Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психологічні основи полеміки та комунікацій в слідчій діяльності

Психологічні основи полеміки та комунікацій в слідчій діяльності

Назва:
Психологічні основи полеміки та комунікацій в слідчій діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,63 KB
Завантажень:
30
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему:
Психологічні основи полеміки та комунікацій
в слідчій діяльності


Діяльність по розслідуванню злочинів — цілеспрямований процес, метою якого є відтворення справжньої картини події злочину за її прямими та непрямими доказами. Її психологіч-на структура може розглядатись як сукупність основних (піз-навальної, конструктивної, комунікативної, організа-ційної) та допоміжних (профілактичної та засвідчувальної) різновидів діяльності.
Безсумнівно, будь-яка слідча дія спрямована на одержання інформації про подію злочину. Разом з тим, декілька слідчих дій орієнтовані як на інформаційний пошук, так і на здій-снення психологічного впливу на різні категорії учасників слідства. До таких дій належать так звані комунікативні, тоб-то ті, в основі яких є безпосереднє спілкування. Це допит та очна ставка, які провадяться в умовах постійного контакту та діалогу між учасниками. Інформаційний обмін тут поєднуєть-ся з психологічним впливом.
А. Психологічні особливості допиту
Допит є однією з найважливіших слідчих дій. Оскільки він здійснюється при безпосередньому спілкуванні з конкретною особою, головне місце тут обіймає пізнавальна та комуніка-тивна діяльність слідчого. Найчастіше провадиться допит пі-дозрюваних, звинувачених, свідків, потерпілих. Хоча існує суттєва різниця у соціальному та кримінально-процесуально-му статусі осіб вказаних категорій, їх допит за психологічни-ми критеріями змістовної та динамічної сторін має деякі за-гальні риси. Перш за все, допит будується поетапно:—
попереднє вивчення та аналіз обставин злочину;—
психологічна підготовка до допиту;—
виконання процедури суто допиту (допитування);—
фіксація ходу та результатів допиту;—
аналіз та оцінка результатів допиту.
Із вказаних етапів перший та останній виконуються зви-чайно поза контактом із допитуваним.
Ефективність допиту залежить, по-перше, від уважного вивчення особистості допитуваного. Слідчому необхідно одержати інформацію про життєвий шлях, професію, освіту, соціальний статус, умови роботи, спосіб життя, типові форми поведінки, зацікавлення та уподобання, психологічні власти-вості та якості, ставлення до злочину тощо. Безпосередньо при допитуванні пізнається зовнішність допитуваного, рівень його культури та розвитку, особливості мови, міміки та пан-томіміки, психологічні стани та реакції, готовність до співро-бітництва або ж негативне ставлення до слідства і т. ін. Ос-кільки в процесі допиту відбувається не тільки збір інформа-ції, а й психологічний вплив, є сенс одержати також відомості про динаміку зовнішності особи, схильність до навіюваності, комунікативність, загальну тривожність та агресивність допи-туваного тощо.


Головними методами одержання зазначеної інформації є:—
безпосереднє спостереження при проведенні допиту;—
бесіда;—
аналіз дій і поведінки при вчиненні злочину;—
метод експертних оцінок, тобто аналіз свідчень, одержа-них від осіб, які знали допитуваного раніше;—
психологічний експеримент (спостереження за поведін-кою допитуваного у спеціально створених умовах).
Оскільки допитуваний спілкується у ході допиту з особою, яка є не тільки представником влади, але й людиною, ефек-тивність допиту значною мірою залежить від встановлення психологічного контакту, розвитку комунікативної взає-модії. Передусім, орієнтація на встановлення психологічного контакту відбувається за допомогою своєрідних (особливо позамовних) орієнтирів у поведінці допитуваного. Спеціаліс-ти розрізняють два типи таких орієнтирів: пускові (породжу-ючі контакт) та корегувальні (ті, що змінюють характер кому-нікації).
Як правило, певні орієнтири свідчать про своєрідні ста-ни допитуваного: здивування — очі широко розкриті, брови підняті вгору, рот напіввідкритий; страх — очі та брови, як при здивуванні, губи міцно зціплені, щелепи стиснуті; по-кірність, смиренність — кінчики пальців зведені докупи; со-ром — пальці знаходяться біля губ, зібрані пучкою; са-мопідбадьорювання — пальці рук переплетені; збентеження, зніяковілість — пошкрябування і потирання шкіри пальця-ми, маніпулювання будь-якими предметами; схвильова-ність — закушування губ, похитування головою, відкидання волосся, вовтуження на сидінні; замкненість — підвищена частота дихання, слабка міміка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Психологічні основи полеміки та комунікацій в слідчій діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок