Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства

Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства

Назва:
Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,35 KB
Завантажень:
183
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства


Побудова ефективного соціального управління і розвину-того громадянського суспільства в Україні в контексті сти-мулювання політичної активності її громадян потребує вивчення й аналізу етнопсихологічних особливостей ук-раїнської нації. Зрозуміло, що ця проблема має фундамен-тальний характер і вимагає комплексного дослідження ба-гатьох чинників: політичних, соціальних, історичних, еко-номічних, соціально-психологічних. Останні особливо важ-ливі, оскільки формально Україна вже інституалізувалася як самостійна держава, але політична нація ще не сформу-валась остаточно. Виховання громадянина і підготовка політичної еліти до виконання своїх управлінських функцій потребують ґрунтовних наукових досліджень цієї проблематики, а надалі — розробки системи практичних за-ходів, спрямованих на реалізацію стратегічних цілей ук-раїнського суспільства.
Аспекти становлення української громадянської нації досліджували психологи [3; 4; 8], історики [6]. Але ці дос-лідження проводилися переважно на загальнотеоретич-ному рівні без виходу на реальну суспільну практику і то-му конкретні соціально-психологічні дослідження свідо-мих, підсвідомих і безсвідомих компонентів суспільної психології українства [1; 2; 5] мають збагатити нас емпіричними даними для майбутніх теоретичних узагаль-нень.
Розуміючи актуальність цієї проблеми, редакція газети «Україна молода», Інститут психології імені Г. Костюка Академії педагогічних наук України за підтримки Міжрегіональної Академії управління персоналом провели в квітні 2004 року соціально-психологічне дослідження громадської думки щодо соціально-психологічного підґрунтя політичної та економічної активності українців в контексті державотворення і формування громадянського суспільства.
В опитуванні взяли участь 837 респондентів з усіх регіонів України. Серед них 50,4% чоловіків і 49,6% жінок. Віком до 20 років — 5,4% респондентів, 21–30 років — 20,4%, 31–40 років — 15,7%, 41–50 років — 18,2%, 51–60 років — 16,4%, за 60 років — 24% опитаних. За рівнем освіти 3,8% респондентів вказали на неповну, а 10,8% — на повну серед-ню освіту. Середню спеціальну освіту (молодший спеціаліст) на час проведення дослідження мали 21,7% опи-таних, а базову вищу (бакалавр) — 7,2% респондентів. Про повну вищу освіту (спеціаліст або магістр) зазначили 52,5% опитаних, а про наявність вченого ступеня доктора або кан-дидата наук — 3,8% респондентів.
Отже, високий освітній рівень опитаних дає змогу зроби-ти висновок про достатню підготовку респондентського масиву та його вміння аналізувати вельми неп-рості процеси, на які ми просили звернути увагу при проведенні нашого дослідження.
Серед респондентів 13,9% — працівники про-мисловості, 9,6% — сільського господарства, 8,3% — бізнесових структур, 33,9% — наукових і освітніх установ та закладів культури. Понад 36,5% опитуваних зазначили, що перебувають на заслуженому відпочинку або навчаються у вищих навчальних закладах. Показово, що 29,6% зазначили про проживання у сільській місцевості, а решта — в містах.
Отже, в цілому можна сказати, що респондент-ський масив цього дослідження наближений до соціально-демографічних параметрів українсь-кого суспільства. Це дає підстави робити відповідні наукові висновки.
Ознайомившись із узагальненою характерис-тикою респондентів, перейдемо до інтегральної думки опитаних.
ПСИХОЛОГІЧНІ РОДИЧІ УКРАЇНЦІВ
Для того, щоб розібратися у внутрішній структурі національної психіки, дуже важливо дослідити макропсихологічні чинники, зокрема оцінку суспільною свідомістю основних рис ха-рактеру народу у порівнянні з рисами характеру інших народів. Саме тому ми і попросили рес-пондентів виокремити народи, які, на їхню дум-ку, є найближчими психологічними родичами українців.
Про такий своєрідний рейтинг народів можна довідатися з табл. 1. При цьому просимо взяти до уваги, що наші експерти могли виокремити кілька рис характеру, тому загальна кількість перевищує 100%.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Етнопсихологічне підґрунтя політичної активності українства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок