Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Розумова діяльність людини

Розумова діяльність людини

Назва:
Розумова діяльність людини
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,46 KB
Завантажень:
404
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Розумова діяльність людини


ПЛАН
Вступ
1. Мислення – як основа розумової діяльності людини
2. Складові операції розумової діяльності людини
3. Особливості розумової діяльності людини з точки зору безпеки життєдіяльності
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Розумова діяльність людини безпосередньо випливає з мислення. Мислення — це найвища форма відображення реальності та свідо-мої цілеспрямованої діяльності людини, що направлена на опосеред-кування, абстрактне узагальнене пізнання явищ навколишнього світу, суті цих явищ і зв'язків між явищами. Найважливіше значення в процесі мислення мають слова, мова, аналізатори.
Мислення спрямовується на вирішення певних завдань — від най-простіших, елементарних, до складних, що їх ставить саме життя. Вся розумова діяльність (судження, розуміння, формування понять) скла-дається з таких розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння, узагаль-нення, абстракція і конкретизація.
Навіть розумова діяльність, як і фізична, має свої небезпеки, які слід вкраховувати і уникати.
1. Мислення – як основа розумової діяльності людини
Мислення - процес опосередкованого та узагальненого пізнання людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, зв'язках і відносинах.
Зароджуючись у чуттєвому пізнанні та спираючись на нього, мислення виходить за його межі. Мислячи, людина пізнає те, чого вона не може безпосередньо сприйняти і уявити; доходить до розуміння суті явищ світу, формує поняття про них і практично оволодіває ними.
Мислення виникає в процесі взаємодії людини із зовнішнім світом, воно є функцією її мозку, вищою формою вияву аналітико-синтетичної діяльності.
Мислення, якщо воно правильне, відображає об'єктивну дійсність глибше, повніше й точніше, ніж чуттєве її пізнання.
Критерій його істинності - суспільна практика.
Мислення людини відбувається з допомогою понять, кожне з яких відображене одним або декількома словами. Процес мислення являє собою перехід суб'єкта від наявних до нових знань.
2. Складові операції розумової діяльності людини
Пізнання нового відбувається через розумові дії (операції):*
аналіз;*
синтез;*
абстрагування;*
узагальнення;*
класифікацію.
+ Аналіз — це мислений поділ предмета, явища на складові части-ни, ознаки, властивості та виділення цих компонентів.
+ Синтез — мислене поєднання в єдине ціле окремих частин, ознак, властивостей предметів, явищ або понять.
+ Узагальнення — виділення на підставі порівняння головного, за-гального, особливого або часткового, що є характерним для певного явища, предмета, об'єкта.
+ Абстракція — виділення суттєвих особливостей групи предметів, явищ, або понять.
+ Конкретизація — перехід від загального до часткового, зв'язок теорії з практикою, перехід до конкретної дійсності, до чуттєвого досвіду.
Без асоціацій мислення не буває. Розрізняють три типи асоціацій:*
за суміжністю;*
за подібністю;*
за контрастом.
Асоціаціями називаються елементарні зв'язки уявлень і понять між собою, завдяки яким одне з'явлене уявлення або поняття викликає інші.
Судження - найпростіший акт мислення, що відображає зв'язки предметів і явищ або певних ознак.
Судження відповідає на запитання, яке виникло в процесі діяльності. Судження - основа розуміння.
Умовиводи - це утворення з декількох суджень нового судження.
Умовивід, який знімає невизначеність і дає відповідь на запитання, усвідомлюється як розуміння.
Розуміння - це пізнання зв'язків між предметами і явищами, що переживається як задоволення пізнавальної потреби.
Індуктивними умовиводами (або індукцією) називається процес переходу одиничних, часткових суджень до загального судження.
Дедуктивними умовиводами (або дедукцією) називається процес переходу від судження, що висловлює якесь загальне положення, до судження, що висловлює вужчі положення або частковий випадок.
Уява як вища форма розумової діяльності
У складній структурі людської психіки є така якість, як уява, або фантазія.
Уява - це психічний процес створення образів предметів, ситуацій, обставин через приведення наявних у людини знань у нову комбінацію.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Розумова діяльність людини

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок