Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Мислення в психології

Мислення в психології

Назва:
Мислення в психології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,38 KB
Завантажень:
262
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Поняття про мислення. Розумові дії та операції. Форми мислення.
Мислення — соціально обумовлений, нерозривно пов'язаний з мовою психічний процес пошуків і відкриття істотно нового, процес узагальненого й опосередкованого відображення дійсності в ході її аналізу і синтезу. Мислення виникає на основі практичної діяльності з чуттєвого пізнання й виходить далеко за його межі.
Мислення — процес опосередкованого узагальненого пiзнання предметiв та явищ матерiального свiту, їх найбiльш суттєвих властивостей та вiдносин. Це — друга і вища ступiнь пiзнання і засiб перетворення дiйсностi.
Мислення вiдображає дiйснiсть опосередковано, тому що:
фiзiологiчно ґрунтується на діяльності кори головного мозку, яка в свою чергу здiйснюється шляхом взаємодiї 1-ї та 2-ї сигнальних систем;
завдяки мисленню людина пiзнає не лише те, що може бути прямо i безпосередньо сприйняте органами відчуття, але й те, що приховане вiд прямого сприйняття, і те, що може бути сприйнятим якісно по-іншому за допомогою ряду операцiй мислення внаслідок аналiзу, порiвняння, узагальнення;
процес та результат мислення дорослої людини завжди здійснюються за допомогою мовного вiдображеня.
Матерiальною оболонкою думок, засобом обмiну думками є мова із її граматичною, логiчною будовою та словниковим запасом.
Основні характеристики мислення
Глибина — уміння проникнути у сутність складних процесiв i явищ об’єктивного свiту, передбачити наступний розвиток подiй, знайти правильнi шляхи i потрiбнi рiшення, не звертаючись за допомогою до iнших.
Самостiйнiсть — здатнiсть до залучення і використання особистих мислительних, вольових та iнтелектуальних ресурсiв для вирiшення поставленого завдання, без запозичення (плагiату) чужих iдей.
Критичнiсть — умiння об’єктивно оцiнювати свої і чужi думки і дiї.
Гнучкiсть — умiння змiнювати встановлений план рiшення задачi у відповідності зi змiнами оточуючого середовища.
Послiдовнiсть — стрункiсть.
Швидкiсть — швидкiсть перебiгу процесiв мислення.
Цiлеспрямованiсть.
Продуктивнiсть.
Операції мислення
Аналiз — здатність подумки роз’єднувати образ на складові частини, елементи, із видiленням тих чи інших його сторін, властивостей, зв’язків, стосунків.
Синтез — здатність до об’єднання подумки окремих елементі і частин, виділених аналізом, і створення цілісного образу.
Порівняння — знаходження тотожності та вiдмiнностi мiж об’єктами, спираючись на минулий досвід.
Абстрагування — здатність уявляти властивості об’єктів, відволікаючись від самих об’єктів чи від певних їх деталей, спрощуючи таким чином і схематизуючи дійсність.
Узагальнення — видiлення загального, головного, характерного для певного кола явищ, із виключенням другорядного.
Конкретизацiя — перехiд вiд абстракцiї та узагальнення до окремих предметiв чи явищ дiйсностi.
Класифікація — здатність до групування об’єктів та явищ у класи.
Систематизація — здатність подумки розташовувати класи, предмети та явища у певній послідовності.
Форми мислення
Поняття — узагальнене мовне вiдображення в думках найбiльш суттєвих ознак предмета чи явища, певних зв’язкiв і вiдносин мiж предметами і їх властивостями. Поняття подiляють на конкретнi та абстрактнi. Найбiльш абстрактнi поняття називають категорiями.
Найважливіша властивість понять та, що вони грунтуються не тiльки на особистому досвiдi, але й містять у собі досвiд попереднiх поколiнь, закрiплений за допомогою мови. Саме тому опанування мови сприяє засвоєнню знань, накопичених людством.
Судження — це думка, в якiй стверджується чи заперечується дещо стосовно чогось, тобто вiдображається тотожнiсть чи вiдмiннiсть мiж предметами чи явищами.
Умовивід — такий засiб мислення, внаслідок якого із деякого вихiдного знання утворюється нове заключне знання, тобто висновок iз одного чи декiлькох суджень (посилань). Розрізняють простi і складнi умовиводи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Мислення в психології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок