Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Відчуття та сенсорна організація особистості (поняття про відчуття, види відчуттів, закономірності відчуттів, сенсорна організація особистості)

Відчуття та сенсорна організація особистості (поняття про відчуття, види відчуттів, закономірності відчуттів, сенсорна організація особистості)

Назва:
Відчуття та сенсорна організація особистості (поняття про відчуття, види відчуттів, закономірності відчуттів, сенсорна організація особистості)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,23 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат з психології
Тема: Відчуття та сенсорна організація особистості (поняття про відчуття, види відчуттів, закономірності відчуттів, сенсорна організація особистості).
Життєдіяльність людини відсувається у складному та мінливому середовищі, тому вона потребує вміння орієн-туватися в навколишніх умовах і пристосовувати до них свої дії. Знання про зовнішній і свій внутрішній світ людина набуває в ході чуттєвого та логічного пізнання дійсності за допомогою пізнавальних психічних процесів: відчуття, сприй-мання, мислення, уяви. Пізнавальна діяльність завжди роз-починається з чуттєвого відображення світу у відчуттях та сприйманні.
Відчуття — це відображення окремих властивостей пред-метів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття. У відчуттях людині відкриваються кольори та звучан-ня, пахощі і смак, вага, тепло чи холод речей, що її ото-чують. Крім того, відчуття дають інформацію про зміни у власному тілі: людина відчуває порушення у функціону-ванні внутрішніх органів, положення і рух свого тіла й окре-мих його частин.
Відчуття як образи, що відбивають окремі властивості предметів, виникають під час діяльності будь-яких органів
Відчуття - психічний процес, що полягає у відображенні мозком властивостей предметів і явищ об'єктивного світу, а також станів організму за безпосереднього впливу подразників на відповідні орга-ни чуття.
Органи чуття - єдині канали, по яких зовнішній світ проникає в людську свідомість.
Матеріальним органом відчуття є аналізатори.
Органи відчуття людини одержують, відбирають, накопичують інформацію і передають її в мозок. Відтак виникає адекватне відчут-тя навколишнього світу і стану самого організму (див. рис. 1).
Виникнення відчуття зумовлюється перетворенням специфічної енергії подразника, який впливає в даний момент на рецептор, на енергію нервових процесів, відбувається перетворення енергії зов-нішнього подразника на факт свідомості.
Як і будь-яке психічне явище, відчуття мають рефлекторну при-роду, їхньою фізіологічною основою є нервовий процес, що виникає під час дії подразника на відповідний йому аналізатор.
Рис. 1. Фізіологічний механізм процесу відчуття.
Аналізатор складається з трьох частин:
1) Периферичний відділ (рецептори), який є спеціальним транс-форматором зовнішньої енергії в нервовий процес.
2) Аферентні (доцентрові) та еферентні (відцентрові) нерви - провідні шляхи, які з'єднують периферичний відділ аналіза-тора із центральним.
3) Підкоркові та коркові відділи (мозковий кінець) аналізатора, де відбувається переробка нервових імпульсів, що надходять із периферичних відділів.
Чутливість аналізаторів не е постійною величиною. Вона може значною мірою змінюватися залежно від коливань інтенсивності подразника. Пристосування рівня чутливості до інтенсивності подразника називається сенсорною адап-тацією. Процес адаптації виявляється у зниженні чутливості при високих інтенсивностях подразників і підвищенні при низьких.
У корковому відділі кожного аналізатора є ядро (центральна час-тина), де сконцентровано основну масу рецепторних клітин, і пери-ферія, що складається з розсіяних кліткових елементів, які в тій чи іншій кількості розташовані в різних областях кори.
Розсіяні (периферичні) елементи даного аналізатора входять у ділянки, суміжні з ядрами інших аналізаторів. Цим забезпечується участь в окремому акті відчуття більшої частини всієї кори головно-го мозку.
Певним клітинам периферичного відділу аналізатора відповіда-ють певні ділянки кори.
Для виникнення відчуття необхідна робота всього аналізатора як цілого.
Рефлекторна дуга складається з рецептора, провідних шляхів, центральної частини та ефектора.
Процес зорового відчуття не лише починається в оці, а й завер-шується в ньому. Те саме характерне і для інших аналізаторів.
Принцип зворотного зв'язку вимагає визнання того, що орган відчуття є навперемінно рецептором та ефектором.
Класифікація відчуттів
За характером відображення і місцем розташування рецепторів прийнято поділяти відчуття на 4 групи:
1) Екстрацептивні, які відображають властивості предметів і явищ зовнішнього середовища та мають рецептори на поверхні тіла (зорові, слухові, дотикові, нюхові, смакові).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Відчуття та сенсорна організація особистості (поняття про відчуття, види відчуттів, закономірності відчуттів, сенсорна організація особистості)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок