Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Аналіз зарубіжних теорій розвитку особистості

Аналіз зарубіжних теорій розвитку особистості

Назва:
Аналіз зарубіжних теорій розвитку особистості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,51 KB
Завантажень:
384
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
Аналіз зарубіжних теорій розвитку особистості


Виховання — один із чинників, під впливом якого здійснюється розвиток дитини.
Якщо середовище переважно стихійно впливає на роз-виток людини, то виховання завжди є цілеспрямованим, тому його результати передбачувані.
Як вирішальний чинник розвитку людини, виховання виконує такі функції: організовує діяльність, в якій роз-вивається і формується особистість; підбирає зміст навчан-ня і виховання, який сприяє розвиткові й формуванню особистості; усуває впливи, які можуть негативно позна-читися на розвитку і формуванні особистості; ізолює осо-бистість від несприятливих для її розвитку та формуван-ня умов, які неможливо усунути.
Передусім виховання спрямовується на створення умов для розвитку успадкованих фізичних особливостей і при-родних задатків та набуття нових рис і якостей, що фор-муються впродовж життя людини. Звісно, воно не може змінити кольору шкіри чи конституції тіла, успадкованих особистістю, але може зробити її фізично здоровою, вит-ривалою, загартованою. Виховання не може докорінно пе-ребудувати й тип темпераменту, але здатне внести до нього певні корективи. Вихованням, особливо самовихованням, людина розвиває та зміцнює гальмівні процеси або збіль-шує силу й динамічність нервових процесів.
Успадковані людиною задатки розвиваються тільки у процесі її виховання: правильне виховання сприяє розвит-кові навіть дуже слабко виражених задатків, неправиль-не — гальмує його.
Виховання не лише визначає розвиток, а й само зале-жить від нього, постійно спирається на досягнутий рівень розвитку. Проте головне його завдання — йти попереду розвитку, просувати його й зумовлювати в ньому ново-утворення. Таку ідею висунув психолог Л. Виготський, який обґрунтував тезу про провідну роль навчання у роз-витку особистості. Суть її в тому, що в розумовому розвит-ку дитини простежуються два рівні: перший — рівень ак-туального розвитку як наявний рівень підготовленості уч-ня, що визначається тим, які завдання він може викона-ти самостійно; другий, вищий рівень — «зона ближнього розвитку», — охоплює завдання, які дитина не може ви-конати самостійно, але впорається з ними за невеликої до-помоги. Те, що сьогодні дитина робить за допомогою до-рослих, завтра робитиме самостійно. За таких умов, вва-жає Л. Виготський, навчання викликає у неї інтерес до життя, пробуджує і приводить у рух низку внутрішніх процесів розвитку. Отже, виховання формує особистість, сприяє її розвитку, орієнтує на процеси, які ще не визрі-ли, але перебувають у стадії становлення.
Виготський Лев Семенович (1896—1934) — російський психо-лог, автор культурно-історичної теорії розвитку людини, відомий теоретик психології. Його праці мали значний вплив на розвиток суміжних з психологією наук — дефектології, мовознавства, етнографії та ін.
Ефективність розвитку і формування особистості під-вищується за умови, що вона стає не лише об'єктом, а й суб'єктом виховання. Тільки ті виховні впливи, які вира-жають потребу самої дитини і спираються на її активність, цінні як виховні й забезпечують її розвиток.
Прикладом такого підходу до організації навчально-ви-ховного процесу може слугувати діяльність педагогічного колективу Севастопольського гуманітарно-технічного лі-цею. Тут з метою врахування вчителями індивідуальних особливостей учнів психолог підготував психологічні кар-ти на кожного гімназиста, в яких зібрано необхідні для ро-боти відомості. Так, у психологічній карті гімназистки Ні-ни записано, що вона прагне дружнього спілкування, але природна підозрілість змушує її триматися від одноклас-ників оддалік. Схильна до аналізу, проте ця її риса може перерости у критиканство. Докладає чимало зусиль для досягнення успіху в навчанні, зневажливо ставиться до невдах. Психолог радить учителям тримати її «в рамках», у її присутності наголошувати на позитивних якостях інших гімназистів. Можна запропонувати дівчині стати організа-тором, контролюючи при цьому виконання нею своїх обов'язків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Аналіз зарубіжних теорій розвитку особистості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок