Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психогігієна

Психогігієна

Назва:
Психогігієна
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,53 KB
Завантажень:
488
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
ПСИХОГІГІЄНА
Психогігієна як галузь сучасної гігієни вивчає стан нерво-во-психічного здоров'я людини, його динаміку у зв'язку з дією на організм людини природних, виробничих і соціально-побу-тових чинників та розробляє на основі цих досліджень науко-во обґрунтовані заходи щодо активного впливу на людський організм та середовище його перебування з метою створення найбільш сприятливих умов для збереження та зміцнення пси-хічного і соматичного здоров'я.
До основних завдань психогігієни належать: аналіз нервово-психічного здоров'я населення; розробка вікових стандартів розвитку психофізіологічних функцій та особливостей особис-тості; вивчення характеру впливу чинників середовища на організм та їх нормування з урахуванням динамічних зрушень психофізіологічних та психологічних показників функціональ-ного стану організму; наукове обгрунтування ефективних за-ходів щодо запобігання зрушенням у нервово-психічному стані, збереження та зміцнення психічного та соматичного здоров'я.
Психічне здоров'я людини характеризується відсутністю ви-ражених нервово-психічних розладів, певним резервом сил, що дозволяє подолати несподівані стреси або важку ситуацію, а та-кож стійкою рівновагою між організмом та навколишнім світом.
Таким чином, визначальними рисами психічного здоров'я є не лише відсутність психічних захворювань, але й нервово-психічний розвиток, що відповідає вікові, та сприятливий функціональний стан організму і передусім центральної нерво-вої системи.
Тому найважливішими критеріями психічного здоров'я є такі:—
відсутність або наявність виражених форм психічних за-хворювань та граничних нервово-психічних розладів,—
гармонійність психічного розвитку та його відповідність вікові,—
рівень розвитку показників стану провідних соціальне-1 професійно-значущих психофізіологічних функцій та особли-востей особистості (властивості нервових процесів, аналі-заторних систем, уваги, пам'яті, темпераменту і характеру, розумова працездатність тощо), які зумовлюють ефективне виконання різноманітних навчальних, професійних або побу-тових завдань у повсякденній діяльності.
Епідеміологічні дослідження останніх років переконливо свідчать про те, що сьогодні питома вага людей з невротични-ми реакціями в різних країнах Європи коливається від 25 до 75 %. За даними комітету експертів ВООЗ, розлади психічного здоров'я, які порушують процеси соціального становлення особистості, зустрічаються практично в кожної двадцятої ди-тини. Це узагальнені дані світової статистики. Проте в розви-нутих урбанізованих країнах Західної Європи та Північної Америки кількість психічних зрушень, що мають функціональ-ну природу, є значно вищою. Зокрема, діти з невротичними проявами у Парижі складають 38 % від загальної кількості, в Цюриху — 28 %, у кантоні Во
(Швейцарія) — 32 %.
Більшість неврозів виникає саме в шкільному віці. Установ-лено, що астеноневротичні реакції спостерігаються у 12—20 % дітей шкільного віку. Слід відзначити й те, що переважна більшість із них має психогенний характер, тобто виникає як наслідок дії психотравмівних ситуацій і належить до категорії так званих граничних нервово-психічних розладів. Однак хоча ці реакції є нетривалими, такими, що минають, вони являють собою незаперечні передумови формування та розвитку ста-ну психічної дезадаптації, для якої характерним є суттєве по-силення окремих рис та властивостей особистості, що зумов-люють її вибіркову уразливість до впливу окремих психоген-них чинників на тлі адекватної стійкості до інших.
Залежно від стану психічного здоров'я як доросле населен-ня, так і дітей та підлітків прийнято розподіляти на 4 групи:
1-ша група — цілком здорові;
2-га група — з легкими функціональними, передусім астеніч-ними, зрушеннями;
3-тя група — з доклінічними станами і клінічними формами захворювань у стадії компенсації;
4-та група — з клінічними формами захворювань у стадії субкомпенсації.
Проте поглиблений аналіз закономірностей психічного роз-витку дозволяє виявити чіткий зв'язок між доклінічними зру-шеннями психічного здоров'я та відхиленнями у процесі фор-мування особистості.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Психогігієна

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок