Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості

Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості

Назва:
Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,30 KB
Завантажень:
49
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
“Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості”


Психічний розвиток людини проходить ряд періодів, послідовна зміна яких нео-боротна й передбачувана. Кожен період (вік) — своєрідний ступінь психічного розвитку з притаманними йому відносно стійкими якісними особливостями.
Відомо, що вікові психологічні особливості зумовлені конкретно-історични-ми умовами розвитку, спадковістю, певною мірою — характером виховання, особливостями діяльності та стосунків з іншими людьми, що впливає передусім на специфіку переходу від одного вікового періоду до іншого. Власне тому, що навчання й виховання організовує діяльність дітей поетапно, керує нею на основі накопиченого досвіду, прагнучи враховувати наявні психофізіологічні можливості, періоди психічного розвитку дитини виявляються тісно пов'язаними із сту-пенями навчання й виховання.
Критеріями визначення основних періодів індивідуального психічного розвит-ку повинні бути якісні й суттєві ознаки, взяті в їх системному зв'язку, що виявляє характерні для кожного віку цілісні новоутворення. Такими є ті психічні й соці-альні зміни в житті дитини, які визначають її свідомість і діяльність, ставлення до середовища, увесь хід розвитку на даному етапі (Л.С. Виготський).
У вітчизняній психології прийнято визначати основні періоди психічного роз-витку підростаючого покоління за психолого-педагогічними критеріями, що включають характерну для кожного віку соціальну ситуацію розвитку, передусім зміст і форми навчання й виховання, провідну діяльність у її співвідношенні з ін-шими видами діяльності, відповідний рівень розвитку свідомості й самосвідо-мості особистості (центральне вікове новоутворення).
Такими періодами є: ранній (від народження до трьох років) і дошкільний (з трьох до семи) вік; молодший шкільний вік (з семи до десяти років); середній шкільний, або підлітковий вік (із десяти років до п'ятнадцяти); старший шкільний, або ж юнацький вік (із п'ятнадцяти років і до досягнення зрілості). У кожному періоді виділяють стадії й фази, що не мають однозначних назв.
Кожному періоду відповідають також характерні особливості фізичного роз-витку індивіда.
Така періодизація є найпоширенішою у вітчизняній психології, і саме вона лежить в основі наведеної вище характеристики вікових періодів.
Онтогенез людини — цілісний процес, що виражається в окремих і пов'яза-них між собою формах (морфологічній, фізіологічній, психічній і соціальній). Це — становлення людини як організму, як свідомої суспільної істоти, як особис-тості.
Для розкриття сутності цього процесу використовують передусім поняття "розвиток" і "формування", часто як синоніми, хоча кожне з них має свою, до-сить чітко окреслену область, у межах якої його доцільно застосовувати.
Поняття "розвиток " є загальним. Використовують його найчастіше для визначення процесу руху від нижчого (простого) до вищого (складного). Розвиток1—кількісні та якісні зміни живої людської істоти, зміни необхідні, по-слідовні, пов'язані з певними етапами її життєвого шляху, і прогресивні, що харак-теризують її структурне та функціональне вдосконалення.
Поняття "формування" застосовують насамперед для характеристики про-цесу розвитку індивіда під впливом зовнішніх соціальних факторів. У форму-ванні можна виділити стихійний компонент (тобто зміни, що відбуваються під впливом некерованих, випадкових факторів, наприклад, неформальних компа-ній, реклами, моди, музики тощо, характер і наслідки дії яких важко передбачити) і цілеспрямований процес змін особистості або ж її окремих сторін, якостей вна-слідок спеціально організованих впливів (виховання).
Окрім уже названих, часто використовують поняття "дозрівання" та "ста-новлення". "Дозрівання" — це насамперед зміни індивіда чи окремих його функцій і процесів унаслідок дії внутрішніх вроджених факторів. Наприклад, правомірно говорити про дозрівання органічних функцій людини чи її орга-нізму в цілому.
Поняття "становлення" вказує на набуття нових ознак та форм у процесі розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок