Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Пізнавальна діяльність

Пізнавальна діяльність

Назва:
Пізнавальна діяльність
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,89 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Однією із засад психогенезу особистості є пізнання і перетворення людиною світу, що її оточує. Власним досвідом, успіхами та помилками, радощами і горем година формує в собі модель світу, яка є центральною частиною її психічного життя. Цю модель звичайно опи-сують у вигляді взаємодії таких великих блоків, як психічні функції, структура цінностей, цензура і система психоло-гічного захисту— бар'єрів.
Когнітивна, тобто пізнавальна, сфера особистості має принципове навантаження в плані побудови моделі світу. Серед пізнавальних процесів виділяють відчуття і сприй-мання, пам'ять, мислення і уяву, увагу. Науково-психоло-гічний підхід вимагає аналітичного розгляду процесів піз-нання, однак у реальному психічному житті всі ці процеси злиті, єдині і залежать від структури і змісту особистості людини, її мотивів, глобальної мети тощо.
Життєдіяльність людини відбувається у складному та мінливому середовищі, тому вона потребує вміння орієн-туватися в навколишніх умовах і пристосовувати до них свої дії. Знання про зовнішній і свій внутрішній світ людина набуває в ході чуттєвого та логічного пізнання дійсності за допомогою пізнавальних психічних процесів: відчуття, сприй-мання, мислення, уяви. Пізнавальна діяльність завжди роз-починається з чуттєвого відображення світу у відчуттях та сприйманні.
Відчуття — це відображення окремих властивостей пред-метів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття. У відчуттях людині відкриваються кольори та звучан-ня, пахощі і смак, вага, тепло чи холод речей, що її ото-чують. Крім того, відчуття дають інформацію про зміни у власному тілі: людина відчуває порушення у функціону-ванні внутрішніх органів, положення і рух свого тіла й окре-мих його частин.
Відчуття як образи, що відбивають окремі властивості предметів, виникають під час діяльності будь-яких органів чуття. Наприклад, коли людині дуже недовго показують пред-мет, юна бачить пляму певного кольору, але не може ска-зати, що це за предмет. Слухаючи незнайому мову, людина вловлює висоту, тембр, гучність голосу, хоча не сприймає змісту мовленого. Але пізнання рідко розпочинається з чут-тєвого відображення окремих властивостей предметів («щось світиться», «щось звучить»). Як правило, в людини одразу виникає цілісний образ об’єкта, в якому далі можуть бути виділені окремі його риси. Більш складною і розвиненою, ніж відчуття, але тісно пов'язаною з ним формою чуттєвого пізнання світу.
Сприймання — це відображення цілісних предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття. Коли людина перебуває в оточенні звичайних речей, у неї форму-ються цілісні образи навколишніх предметів. Вона бачить речі, чує їхнє звучання, торкається їх.
Відображаючи предмети та їхні властивості, сприймання і відчуття являють собою різні за повнотою, глибиною й адекватністю ступені чуттєвого пізнання невичерпного багатства світу. Але значення відчуттів та сприймання в діяль-ності людини не обмежується інформуванням про події у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Чуттєвий образ для людини є сигналом про значущість цих подій і, отже, регулятором її поведінки в середовищі. Сприймаючи, на-приклад, зміну погодних умов (відчуваючи холод, спеку чи вітер), людина може пристосуватися до них чи уникнути їх. Виконуючи різні трудові дії, за допомогою відчуттів — пе-редусім м'язових і дотикових — юна точно відображає окремі властивості та цілісні ознаки речей і тільки на цій основі координує з ними свої дії. Втрата м'язової чутливості при деяких захворюваннях робить людину безпорадною у використанні найзвичніших предметів.
Роль відчуття та сприймання в нашому житті настільки значна, що існує потреба у підтриманні інформаційного ба-лансу з середовищем, порушення якого веде до дезорга-нізації особистості та розладів у функціонуванні організму. Про це свідчать дослідження із штучним створенням інфор-маційного голоду через обмеження зорових, слухових, доти-кових, рухових та інших стимулів, які завжди слугують звич-ним фоном життєдіяльності людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Пізнавальна діяльність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок