Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психологія у власних межах. Роль суб'єктивності у провідній діяльності.Г. С. Костюк (1899 — 1982)

Психологія у власних межах. Роль суб'єктивності у провідній діяльності.Г. С. Костюк (1899 — 1982)

Назва:
Психологія у власних межах. Роль суб'єктивності у провідній діяльності.Г. С. Костюк (1899 — 1982)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,14 KB
Завантажень:
425
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
РЕФЕРАТ
На тему:
Психологія у власних межах. Роль суб'єктивності у провідній діяльності.
Г. С. Костюк (1899 — 1982)


Хоч якими би продуктивними здавалися істотні кореляції психології ч іншими науками, з людською культурою в цілому, дійсний поступ психо-логії визначається рівнем її самостійності, своєрідністю її зако-номірностей. Найвиразніше вони виявляються у тлумаченні принципів психічного розвитку й насамперед його вихідної ланки — онтогенезу, з віковими особливостями та індивідуальними ознаками особистості, її творчих досягнень. Саме у творчості особистість робить із себе неповторну індивідуальність. Своєрідність психологічних закономірностей виявляється також у тлумаченні логіки цієї науки в цілому. Саме виділення своєрідних ознак психології як дисципліни становить, мабуть, єдину основу для вста-новлення її езотеричних продуктивних кореляцій та дальшої консолідації в ранзі дійсної науки.
Психологічні закономірності. Якщо вихідне завдання психології поля-гає в розкритті закономірностей психічної діяльності, то в цьому головну заслугу має матеріалістична психологія. Г.С.Костюк в аналізі цього питан-ня виходить з основних положень матеріалістичної діалектики, узагаль-нюючи те, що вже здобуто психологією та суміжними з нею науками. Особ-ливості психологічних закономірностей безпосередньо пов'язані з фізичним і духовним буттям людини, що стає необхідною умовою як систематичної розробки психологічних знань, так і розгортання широких емпіричних досліджень.
Характер психологічних закономірностей випливає з постулату про психічне як властивості особливим чином організованої матерії, як функції мозку, що полягає у відображенні об'єктивної дійсності. "Положення про те, що психічна діяльність за способом свого походження є вищою нер-вовою, рефлекторною діяльністю, — пише Г.С.Костюк, — орієнтує психологів на те, щоб розглядати цю діяльність такою, якою вона є в дійсності, долаючи штучне відособлення в ній психічного від фізіологічного. Це по-ложення зобов'язує психологів підходити до психічного не тільки як до ре-зультату, а й як до процесу відображення зовнішнього світу в мозку людини, як до відображувальної діяльності людського мозку".
Досліджуючи фізіологічні механізми психічної діяльності, психологи ставлять на науковий фунт розкриття її залежності від мозку. Це складає передумову правильного вирішення питань мозкової локалізації психічних феноменів. Костюк вважає, що закономірності нейродинаміки мозку ма-ють враховуватися при поясненні всіх психічних явищ — починаючи з відчуттів, сприймань, мислення, почуттів та вольових дій людини і завер-шуючи найскладнішими рисами характеру та особистості. Заперечення цьо-го положення приводить до відмежування психічного від фізіологічного, спрямовує психологію до феноменологічного опису явищ свідомості та за-спокоєння в рамках паралелізму.
Г.С.Костюк показує, що вихідний дуалізм Декарта з урахуванням пев-них термінологічних видозмін залишився у фізіологічній психології Вундта та його послідовника Тітченера, який дотримувався позиції "незалежності психології від фізіології". Костюк показує замаскований або відвертий дуалізм ряду представників сучасної науки (Делай, Шеррінгтнн, Екклз, Едріан та ін.) і доводить, що психічне і фізіологічне не є розмежова-ними у просторі й часі процесами, що психічне відображення об'єктивного світу здійснюється мозком, його нейродинамічними механізмами, що нейродинамічна характеристика цього процесу необхідна і важлива для роз-криття його закономірностей. Проте нейродинамічні закони не вичерпують усієї характеристики відображувальної діяльності, не показують об'єкт психічного в його змістовому розкритті. Одні й ті ж процеси збудження і гальмування в їхніх певних співвідношеннях лежать в основі різного за своїм змістом і формою відображення об'єктивної дійсності. Розкриття руху цих процесів не дає ще даних стосовно того, що саме людина відчуває, сприймає, уявляє, про що і як вона думає, чого прагне, які цілі ставить пе-ред собою, якими інтересами, поглядами, переконаннями керується у.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Психологія у власних межах. Роль суб'єктивності у провідній діяльності.Г. С. Костюк (1899 — 1982)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок