Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Функції спілкування.Спілкування як комунікація

Функції спілкування.Спілкування як комунікація

Назва:
Функції спілкування.Спілкування як комунікація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,56 KB
Завантажень:
223
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Функції спілкування.
Спілкування як комунікація


Уся система ставлення людини до інших людей реа-лізується у спілкуванні. Поняття «спілкування» є одним із центральних у системі психологічного знання: Соціальна функція спілкування полягає в тому, що воно виступає за-собом передання суспільного досвіду. Його специфіка ви-значається тим, що в процесі спілкування суб'єктивний світ однієї людини розкривається для іншої, відбувається взаєм-ний обмін діяльністю, інтересами, почуттями та ін. У спіл-куванні людина формується і самовизначається, виявляючи свої індивідуальні особливості. Результат спілкування — на-лагодження певних стосунків з іншими людьми. Завдяки спілкуванню здійснюється інтеграція людей, виробляються норми поведінки, взаємодії. Зв'язок людей у процесі спіл-кування є умовою існування групи як цілісної системи. Спілкування координує спільні дії людей і задовольняє пот-ребу в психологічному контакті. Потреба у спілкуванні є однією з первинних потреб дитини. Вона розвивається від простих форм (потреба в емоційному контакті) до більш складних (співробітництво, інтимно-особисте спілкування). В процесі індивідуального розвитку змінюються мотиви спіл-кування. М.І.Лісіна окреслила такі стадії розвитку потреби дитини в спілкуванні: потреба в увазі та доброзичливості дорослого (перше півріччя життя), у співробітництві (ранній дошкільний вік), у зацікавленості дорослого запитами дити-ни (молодший та середній дошкільний вік), у взаєморо-зумінні та співпереживанні (старший дошкільний вік). Ос-новні мотиви у спілкуванні дітей дошкільного віку — піз-навальні, ділові та особистісні.
Спілкування і діяльність
Спілкування тісно пов'язане з діяльністю. Будь-яка форма спілкування виступає як форма спільної діяльності, люди завжди спілкуються в процесі певної діяльності. Поєд-нання діяльності однієї людини з діяльністю інших людей утворює спільну діяльність. У спільній діяльності форму-ються не тільки суб'єкт-об'єктні (людина — предмет діяль-ності), а й суб'єкт-суб'єктні відносини (людина — людина). Сутність .спілкування полягає у взаємодії суб'єктів діяль-ності.
Спілкування може розглядатися як сторона, умова діяль-ності або як окремий вид діяльності. Але зв'язок спілку-вання й діяльності полягає саме в тому, що завдяки спілку-ванню діяльність організується. Розбудова плану спільної діяльності вимагає від кожної людини розуміння мети ді-яльності, засобів реалізації, розподілу функцій для її досяг-нення. Специфіка спілкування в процесі діяльності полягає у створенні можливості організації та координації діяльності її окремих учасників. У спілкуванні відбувається збагачення діяльності, розвиваються й утворюються нові зв'язки та сто-сунки між людьми.
УІ.4.2. Функції спілкування
У характеристиці спілкування важливими є його функ-ції. Б. Ломов виділяє три групи таких функцій — інформаційно-комунікативну, регуляційно-комунікативну та афективно-комунікативну.
Інформаційно-комунікативна функція охоплює процеси формування, передання та прийому інформації. Реалізація цієї функції має кілька рівнів. На першому здійснюється вирівнювання розбіжностей у вихідній інформованості лю-дей, що вступають у психологічний контакт. Другий рівень — передання інформації та прийняття рішень. На цьому рівні спілкування реалізує цілі інформування, навчання та ін. Тре-тій рівень пов'язаний із прагненням людини зрозуміти ін-ших. Спілкування тут спрямоване на формування оцінок досягнутих результатів (узгодження — неузгодження, по-рівняння поглядів тощо).
Регуляційна-комунікативна функція полягає в регуляції поведінки. Завдяки спілкуванню людина здійснює регуля-цію не тільки власної поведінки, а й поведінки інших лю-дей, і реагує на їхні дії. Відбувається процес взаємного нала-годження дій. Тут виявляються феномени, властиві спільній діяльності, зокрема сумісність людей, їх спрацьованість, здійс-нюються взаємна стимуляція і корекція поведінки. Регуляційно-комунікативну функцію виконують такі феномени, як імітація, навіювання та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Функції спілкування.Спілкування як комунікація

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок