Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Соціальний статус і соціальна роль

Соціальний статус і соціальна роль

Назва:
Соціальний статус і соціальна роль
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,80 KB
Завантажень:
152
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
Соціальний статус і соціальна роль


ПЛАН


Вступ
Людина як соціальна істота взаємодіє з різними соціальними групами, бере участь у спільній діяльності. Для аналізу ступеня включеності індивіда в різні групи, а також його становища в кожній з груп та його функціональних можливостей щодо кожної групи, користуються поняттями "соціальний статус" і "соціальна роль".
1. Природа соцiальної структури, її компоненти
В узагальненому планi можна сказати, що соцiальна структура -  це певна сукупнiсть вiдносно повторювальних та упорядкованих вiдносин мiж елементами соцiальної системи.
Саме завдяки соцiальнiй структурi людське життя справляє враження органiзованого та регулярного.
Поняття структури дуже поширене у рiзних науках.
Багато можна чути про атомну структуру, молекулярну структуру, клiтинну структуру, анатомiчну структуру, структуру особистостi.
Значна частина того, що соцiологи називають  соцiальною структурою складається з  мережi тих неявних правил та iнституцiональних  установлень, що спрямовують поведiнку людей.
Значна частина iнституцiональних установлень нiколи не викликає протидiї i не створює нiяких проблем, тому що люди вважають цi установлення само собою зрозумiлими, а їх виконання - звичайною справою.
До того ж для життєвої практики немає необхiдностi, щоб люди формулювали вiдповiднi правила та установлення, - навiть щоб вони мали уяву про всю соцiальну структуру. Типовою є потреба керуватися дуже обмеженим колом запроваджених порядкiв у певних обставинах : перш за все дома, по дорозі на роботу та на робочому мiсцi.
Один з шляхiв структурування повсякденного життя - з точки зору  мiкросоцiології - це поєднання певних випадкiв та їх ярликування (labeling). Маються на увазi такi слова, як "сiм'я", "церква", "уряд", "оточення", "Україна" i таке iнше.
Vander Zаnden, наприклад, пише, що "точно кажучи, таких речей немає, є тiльки зiбрання певних дiй iндивiдiв, якi ми сприймаємо як упорядкованi та позначаємо певною назвою".
Для того, щоб повнiше збагнути цю точку зору, уявiть себе iстотами, які мають розмiри невеликого атома, та споглядають зсередини усi об'єкти - людину, стіл, склянку з водою на столi та таке iнше.
Для такої мiкроскопiчної iстоти усi цi об'єкти мов би "не iснують". Вони є "тiльки зiбраннями певних дiй атомiв.."
З цiєї точки зору - ми розумово спiввiдносимо один випадок з iншими, щоб створити в уяві бiльш велике цiле, що охоплює бiльш широке коло випадкiв (або подiй). Це -  мiкро соцiологiчне бачення макросоцiальних структур.
У такому баченнi  соцiальна структура виявляється в угрупуваннях  соцiальних позицiй та розподiлi людей по цих позицiях.
У соцiологiї соцiальнi позицiї  це вiдносно стабiльнi (тобто  відносно iнваріантнi щодо часу) ознаки тих суб'єктiв, які приходять  до соцiальної системи та виходять з неї.
Наприклад, люди, що складають Унiверситет, приходять, вчать, вчаться, потiм виходять з нього, але Унiверситет залишається.
Так само - сiм'ї, оркестри, армiї, корпорацiї, церкви.
Усi такi поєднання  соцiальних позицiйскладають певнi  елементи  соцiальної структури Ми сприймаємо їх як незалежну вiд нас реальнiсть, що формує частину нашого об'єктивного середовища. Вони iснують як дещо, що ми  не можемо iгнорувати, та з чим ми повиннi постiйно мати справу.
Як наслiдок - соцiальна структура обмежує нашу поведiнку та каналiзує нашi дiї у певних напрямках.
Але й люди змінюють соціальні структури. (Показати на прикладі Університету або системи освіти.)
З  мiкро соцiологiчної точки зору соцiальні структури мають два основнi компоненти -  статусита  ролi
2. Соцiальнi статуси
Статус - це позицiя у певнiй соцiальнiй структурi  суспiльства з певними правами та обов'язками.
Наприклад - студент, професор, декан, завiдувач кафедрою, ректор - це певнi позицiї у соцiальнiй структурi Унiверситету - певнi статуси.
Статуси вiдрiзняються  правами та обов'язкамиякі визначаються соцiальними нормами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Соціальний статус і соціальна роль

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок