Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Методи виховання

Методи виховання

Назва:
Методи виховання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,03 KB
Завантажень:
422
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Контрольна робота
на тему:
Методи виховання.


Зміст.
Поняття про методи виховання.
Характеристика основних методів виховання.
Основні завдання національного виховання.
Використана література.


Методи виховання — це способи впливу вчителів на учнів, шляхи педагогічно доцільної організації їхнього життя з метою прищеплення виховуваним рис нової людини,
Методи залежать від мети та змісту виховання. Методи ви-ховання спрямовані на формування й удосконалення особистості, тому врахування рівня розвитку вихованців — важлива умова ефективного використання методів виховання, що залежать та-кож від рівня зрілості колективу.
Використання того чи того методу виховання залежить і від конкретної педагогічної ситуації. Цікаві думки про методику по-становки вимог висловив А. С. Макаренко: він не рекомендував ставити вимоги в тому разі, якщо вихователь не впевнений, що вихованці їх виконають.
Виховання характеризується всебічністю змісту та різнома-нітністю методів. По-різному планують, наприклад, фізичне й естетичне виховання учнів. Проте серед усього розмаїття мето-дів є й такі, що мають значення для всього процесу виховання.
Методика виховання, за влучним зауваженням А. С. Макаренка, не терпить стереотипних рішень і навіть доброго шаблону. Творчий підхід до використання методів —обов'язкова умова успішного виховання. Можливість такого підходу багато в чому залежить від розв'язання теоретичних питань, зокрема класифі-кації методів виховання.
Класифікація методів виховання важлива у тому відношенні, що дає змогу яскравіше підкреслити специфічність того чи того методу, точніше визначити його призначення у виховному про-цесі.
До останнього часу методи виховання поділялися на дві ос-новні групи:
методи формування суспільної поведінки й організації діяль-ності школярів — приучування та вправи, наприклад гра, доручення, змагання;
методи формування свідомості — бесіди, диспути, лекції» об-говорення матеріалів преси, літературних творів, кінофільмів.
Погляди та переконання формуються не тільки з допомогою слова вихователя, а й у процесі різноманітної діяльності. Тому у виховному процесі методи формування свідомості та організа-ції діяльності виступають у поєднанні. Поділ їх на дві групи не відокремлює методи один від одного, а дає змогу лише підкрес-лити більшу спрямованість однієї групи методів на усвідомлен-ня своєї поведінки, другої — на формування її звичних форм.
Методи виховання спрямовані на зміну особистості в позитив-ний бік. Проте їх застосування веде не до безпосередніх змін особистості, а до виникнення у вихованців думок, почуттів, по-треб, які спонукають їх до певних вчинків, поведінки. Ці мето-ди виховання істотно відрізняються від методів навчання, засто-сування яких приводить до зростання й удосконалення знань, навичок та вмінь.
У практиці виховання трапляються різні комбінації цих ме-тодів у виховному процесі. Поєднання різних методів є однією з важливих умов впливу виховання на різні сторони особистості дітей.
Деякі серед перелічених методів можуть виступати в процесі виховання то як метод, то як засіб виховання. Це можна сказа-ти насамперед про гру, трудову діяльність, роботу з книжкою, газетою. Динамічність, рухливість понять пояснюється складні-стю самого процесу виховання.
Привчання і вправи.
Метод навчання передбачає певну, до деталей продуману ор-ганізацію життя учнів, їхньої праці, відпочинку та залучення школярів до виконання норм і правил, щоб сформувати звичні норми поведінки.
Привчання особливо в початкових класах розпочинається показу взірця поведінки самим учителем, через демонстрування картин, читання яскравого оповідання.
Важливим моментом привчання слід вважати створення в дітей позитивного ставлення до тої чи тої форми поведінки, якого досягають наочністю, образністю, емоційним ставленням самого вчителя до того, що він дає дітям.
Метод привчання може варіюватися залежно від віку та умов виховання. Не завжди доцільно, наприклад, відкрито ставити пе-ред дітьми завдання оволодіти якимось способом поведінки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Методи виховання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок