Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

Назва:
Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,02 KB
Завантажень:
328
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею
Поведінка індивіда у психологічному аспекті є наслідком відчуття (усвідомлення) ним певних потреб, а першопри-чиною його цілеспрямованої діяльності є їх задоволення.
Теоретичні дослідження психологи менеджменту спря-мовані на вдосконалення психологічних засад практики менеджменту як засобу підвищення ефективності функ-ціонування виробничо-господарських організацій. Психо-логічними знаннями необхіджмюлодіти всім менеджерам, кожній ситуації індивід керу-ється~не"однією потребою, а їх системою, до якої нале-жать: потреби-відношення (фізіологічна чи соціальна залежність суб'єкта від об'єкта-предмета потреби); пот-реби-стани (функціональні потреби життєдіяльності ор-ганізму); потреби-цілі (усвідомлення необхідності, зумов-леної потребами організму, вимогами суспільства, норма-ми поведінки); потреби-емоції (позитивне або негативне ставлення до певних об'єктів, сфер діяльності, до інших людей тощо) та ін.
Залежно від стану справ на виробництві і поведінки інших учасників спільної діяльності індивід потрапляє в конкретну життєву ситуацію, яка змушує його зробити вибір: що, як і для чого треба зробити. Менеджент трак-тує її як управлінську ситуацію. Багато з них у практич-ній діяльності менеджера не мають ні чітких алгоритмів прийняття рішень, ні відповідних прецедентів із поперед-нього досвіду.
Управлінські завдання, які мають чіткий алгоритм, для психології менеджменту великого інтересу не станов-лять: керівництво спільною діяльністю особливо необхід-не тоді, коли внаслідок складності, багатовимірності й не-детермінованості об'єктів управління неможливо створити алгоритми прийняття рішень. Адже посадові інструкції, довідники, система правової документації не містять гото-вих рекомендацій щодо того, як менеджеру діяти в конк-ретній управлінській ситуації. Соціальні норми поведінки, правила субординації і нормативна регламентація виконан-ня службових обов'язків кожним працівником організації фактично є нормативними обмеженнями на свободу вибору.
На практиці менеджеру доводиться вирішувати такі основні завдання:—
пошук виходу із проблемної ситуації (що, хто, як, коли і для чого повинен робити);— мобілізування підлеглих на максимально ефектив-не виконання дорученої справи.
Усвідомлена менеджером управлінська ситуація постає як набір зовнішніх впливів — стимулів діяльності. Кож-ний стимул зіставляється з комплексом потреб менедже-ра, а результати цієї психічної діяльності виявляються як мотиви діяльності.
У психології мотив — це стимул, відображений у сві-домості суб'єкта діяльності. Кожний стимул проектуєть-ся на комплекс потреб, а не просто фіксується у свідомо-сті індивіда як безпосереднє відображення управлінської ситуації. Вплив комплексу потреб може спричинити су-б'єктивність, тенденційність, селективність й упередже-ність індивіда у процесі оброблення інформації. Суб'єкти-візм індивідуального мислення можна подолати лише спільною розумовою діяльністю, спрямованою на досяг-нення результатів колективної виробничої діяльності.
За допомогою психологічного аналізу можна виявити спільні для будь-якої діяльності механізми регулювання процесів керівництва трудовим колективом. Цілеспрямо-вану діяльність характеризують наявність мети (завдан-ня, плану (програми)) і контролю (зворотного зв'язку). В управлінській ситуації навіть за однакових умов мета мо-же бути досягнута різними способами. Крім того, один мотив може спричиняти різні дії, а за однією дією мо-жуть приховуватися різні мотиви. Наприклад, менеджер може віддати розпорядження про необхідність роботи у вихідний день. Для підлеглих таке розпорядження є зов-нішнім щодо їх планів, інтересів і цілей стимулом, але, подолавши «фільтр» потреб кожного працівника, цей сти-мул перетворюється на різноманітні мотиви поведінки: один працівник радіє додатковому заробітку; інший вва-жає необхідним виявити службову відданість, оскільки очікує обіцяного підвищення в посаді; третій добросовіс-но працює, усвідомлюючи необхідність позаурочної пра-вд; четвертий сприймає дійсність як штурмівщину.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок