Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> МИСЛЕННЯ: ОПЕРАЦІЇ, ФОРМИ ТА РІЗНОВИДИ

МИСЛЕННЯ: ОПЕРАЦІЇ, ФОРМИ ТА РІЗНОВИДИ

Назва:
МИСЛЕННЯ: ОПЕРАЦІЇ, ФОРМИ ТА РІЗНОВИДИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,65 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
МИСЛЕННЯ: ОПЕРАЦІЇ, ФОРМИ ТА РІЗНОВИДИ
План
1. Поняття мислення
2. Розумові дії та операції мислення
3. Форми мислення та його різновиди
4. Література
Поняття мислення
Абстрактне пізнання здійснюється за допомогою мислення та уяви. Видатний філософ Р. Декарт стверджував таку максиму: "Я мислю, отже, я існую". І цілком справедливо: ніщо так переконливо не доводить існу-вання людини, як акт мислення.
Предмет психології мислення розміщений ніби на перетині двох га-лузей: тієї, що належить до компетенції психологічного вивчення, і тієї, яка становить предмет комплексних досліджень мислення.
Склад понять, якими оперує мислення конкретної людини, не ви-значається властивостями її нервових процесів. Власне він визначається умовами засвоєння цих категорій, умовами діяльності, життя людини, відмінностями в культурі.
Кібернетика розглядає мислення людини як інформаційний процес, фіксує те загальне, що є в роботі електронно-обчислювальних машин і в мисленні людини. А психологію насамперед цікавить специфіка людсь-кого мислення, його відмінності від інформаційних процесів, які реалізу-ються через сучасні технічні пристрої. Взаємодія психології та "штучного інтелекту" суттєво змінила зміст психології мислення.
Відображаючи дійсність на чуттєвому рівні, людина одержує різноманітну інформацію про зовнішні властивості та ознаки предметів, які фіксуються в її свідомості в гамі звукових, просторових, часових, смакових, дотикових та інших образів.
Але вичерпні знання про невідчутні, але істотні властивості та ознаки предметів дійсності людина здобуває за допомогою мислення.
МИСЛЕННЯ - це процес опосередкованого й узагальненого відображення людиною предметів і явищ в їх істотних зв'язках і відношеннях.
Особливості мисленнєвого відображення дійсності є такими:*
мислення виражається в опосередкованому характері мисленнєвого відображення дійсності. Опосередкування можуть мати різний ступінь складності залежно від особливостей пізнавального за-вдання та предмета пізнання;*
мислення відображає істотні ознаки, які виражають сутність предметів і явищ, їхні причинно-наслідкові залежності;*
мислення має узагальнений характер відображення.
За допомогою мислення людина пізнає істотні ознаки, що виявляються спільними для споріднених у тому чи іншому аспекті предметів, і осмислює їх узагальнено, оперуючи поняттями.
Мислення людини нерозривно пов'язано з мовою, яка є знаряддям формування і способом існування думки, оскільки у слові закріплюється нагромаджений пізнавальний досвід, який людина при потребі використовує.
Практика слугує джерелом мисленнєвої діяльності. Мислення породжується потребами людської практики й розвивається в процесі пошуку шляхів їх задоволення.
Значення мислення в житті людини полягає в тому, що воно дає змогу:*
наукового пізнання світу;*
передбачення й прогнозування розвитку подій;*
практичного опанування закономірностями дійсності, постановки їх на службу своїм потребам та інтересам.
Мислення є підвалиною свідомої діяльності особистості, формуван-нями її розумових та інших властивостей. Рівень його розвитку визначає, якою мірою людина здатна орієнтуватися в навколишньому світі, як вона опановує обставини і себе.
Розумові дії та операції мислення
Предметом мислення людей є актуальні проблеми їхньої життєдія-льності. Розкриття суті предметів і явищ, істотних зв'язків і відношень між ними відбувається за допомогою низки розумових і практичних дій.
Розумові дії - це дії з предметами, відображеними в образах, уяв-леннях і поняттях про них. Вони відбуваються подумки за допомогою мо-влення.
Залежно від того, які образи відіграють при цьому провідну роль, розумові дії бувають сенсорними, перцептивними, уявними, мисленнєвими.
У розумових діях можна виокремити їх головні складові елементи (операції), або процеси - розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація.
АНАЛІЗ - це розчленування предметів і явищ у свідомості, виокремлення в них їх частин, аспектів, елементів, ознак і властивостей.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: МИСЛЕННЯ: ОПЕРАЦІЇ, ФОРМИ ТА РІЗНОВИДИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок