Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Увага як умова пізнавальної активності особистості

Увага як умова пізнавальної активності особистості

Назва:
Увага як умова пізнавальної активності особистості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,64 KB
Завантажень:
406
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему:
Увага як умова пізнавальної активності особистості


Поняття про увагу
Особистість, перебуваючи в бадьорому стані, активно, по-дійовому ставиться до предметів та явищ навколишньої дійсності, до власних переживань: щось сприймає, запам'ятовує, пригадує, про щось думає. У таких випадках вона зосереджує свою свідомість на тому, що сприймає, запам'ятовує, переживає, тобто вона буває до чогось уважною.
Отже, увага — це особлива форма психічної діяльності, яка вияв-ляється в спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях.
Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляєть-ся в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншо-го. Уважно вслухаючись або вдивляючись у щось, вона не чує, що до неї звертаються, не помічає перешкод на дорозі.
Вибірковість уваги пояснюється більш вираженою гальмівною ді-єю вагомих для особистості предметів і переживань щодо менш зна-чущих, які в цей час на неї діють. За такого стану предмети уваги яскравіше відображаються нашою свідомістю.
Увага потрібна в усіх різновидах сенсорної, інтелектуальної'та ру-хової діяльності. Побутує порівняння уваги з термометром, який дає змогу робити висновки про переваги методів навчання та правиль-ність його організації.
Увагу зумовлюють не лише зовнішні подразники, а й здатність людини довільно спрямовувати її на ті чи ті об'єкти. Цю здатність називають уважністю. Вона являє собою характерологічну власти-вість особистості, завдяки якій людина володіє своєю увагою, а то-му своєчасно й активно зосереджується, скеровує увагу.
Недостатній розвиток уважності виявляється в розосередженості та відволіканні, нездатності без зовнішніх спонук спрямовувати й під-тримувати свою увагу в процесі діяльності внутрішніми засобами.
Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному.
Прибічники волюнтаристської теорії вбачають сутність уваги виключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю. Прибічники інших теорій вважають, що у ви-явах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча довільна увага ви-являється всупереч почуттям. Шукали пояснення виникнення ува-ги також і в зміні змісту самих уявлень, не враховуючи спрямова-ності особистості.
Насправді увага значною мірою зумовлена взаємовпливами між спрямованістю діяльності, до виконання якої залучена людина, та спрямованістю її психічних процесів. Увага є там, де напрям діяль-ності орієнтує спрямованість думок, гадок.
Отже, увага виражає специфічну особливість процесів, спрямова-ність яких регулюється діяльністю, в яку вони включені.
Оскільки увага виявляє ставлення особистості до предмета, на який спрямована свідомість, то вагомість предметів, явищ для лю-дини відіграє велику роль при зосередженні на них уваги.
Саме цим пояснюється те, що людина, зосередившись на яко-мусь предметі, не звертає уваги навіть на сильні подразники, які не мають стосунку до того, чим вона займається, або не мають для лю-дини ніякого значення. Усе, що особистість вважає вагомим, стає предметом її уваги.
Природа уваги в психології розглядалася представниками різних психологічних напрямів і шкіл залежно від їхніх поглядів на психіку взагалі.
Представники англійської асоціативної психології поняття «увага» не включали в систему психології як науки. Зосередженість вони тлумачили як асоціацію уявлень.
Представники інтроспективної психології (Гербарт, В. Вундт, Е. Тітченер) вивчали лише внутрішню суб'єктивну сторону уваги як явища. Увага, на їх погляд, — це стан свідомості, що характеризуєть-ся ясністю, чіткістю, інтенсивністю наявного в ній змісту або пере-бігу процесів. Виходячи з такого розуміння, В. Вундт, наприклад, обстоював апперцептивно-волюнтаристську теорію уваги.
Увага — це фіксована точка свідомості, найясніше її поле діяль-ності, зумовлене переходом змісту свідомості із зони перцепції до зо-ни апперцепції, яка, на думку В.Вундта, являє собою особливу пси-хологічну активність, що є виявом невідомої нам внутрішньої сили.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Увага як умова пізнавальної активності особистості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок