Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Специфіка розвитку особистості дошкільника

Специфіка розвитку особистості дошкільника

Назва:
Специфіка розвитку особистості дошкільника
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,99 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
 
 
Реферат
з предмету “Вікова психологія”
на тему:
“Специфіка розвитку особистості дошкільника”
 


Упродовж усього періоду дошкільного дитинства (від трьох до семи років продовжується інтенсивне дозрівання організму дитини, що створює необхідні передумови для більшої самостійності, засвоєння нових форм соціального досвіду внаслідок виховання та навчання.
Характерне для раннього віку стрімке збільшення росту та ваги дещо сповіль-нюється (прискорюючись знову наприкінці дошкільного віку). Важливого зна-чення набуває окостеніння скелета при збереженні хрящової будови окремих його ланок, збільшення ваги м'язів (розвиток загальної мускулатури випереджає формування функцій дрібних м'язів руки). Удосконалюється діяльність серцево-судинної системи.
Відбуваються подальші морфологічні зміни в будові головного мозку, зрос-тає його вага, посилюється регулятивний вплив кори великих півкуль на функціо-нування підкірки, виникають складні умовні рефлекси, в яких провідну роль віді-грає слово, тобто інтенсивно формується друга сигнальна система.
Дошкільний вік характеризується виникненням нової соціальної ситуації розвитку. У дитини вже з'являється коло елементарних обов'язків. Змінюються взаємини з дорослими, набуваючи нових форм: спільні дії поступово змінюють-ся самостійним виконанням дитиною вказівок дорослого.
З'являється можливість систематичного навчання згідно з певною програ-мою, хоча останню можна реалізувати лише в тій мірі, в якій вона стає власною програмою дитини (Л.С. Виготський).
Внутрішня позиція дошкільника стосовно інших людей характеризується пе-редусім усвідомленням власного "Я" та своїх вчинків, величезним інтересом до світу дорослих, їхньої діяльності та взаємин.
Особливості соціальної ситуації розвитку дошкільнят виражаються в характер-них для них видах діяльності, передусім у сюжетно-рольовій грі, яка створює сприятливі умови для доступного в цьому віці освоєння зовнішнього світу.


Гра — явище соціальне за своїм походженням та змістом, вона є історичним утворенням, зумовлена розвитком суспільства, його культури. Це особлива форма життя дитини в суспільстві, діяльність, у якій діти в ігрових умовах виконують розвитку ролі дорослих, відтворюючи їхнє життя, працю та стосунки дошкільнят (п.П. Блонський, Л.С. Виготський, ГС. Костюк, О.М. Леонтьев, Д.Б. Ельконін).
Характеризуючи гру дошкільнят, вкажемо передусім на її рольовий характер. Якщо в ранньому дитинстві центральним моментом гри був предмет та спосо-би дій з ним, то тепер на перший план виходить людина, її стан, дії та стосунки з іншими людьми.
Оскільки дитина вчиться гратися під прямим чи опосередкованим впливом дорослого, це свідчить про соціальне обумовлений характер рольової гри.
Мотиви гри закладені в самому її змісті. Дитину цікавить не стільки результат, скільки сам процес гри. Разом із тим у грі є активне прагнення до певної мети, оперування предметами, розмови, стосунки з іншими людьми тощо. Усе це зу-мовлює результативність гри, яка виражається передусім не в матеріальних, а у пі-знавальних, емоційних та інших надбаннях, що накопичуються дитиною в ході ігрової діяльності.
Гра є засобом відображення навколишньої дійсності, способом освоїти діяль-ність та взаємини дорослих у доступній для дитини формі.
Дошкільнят уже привчають до виконання окремих трудових завдань, причому розпочинають цю роботу в ігровій формі.
Відсутність диференціації гри та праці — характерна особли-вість трудової діяльності молодших дошкільнят, яка до певної міри зберігається і в середньому та старшому дошкільному віці. В останніх ви-падках інтерес до процесу діяльності поєднується з інтересом до її результатів та того значення, яке їхня праця має для інших. Діти здатні усвідомлювати обов'яз-ковість трудових завдань і привчаються виконувати їх не тільки з цікавості, але й розуміючи їх значимість для інших людей.
Наголосимо, що спрямованість трудових дій дітей залежить від того, як вона організується та мотивується дорослими.
Дошкільник набуває власного досвіду і засвоює доступний йому досвід інших, спілкуючись із дорослими, граючи в рольові ігри, виконуючи трудові доручення тощо, тобто він постійно вчиться.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Специфіка розвитку особистості дошкільника

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок