Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Педагогічна діяльність з різних поглядів

Педагогічна діяльність з різних поглядів

Назва:
Педагогічна діяльність з різних поглядів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,65 KB
Завантажень:
68
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Педагогічна діяльність з різних поглядів.”


Почнімо розгляд з визначення педагогічної діяльності. Звернімося до думок викладачів педагогічного інституту, які беруть участь у підго-товці майбутніх учителів. Наведімо окремі висловлювання, які часто зустрічаються у дискусіях про те, що є ядром, базовою частиною цієї підготовки.
«Педагогічна діяльність — це передусім передавання дітям певних знань. Головне, з чим має йти до дітей учитель, — знання предмета, який він викладає, ерудиція, володіння інформацією. Тому центром підготовки майбутніх учителів має стати саме профілюючий предмет, і слід давати студентам якомога більше відповідного матеріалу. Що біль-ше знань буде в них, то краще вони будуть підготовлені». Це висловлю-вання, безумовно, належить викладачам кафедр профільних дисциплін.
Проте з ним не завжди погоджуються методисти: «Хіба можна всерйоз говорити про пряме перенесення отриманих в інституті знань на шкільну дійсність? Ми згодні з тим, що головне для вчителя — його рівень підготовки з предмета викладання. Але водночас більша частина спеці-альних знань учителеві безпосередньо не потрібна, вона закладає підва-лини його власної ерудиції. А професійна компетентність — це володін-ня методами адаптування наукового матеріалу до рівня розуміння учнів, прийомами викладання цього матеріалу вже як дидактичної одиниці. Саме на цьому практичному аспекті і мають зосередити увагу викла-дачі, орієнтуючи студентів насамперед на оволодіння методикою викла-дання» .
Викладачі педагогіки заперечать: «Ні, ми категорично проти такого вузького тлумачення сутності педагогічної діяльності. Адже на дитину впливає не один якийсь предмет, вона оволодіває водночас багатьма навчальними дисциплінами. Більше того, не береться до уваги вихов-ний момент, те, що крім процесу навчання йде і процес виховання, фор-мування особистості. Тільки педагогіка розглядає вплив цілісної педа-гогічної системи на дитину, може розробити єдині для всіх учасників педагогічного процесу принципи і прийоми взаємодії, розкрити методоло-гічні та теоретичні засади цього процесу, визначити оптимальні форми педагогічного впливу. Виконуючи педагогічні рекомендації, вчитель ніколи не припуститься помилок. Тому саме педагогіка є базовою дис-ципліною в педагогічному навчальному закладі».
Із цим докорінно не згодні психологи: «Згадаймо, що є центром пе-дагогічної діяльності: адже це не окремий навчальний предмет, не знан-ня в цілому, не абстрактний об'єкт педагогічного впливу, а конкретна дитина, яка завжди є унікальною і неповторною. У неї, можливо, безліч своїх життєвих проблем, внутрішні й зовнішні конфлікти, неоптимальна структура пізнавальних процесів, не завжди позитивне ставлення до навчання, можуть бути відсутні навички соціального життя. Тому перш ніж дитину чогось навчати, необхідно серйозно зайнятися визначенням ЇЇ психологічних проблем. Зрештою, школа має лише створювати мак-симально можливі умови для саморозвитку і самовиховання школярів, стимулювати розвиток їхніх здібностей. Кожен учитель — це перед-усім психолог, який допомагає дитині розібратися в складностях сього-дення, засобами свого предмета готує ЇЇ до вступу в життя суспільства».
А ось що міг би сказати, наприклад, філософ-політолог (хоча, здава-лося б, його предмет ніяк не може претендувати на центральну позицію в педагогічній діяльності, а виконує функцію формування самого вчите-ля як члена суспільства, поза межами його професійних завдань): «Усі ваші прагнення розв'язати будь-яку проблему на рівні окремих між-особистісних взаємодій приречені на поразку, якщо не побудовано су-спільство, яке може мудро використати рівень інтелекту і професійну майстерність кожної окремої людини. Брак у суспільстві відповідних пріоритетів (освіченості, творчості, вихованості, гуманізму) повністю бло-куватиме всі прагнення вчителя сформувати відповідні якості у своїх учнів. Є загальні питання, котрі має з'ясувати для себе кожна людина. До чого вона більше схиляється: до пропаганди й активного впрова-дження культу влади, сили — або до творчої, захищеної від насильства, вільної особистості, яка формується через саморозвиток; до анти духовності, само задоволеності, стагнації — чи до постійних динамічних змін, самовдосконалення, оволодіння світовими духовними і культурними на-дбаннями; до ухиляння від особистої відповідальності і безініціатив-ності — чи до активної громадської позиції; до зручно спрощеної, несуперечливої картини світу з елементарними уявленнями про природу, суспільство, людину — чи до складної, багатовимірної, постійно ре-конструйованої філософської концепції буття; до політичного утопіз-му — або до усвідомленого самовизначення? Тільки через педагогів, які потім сформують відповідну свідомість в учнів, ми можемо прийти до відповідного суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: Педагогічна діяльність з різних поглядів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок