Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Теорії інтелекту. Інтелект і мислення в сучасній психології

Теорії інтелекту. Інтелект і мислення в сучасній психології

Назва:
Теорії інтелекту. Інтелект і мислення в сучасній психології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,47 KB
Завантажень:
498
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
Теорії інтелекту. Інтелект і мислення в сучасній психології


Важливе місце серед досліджень інтелекту в сучасній пси-хології посідають праці Ж. П'яже та його однодумців.
Теорія інтелекту Ж. П'яже включає два основних компоненти — вчення про функцію інтелекту й про стадії розвитку інтелекту. Основні функції інтелекту, або функціональні інва-ріанти, — це організація й адаптація.
Адаптація, у свою чергу, включає два взаємопов'язані процеси — асиміляцію та акомодацію. Асиміляція підкреслює відтворення суб'єктом у його пізнавальній активності певних характеристик об'єкта пізнання. Акомодація — це процес пристосування суб'єкта пізнання до вимог, які висуває об'єктивний світ. У процесі пізнавальної активності змінюється і сам суб'єкт пізнання, накопичуючи пізнавальний досвід.
Цей досвід П'яже називає пізнавальною структурою Пізнавальні структури ство-рюють схеми — послідовності актів поведінки, що взаємодіють між собою Асиміляція й акомодація можуть перебу-вати в стані збалансованої або незбалансованої рівноваги.
Більшість досліджень школи П'яже торкаються стадій розвитку інтелекту. Це сенсомоторний інтелект (від 0 до 2 років), доопераційне мислення (від 2 до П років), період конкретних операцій (від 7—8 до 11—12 років) та період формальних операцій Розвинений інтелект розуміється як система операцій Операція — це внутрішня дія, джерелом якої є зовнішня, предметна дія Однак на відміну від ос-танніх операція —дія згорнута, яка стосується не реальних предметів, а образів, символів, знаків.
Сучасна психологія розглядає мислення як варіа-тивний і досить неоднорідний процес, конкретні форми про-тікання якою залежать від багатьох чинників Наведемо де-які класифікації види мислення, кожна з яких базується на певних засадах (табл.)
Таблиця. Види мислення, виділені на різних засадах
Засада класифікації |
Види мислення
Форма | наочно-дійове наочно- образне словесно-логічне
Характер задач, які розв'язуються | теоретичне практичне
Рівень узагальнення | емпіричне теоретичне
Ступінь розгортутості | дискурсивне інтуїтивне
Адекватність відображення реальної
дійсності | реалістичне
аутичне
Ступінь новизни та оригінальності | репродуктивне продуктивне (творче)
Вплив на емоційну сферу | патогенне саногенне
Найпоширенішою класифікацією в сучасній психологи є так звана трійка — виділення трьох видів мислення за його формою наочно-дійове (практично-дійове), образне (наочно-образне) та словесно-логічне (або поняттєве, вер-бальне, дискурсивне, теоретичне). Ці види мислення по-даємо в тій послідовності, в якій вони розвиваються в лю-дини як у філогенезі (тобто Історично), так і в онтогенезі (тобто в індивідуальному розвитку)
Мисленнєва задача при наочно-дійовому мисленні розв'я-зується безпосередню в процесі діяльності. Саме з цього виду почався розвиток мислення в людини (коли розумова діяльність ще не відокремилася від предметно-практичної). З цього ж виду починається розвиток мислення в дитини.
Наукова школа В. В. Давидова розробляє проблему фор-мування теоретичного мислення як засади виховання твор-чої особистості професіонала, який в усіх сферах трудової діяльності вловлює глибинні та суттєві зв'язки між предме-тами і явищами, знаходить узагальнені шляхи розв'язання професійних задач.
Розрізняється також теоретичне і практичне мислення, або теоретичний і практичний інтелект. Ці види мислення виділяються за типом розв'язуваних задач і відповідних струк-турних і динамічних особливостей Практичне мислення спрямоване на вирішення практичних задач, або перетво-рення практичних ситуацій. Основна мета практичного мис-лення — підготовка фізичного перетворення дійсності: пос-тановка мети, складання планів, проекту, схеми. Інакше кажучи, йдеться про мисленнєвий акт, що дає практично ефективний результат.
Інколи практичний інтелект пов'язується з вирішенням задач переважно з допомогою практичних дій (а не об-разних І вербальних, які, звичайно, не можуть бути ви-ключені цілком, але їхня вага порівняно менша).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Теорії інтелекту. Інтелект і мислення в сучасній психології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок