Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

Назва:
Психологічна характеристика військової служби та військового колективу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,95 KB
Завантажень:
430
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Психологічна характеристика військової служби та військового колективу


Психологічна характеристика військової служби та військового колективу
Людина задовольняє свої життєві потреби через актив-ну взаємодію з навколишнім середовищем. Основними ви-дами людської діяльності є праця в її різних виявах і спілкування. Від них походять усі інші види діяль-ності: гра, навчання, військова служба, спорт. Спокон-вічною потребою людини, суспільства була потреба жити в мирі, спокої. Вона вимагала пошуку шляхів і засобів, у тому числі й воєнних, що гарантували б безпеку.
Військова служба у Збройних Силах — це дуже важливий вид діяльності, покликаний гарантувати наці-ональну безпеку України. За своєю суттю вона є діяль-ністю військовослужбовців з певними обмеженнями: відсутність звичних умов життя, наявність певного дис-комфорту, особлива регламентованість поведінки, звужен-ня кола людей, з якими спілкується юнак, тощо.
Військова діяльність є складовою військової служ-би. За своїм змістом військова діяльність поділяється на два види: навчально-бойову та бойову. Бойова діяльність проходить в умовах військової сутички, бою, і її кінце-вою метою є перемога над ворогом. Навчально-бойова діяльність готує військовослужбовців до можливих бо-йових дій і відбувається безпосередньо у військових час-тинах, навчальних військових підрозділах Збройних Сил України. Мета навчально-бойової діяльності — підготов-ка військових фахівців для різних видів і родів військ.
Завдання допризовної підготовки — підготувати юнаків до виконання вимог навчально-бойової діяль-ності, допомогти їм успішно адаптуватися до військової служби на початковому етапі.
Навчально-бойова діяльність у свою чергу поділяєть-ся на такі види: навчальна діяльність (заняття з військової, гуманітарної, спеціальної підготовки), бойова діяль-ність (бойове чергування, бойові стрільби, несення варто-вої служби тощо), повсякденна служба (внутрішній на-ряд, чергування в підрозділі та ін.); військові навчання, маневри, обслуговування бойової техніки, військового обладнання, зброї; різні види самодіяльності (спортивна, технічна, художня) та ін.
Військова діяльність, тобто строкова військова служ-ба, порівняно з іншими видами соціальне значущої ді-яльності характеризується високою динамічністю: швидким темпом, великими фізичними і психічними на-вантаженнями, раптовими переходами з одного виду ді-яльності на інший, а також строгою регламентацією, чіт-кою організацією, суворою дисципліною (на основі вимог військових статутів, наказів), що обумовлено необхід-ністю підтримання високої боєготовності військ.
Діяльність воїнів проходить в різних умовах: про-сторових (у полі, за пультом управління бойової машини чи установки, в бліндажі), часових (удень, уночі, в будь-який час), географічних (у горах, в морі, на півдні, на півночі), кліматичних та ін.
Військова діяльність є більш напруженою, екстре-мальною порівняно з іншими видами діяльності, їй при-таманні несподіваність, раптовість, незвичність, здат-ність руйнувати сформовані до призову стереотипи пове-дінки, створювати негативні психічні стани (тривож-ність, страх, афект, стрес, депресія). Усе це викликає у юнака суттєві зміни в організмі, а саме: зміни фізіоло-гічні (у вегетативній нервовій системі — в диханні, кро-вообігу, частоті серцевих скорочень, тиску та ін.); зміни психічних процесів (уваги, сприймання, мислення, па-м'яті, уяви, зсуви в емоційно-вольовій сфері особистос-ті); зміни функціонального рівня практичної діяльності (результативності, успішності військової служби). Ці зміни певним чином взаємопов'язані і взаємообумовлю-ють одна одну.
Військова діяльність є колективною діяльністю лю-дей, яким держава довірила найновішу зброю і техніку для забезпечення миру та спокою. Військовий колектив — це соціальна група, головною метою діяльності якої є військовий захист, оборона держави. Специфічні особливості військового колективу поляга-ють у тому, що, по-перше, його діяльність має високу суспільну значущість, яка забезпечує успішне функціонування інших колективів (трудових, навчальних, сімей-них) і суспільства в цілому; по-друге, ця діяльність де-тально регламентована і вимагає від воїнів чіткості, точ-ності, узгодженості під час виконання наказів, розпо-ряджень; по-третє, стосунки між військовослужбовцями діляться на чітко обумовлені — службові, або офіційні (регламентуються статутами Збройних Сил України), та неслужбові, або неофіційні, емоційні (виникають між вій-ськовослужбовцями самі по собі, на основі симпатій, спіль-них інтересів, нахилів, а не з волі командирів, началь-ників).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Психологічна характеристика військової служби та військового колективу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок