Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Загальна характеристика методів наукової психології

Загальна характеристика методів наукової психології

Назва:
Загальна характеристика методів наукової психології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,55 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Загальна характеристика методів наукової психології”


ПЛАН
Вступ
1. Поняття методів та методологічних принципів наукової психології
2. Характеристика основних методів психології
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Предмет наукової психології складають конкретні факти психічного життя, що характеризуються якісно та кількісно. Наприклад, під час сприйняття образ предмета зберігає свою відносну сталість навіть за змінених умов сприйняття (книжкова сторінка буде білою і в напівтемряві, і в сонячному світлі). Або ж тривалість часу реакції різних людей на той самий подразник буде різною (звук, спалах тощо).
Однак наукова психологія не може обмежуватися самим лише описанням психологічних фактів, хоч би якими цікавими вони були, їх треба пояснювати.
 
1. Поняття методів та методологічних принципів наукової психології
Характер предмета і принципів психологічної науки визначає її методи. Сучасна наукова психологія зосереджує свої зусилля як на подальшому вивченні психіки, дослід-женні теоретичних проблем розвитку й діяльності особис-тості, так і на розв'язанні практичних завдань оптимізації поведінки та діяльності особистості у сфері науки, виробництва, культури, освіти, медицини тощо.
За своїми методами психологія суттєво відрізняється від інших наук. Специфіка психічної дійсності вимагає роз-робки й застосування спеціальних методів її пізнання та формування. Тому у створенні свого методичного інстру-ментарію психологічна наука спирається на певні методо-логічні принципи. Найголовнішими такими вимогами є об'єктивність, ге-нетичний підхід, системність, особистісний підхід, індивідуа-лізація, єдність теорії та практики.
Вимога об'єктивності полягає у вивченні об'єктивних умов виникнення та функціонування, об'єктивних проявів психічних явищ. Психічні функції неможливо безпосеред-ньо сприймати внутрішнім зором. Наукове вивчення пси-хіки стає можливим завдяки опосередкованому аналізу і син-тезу об'єктивних проявів психіки у процесах та продуктах діяльності й поведінки людини. Не варто перебільшувати роль безпосереднього самоспостереження, інтроспекції у піз-нанні власної психіки. Самоспостереженню властива певна суб'єктивність, небезсторонність, а отже й невірогідність. Адже психіка формувалась у філогенезі як функція сигналь-ного відображення, орієнтації живих істот переважно в зов-нішньому світі і значно менше — як засіб відображення внутрішнього світу. Самоспостереження як метод самопіз-нання може бути корисним, якщо спирається на самозвіт людини про те, що насправді коїться з нею, що вона пере-живає, чого бажає тощо.
Цінність самоспостереження зростає, якщо його дані поєднуються з результатами об'єктивного дослідження влас-ної психіки засобами планомірного спостереження, експе-рименту, тестування тощо.
Генетичний підхід полягає у вивченні психічних явищ у динаміці, при переході у філогенезі та онтогенезі з одного рівня розвитку на інший.
Вимога системності передбачає вивчення психічного яви-ща як своєрідної системи, що має свої специфічні законо-мірності. Ця система може включатись у макросистему і складатись із микросистем, законам яких має відповідати. Метод психології полягає в урахуванні багатовимірності, ієрархічності психічних явищ. Психолог у дослідженні та в практичній роботі стикається з пірамідою психічних влас-тивостей різного гатунку. Б. Ф. Ломов виділяє три основні підсистеми — когнітивну (в якій реалізується функція піз-нання), регулятивну (що забезпечує регуляцію діяльності та поведінки) й комунікативну (яка формується і реалізується в процесі спілкування).
Багаторівневий характер має і детермінація психічних явищ. Однією з форм реалізації системного підходу в пси-хологічному дослідженні є особистісний підхід, що передба-чає вивчення конкретної особистості в конкретній соціаль-ній ситуації. Кожне психічне явище має розглядатися в кон-тексті цілісної системи психічних властивостей індивіда — його потреб, знань, цілей, продуктивного боку діяльності та поведінки, емоційно-почуттєвої сфери, здібностей до спіл-кування, особливостей сфери спрямованості, рис характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту, психофізіології — від-повідно до конкретного вікового етапу розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Загальна характеристика методів наукової психології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок