Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> реферат на тему: "Мови" мозку, поведінки і свідомості.К. Прібрам

"Мови" мозку, поведінки і свідомості.К. Прібрам / сторінка 3

Назва:
"Мови" мозку, поведінки і свідомості.К. Прібрам
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,45 KB
Завантажень:
374
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

Цікаво порівняти "конструкцію мозку", створену В.Ешбі на основі адап-тивного принципу поведінки, і модель Прібрама. Адже їхні праці вийшли водночас. Як стверджують дослідники, має існувати пристрій, який би зчи-тував повідомлення, закодовані в імпульсній формі. Прібрам стверджує, що таке зчитування виникає в місцях сполучень нейронів у процесі утворення мікроструктур повільних потенціалів, миттєвих станів, що виникають у ре-зультаті взаємодії між сукупностями сигналів, котрі діють у сусідстві і ко-дуються послідовністю імпульсів. Мабуть, це кібернетична форма вира-ження пізнання (його результуючих — знання й незнання тощо), хоч тут є певний історичний сенс наукових пошуків.
Який же стосунок має все це до психологи"? Практично будь-який психічний процес, що піддається опису словами, міг би бути нейронно зако-дованим за посередництва незворотної операції.
Прібрам зауважує: якщо кожна група нейронів здійснює операцію пере-кодування впливів, які отримуються на вході, то мають існувати мінливі (змінні) динамічні структури організації нейронів. Перекодування — на ди-во міцний адаптивний і конструктивний інструмент, яким користується ор-ганізм, щоб діяти у зовнішньому світі та впливати на нього. Деякі операції кодування зберігають функціональний ізоморфізм і мають зворотний харак-тер за умови, що виконуються відповідні перетворення. Такі перетворення Прібрам убачає результатом гальмівних взаємодій у місцях сполучення нейронів. Усі ці міркування можна віднести до напряму кібернетичного біхевіоризму.
Прібрам часто посилається на клінічні дослідження Ч.Шерінгтопа. їх слід виділити в окрему рубрику. Сам Прібрам звертається до проблеми логіки нервової системи, розглядаючи спочатку класичну теорію структу-ри рефлексів. Рефлекторна дуга, вважає Прібрам, є нейрологічним вира-женням біхевіористського підходу до аналізу психологічних процесів у термінах простої відповідності між входом організму (стимулами) і виходом (відповідями). Прібрам показує еферентний контроль входу у вигляді петлі зворотного зв'язку. Досліджується механізм випереджаючого збудження (в СРСР ці питання в той час вивчали М.О.Бернштейн, П.К.Анохін та ін.). Припускається існування певного випереджаючого процесу, який коригує сприймання. Проте всі або майже всі закономірності кібернетичного напряму в психології вже були детально простежені Г.Спепсером в його "Основах психологи" ще в минулому столітті, і доцільніше було б поверну-тися до цього джерела, щоб не відкривати вже відкрите, до того ж викладене в чіткій системі:
Для дослідження "логіки нервової системи" пропонується концепція "спроба — операція —: спроба — результат" (Т — О —Ф — Е), яка кваліфікувалася Міплером, Галантером і Пріоратом як теорія суб'єктивного біхевіоризму. Мова йде про певну корекцію спроб. Процес випробування залежить від можливості організму маніпулювати навко-лишнім середовищем (див. схему).
Вдосконалений механізм Ф — О — Ф — Е, який включає фазу випередження. У цій схемі наявне паралельне проведення сигналів випередження
Прібрам намагається створити узагальнену схему рефлексу — одиницю поведінкового аналізу. Щоб бути ефективним, вхідний вплив має порівнюватися зі спонтанною або завершуючою активністю центральної нервової системи. Сигнали, котрі виникають у результаті такого порівняння, викликають певну операцію, що здійснює вплив на інші частини нервової системи або на зовнішній світ. Сигнали про результати такої операції відсилаються назад до компаратора. І петля зворотного зв'язку продовжує функціонувати доти, доки тестування не дасть задовільних результатів, тоб-то доки не буде досягнуто очікуваного стану (вихідного процесу).
На думку Прібрама, теорія рефлекторної дуги не вказує на центральний контроль над рецепторними механізмами. На схемі показано відношення між зворотними та випереджаючими зв'язками, а також роль кодування, пам'яті та механізму корекції в нейроповедінковому процесі. Прібрам вва-жає, що у створенні стрункої системи поглядів на нейронну організацію по-ведінки концепції Ф — О — Ф — Е як подальшому етапу розвитку теорії рефлекторної дуги належить центральне місце.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: "Мови" мозку, поведінки і свідомості.К. Прібрам

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок