Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Створення сприятливого психологічного клімату в колективі

Створення сприятливого психологічного клімату в колективі

Назва:
Створення сприятливого психологічного клімату в колективі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,19 KB
Завантажень:
316
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Створення сприятливого психологічного клімату в колективі


Відомо, що кожна особистість має різний ступінь здатності чи нездатності до того чи іншого виду діяльності. І завдання фахівців полягає в тім, щоб допомогти кожній людині вибрати для себе той вид праці, що найбільшою мірою відповідає його професійній здат-ності.
Якщо людина досягає бажаних результатів у праці, їй створені оптимальні умови для роботи, і вона не розчарована у своєму про-фесійному виборі, то такий працівник психологічно і соціально стійкий для роботи в колективі. При вирішенні питання про те, яки-ми якостями повинна володіти людина, що претендує на виконання тієї чи іншої діяльності, завжди виникає необхідність психологічно-го вивчення самої діяльності.
Результатом такого психологічного, чи, по-іншому, професіог-рафічного" аналізу трудової діяльності повинна бути професіограма".
Професіограма розробляється з метою визначення професійної придатності людини чи професійного добору шляхом глибокого пси-хологічного й аналітичного вивчення його професійної діяльності.
Будь-яка професіограма повинна містити в собі зведення двох планів: опис самої професійної діяльності (психологічна професіог-рама) і опис (зведення) вимог до людини, які містить ця діяльність, до її психіки як перелік професійно необхідних якостей (психограма).
Для складання її першої частини можна використовувати на-ступну орієнтовну схему аналізу:*
техніко-економічний опис (технологія устаткування, норми, опла-та праці);*
організація й умови праці на даному конкретному виробничому об'єкті (соціальні і фізичні умови праці: взаємини з людьми в про-цесі виробництва, питання фізичного середовища, тобто освітлен-ня, вентиляція, температура, вологість і т.д);*
документація з плинності кадрів, матеріали можливих нещасних випадків (необхідно також врахувати питання можливих помилок, що можуть відбутися при виконанні роботи);* докладний опис самої трудової діяльності, тобто, що, у якій послідовності людина робить протягом робочого дня, з чого скла-дається його робота;*
вимоги до загальної і спеціальної підготовки, необхідної для вико-нання даної роботи.
Друга частина являє собою вимоги, пропоновані до людини:*
демографічні;*
освітні;*
медико-біологічні;*
психологічні.
Усі зазначені вимоги до характеристик і якостей працівника по-винні мати оцінку: чи є дана якість професійно необхідною, про-фесійно важливою або професійно бажаною.
Демографічні вимоги одержують на підставі статистичного ана-лізу даних основного контингенту працівників за фахом: домінуван-ня статевої ознаки, тривалості професійної діяльності, вікового діапазону працівників.
Вимоги до утворення визначаються рівнем загальних і спеціаль-них знань, що необхідні для оволодіння устаткуванням і техно-логічним процесом, характерним для конкретної професії.
Медико-біологічні вимоги повинні включати: вимоги до здоров'я працівника, до його фізичного розвитку, до конституції (при не-обхідності). Крім того, тут повинні бути зазначені протипоказання для даної професійної діяльності.
Психофізіологічні і психологічні вимоги професійної діяльності до працівника одержують за допомогою спеціально організованої дослідницької роботи вони відбиваються в психограмі. При цьому основна увага повинна бути звернена до тих специфічних вимог, які діяльність пред'являє до психіки людини. Психограма обов'язково повинна включати критерії і нормативи професійної придатності.
Визначення професійної придатності тієї чи іншої людини до певного виду діяльності можливе на основі вивчення вроджених індивідуально-типових ознак людини.
Індивідуально-типові й індивідуально-психологічні особливості утрудняють чи полегшують освоєння професії, досягнення високих результатів, визначають взаємини з людьми і становище в суспільстві. Вони ж викликають необхідність розмаїтості прийомів виховання і навчання, тому що неможливо скласти загальний для всіх перелік подій, життєвих чи виробничих ситуацій, вказати ступінь їхнього впливу на стан людини і необхідні при цьому заходи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Створення сприятливого психологічного клімату в колективі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок