Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> реферат українською: "Мови" мозку, поведінки і свідомості.К. Прібрам

"Мови" мозку, поведінки і свідомості.К. Прібрам / сторінка 5

Назва:
"Мови" мозку, поведінки і свідомості.К. Прібрам
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,45 KB
Завантажень:
374
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Один із таких класів відчуттів стосується голоду і спраги, сексуальності, неспання, сну і настрою".
Пенфілд показує, що для уточнення функцій рецепторних ядер мозку треба "зняти" суб'єктивну мову відчуттів. Для кожної з рецепторних функцій дослідження він встановлює мотиваційний, що запускає, та емоційний, що зупиняє, механізми. "Запускальні" процеси виражаються через елементарні потреби, а процеси "зупинки" — через афекти. І все ж зрозуміло, що фізіологічне бачення ще не досягає наукових цілей у роз-критті інтересів, мотивації та емоцій: радість відкриття, розчарування від невдачі, щастя, розуміння, самотність — ці та інші почуття, мабуть, далекі від описаних механізмів гомеостазу.
Продуктивність досліджень Пенфілда визначається його вмінням нівелювати різницю між фізіологією та психологією і використовувати син-кретичні поняття. Зокрема, в такому сенсі він досліджував активації як ре-акцію на "невизначеність". Мова йде про орієнтовну реакцію. "Переживання інтересів, мотивів (потреб) та емоцій (афектів) є результатом станів., що виникають, коли організм стикається з новизною, яка ство-рюється внаслідок того, що світ, котрий безперервно змінюється, "світ усе-редині нас", приходить у зіткнення зі "світом поза нами", який також зав-жди змінюється". Тут виділяються два компоненти орієнтовної реакції: процес дослідження і випробування, а також — фіксація новизни. Після такої фіксації починається звикання. Неабиякий інтерес становить дослідження ієрархій панування в колонії з восьми мавп до і після двосто-роннього видалення амигдали. Визначення остаточної стадіальної ієрархії панування дало змогу простежити певну зміну поведінки і встановити за-лежність міри екстирпації та міри зміни поведінки, реакції на новизну тощо.
Мотиви та емоції, як і емоційна зацікавленість, виникають щоразу, коли в мозку порушуються відношення між організованими нейронними структу-рами, що стосується насамперед кори мозку. Ці результати досліджень рівною мірою можуть тлумачитись у дусі теорій паралелізму, взаємодії, епіфеноменалізму тощо.
Ідея образу в структурі мозкової активності набрала у Прібрама пов-ноцінного значення, хоч він і залишається фізіологом. Підсумовуючи роз-гляд цієї проблеми, вчений констатує: "Проблема мозкової організації по-ведінки у багатьох відношеннях є зворотною стороною формування образу (сприймань і почуттів). У зв'язку з наявністю в нервовій системі механізму зворотного зв'язку (і механізму антиципації — передбачення) контроль над рухами досягається не безпосередньо за допомогою сигналів, що адресують-ся до м'язових волокон, які скорочуються, а за допомогою сигналів, що ад-ресуються рецепторам, які регулюють м'язові скорочення. Таким чином, м'язові рецептори стають частиною гармонійної системи (сервомеханізму Ф — о — Ф — Е), призначення якої є регуляція м'язових реакцій у відповідь на зміну зовнішнього середовища... Нервова регуляція поведінки здійснюється шляхом впливу на рецепторні процеси, а не через безпосе-редній контроль м'язових скорочень".
Образ насамперед є образом результату дії. Саме це сприяє перетво-ренню руху в дію. Постає важлива проблема: як образ стає життєвим обра-зом результату, котрий очікується та містить у собі всю вхідну й вихідну інформацію, необхідну для того, щоб здійснити наступну ланку поведінки? (Тут Прібрам проводить паралель між своїми дослідженнями і М.О.Бернштейна.)
Оригінальне тлумачення дає Прібрам ідеї компетентності організлгу щодо орієнтації в середовищі. Вчений вважає, що простого випадкового сполучення як такого не існує (мова, зокрема, йде про асоціацію). Цю кон-цепцію Прібрам замінює "біологічною" концепцією, заснованою на прин-ципі компетентності стосовно наступних наборів впливів, створених симво-лами.
Організми реагують не на будь-які суміжні явища, їхня поведінка спря-мовується попередньо сформованою компетентністю мозку, яка ор-ганізовує стимули та вводить у дію лише ті, які важливі для поведінки. Таким чином, стимули являють собою впливи, детерміновані нервовою сис-темою та "відібрані" на основі центральної компетентності організму (або його нервової “Установки"), яка в свою чергу детермінована попереднім досвідом та іншими центральними процесами.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: "Мови" мозку, поведінки і свідомості.К. Прібрам

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок