Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Колектив школярів як об'єкт системного аналізу

Колектив школярів як об'єкт системного аналізу

Назва:
Колектив школярів як об'єкт системного аналізу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,05 KB
Завантажень:
240
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Колектив школярів як об'єкт системного аналізу.”


У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття «колектив» ви-користовують у двох значеннях. По-перше, під колективом розуміють групу людей, об'єднаних за певним організаційним принципом (напри-клад, «колектив класу», «колектив учителів»). Другий, власне психо-логічний, смисл відображає визначення колективу як малої контактної соціальної групи високого рівня розвитку, в межах якої між особистісні стосунки опосередковуються суспільно цінним та особистісно значущим змістом спільної діяльності. Власне, тільки в другому значенні колек-тив тлумачиться як те, чим він є насправді: високоорганізованою систе-мою, яка має особливі системні якості: згуртованість (ціннісно-орієнтаційна єдність), колективістичне самовизначення, колективістичну ідентифі-кацію, соціальну орієнтованість мотивації міжособистісних виборів, ви-соку референтність колективу для його членів, об'єктивність надання і прийняття відповідальності за результати спільної діяльності тощо.
Використання терміну «колектив» у другому розумінні імпліцитно припускає, що відповідна соціальна єдність (група людей) взаємодіє таким чином, що виникає особлива інтегральна система, якій притаманна специфічна сукупність системних якостей. Розглянемо найістотніші з них, скориставшись для цього наведеним раніше спрощеним алгорит-мом якісного аналізу системних об'єктів.
1. Колектив школярів як система виникає на певному рівні інтегра-ції (об'єднання) його окремих членів. Окремі індивіди, які мають різну індивідуальність, нерідко протилежні за своїми психічними якостями, отримують нову загальну якість - колективізм, через яку в межах цієї системи виявляються всі інші якості як колективу в цілому («колек-тивного суб'єкта діяльності»), так і окремих його членів. Ця нова сис-темна якість присутня в усіх діях школярів, надаючи їм особливої спря-мованості: «Я люблю і ціную мій клас, моїх товаришів, мені приємно бути разом з ними, займатися спільними справами, хочеться зробити для них і для класу щось значуще, я відчуваю, що також потрібний їм і, якщо зі мною щось трапиться, це їм не байдуже, вони обов'язково прийдуть мені на допомогу в складний для мене час».
Труднощі визначення нової системної якості, що виникає в резуль-таті інтеграції окремих, якісно різнорідних структурних одиниць (суб'єк-тів спільної життєдіяльності) полягають у тому, що кожна «одиниця» також є системним утворенням, що інтегрує різні аспекти стосунків, у які вступають члени колективу. В психології під колективізмом розумі-ють таку властивість особистості, коли в експериментальних ситуаціях альтернативного вибору (взяти привабливу річ «собі» або віддати «іншим», зробити приємне «мені» чи «іншому» тощо) перевага віддаєть-ся колективним цілям, а не індивідуальним потребам. Тобто колек-тивізм розглядається спрощено, як узагальнена тенденція діяти виключно у власних інтересах або зважати на присутність інших осіб. Однак поза експериментом у реальному житті колективізм як системне утво-рення, як «новий продукт» інтеграції радше означає безліч різнопланових «приростів» порівняно з діяльністю окремих індивідів: у межах діло-вих стосунків - істотне збільшення продуктивності спільної праці, емо-ційних - задоволення від наслідування інтеріоризованих колективних норм і принципів тощо. У будь-якому з цих проявів на перший план виступає таке: особистість починає усвідомлювати себе, співвідносячись із певною цілісністю (колективом), ідентифікуючи свій спосіб життя з тими правилами, що задає ця спільнота, і в межах і під впливом цієї соціальної спільноти реалізовувати ефективніший спосіб життєдіяльності. При цьому саме прийняття цієї цілісності як значущого об'єкта і водно-час соціальної сфери життєдіяльності відбувається добровільно, без зов-нішнього тиску, особистість не відчуває себе обмеженою в правах і свобо-дах, пригніченою, швидше вона відчуває свою захищеність. Нова систем-на якість, що виникає в неї, як і в будь-якого члена колективу, сприяє розширенню індивідуальних можливостей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Колектив школярів як об'єкт системного аналізу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок