Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Гуманітарна політика держави - засіб досягнення злагоди в громадянському суспільстві

Гуманітарна політика держави - засіб досягнення злагоди в громадянському суспільстві

Назва:
Гуманітарна політика держави - засіб досягнення злагоди в громадянському суспільстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,96 KB
Завантажень:
279
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Гуманітарна політика держави - засіб досягнення злагоди в громадянському суспільстві


Перiод бурхливої трансформацiї соцiально-економiчних засад суспiльного життя неодмiнно супроводжується iнтенсивним пошуком нових смислових орiєнтирiв соцiального мислення громадянського суспільства та полiтичної дiї державних структур. В Українi, яка переживає складний i суперечливий етап свого розвитку, цей пошук має багатоплановий характер. Злагода в суспільстві не приходить сама по собі, а є закономірним продуктом цілеспрямованої гуманітарної політики держави. При цьому ментальність народу є фактором, який прискорює цей процес, або, навпаки, значно стримує її досягнення.
Гуманiтарна полiтика держави ставить за мету «олюднення», одуховлення всіх сфер та галузей суспільного буття, створення умов для максимальної самореалізації кожної особистості, спрямована на формування, розвиток i збереження фундаментальних загальноцивiлiзованих цiнностей. Останнє якраз і є підгрунттям злагоди в суспільстві.
У зв’язку з цим треба зробити одне застереження. Справа в тому, що людство - у всесвiтньому розумiннi цього слова - не в усьому є єдиною спiльнотою, воно подiляється на декiлька цивiлiзацiй. Україна визначилась у цьому складному розмаїттi свiтових цивiлiзацiй, обравши європейський шлях розвитку. Для такого вибору в народу України були об’єктивні підстави. Оскільки саме ця, умовно кажучи, «захiдна» система гуманiтарних цiнностей була покладена в основу фундаментальних документiв свiтової спiвдружностi, таких, як Загальна Декларацiя прав людини 1948 року, мiжнароднi пакти про права людини та iн.
Отже, орiєнтацiя гуманiтарної полiтики України саме на захiдноєвропейську систему цiнностей має i морально-психологiчнi, i мiжнародно-правовi пiдстави. В iєрархiї цих цiнностей на першому планi, безперечно, стоять свобода та рiвнiсть людини. Свобода i рiвнiсть не декларованi, а реальнi, забезпеченi i системою конституцiйних гарантiй, i дiяльнiстю державних структур, в тому числi й правоохоронних органiв.
Поруч зi свободою i рiвнiстю в ряду найвищих гуманiтарних цiнностей стоїть соцiальна справедливiсть. Здавна триває суперечка про її справжнi критерiї. Подоланi застарiлi уявлення, що такими критерiями мусять бути походження людини, її станова належнiсть, розмiри багатства. Нинi все бiльше стає загальновизнаним розумiння того, що реальною пiдставою для оцiнки людини, для визначення мiри справедливого ставлення до неї є, перш за все, реальний внесок кожного у формування та збагачення тих вiчних цiнностей, якi є спiльним надбанням багатьох поколiнь.
Розв’язання першочергових завдань гуманiтарної полiтики України повинно здiйснюватись по багатьох напрямках, усiма «гiлками» державної влади та їх структурними пiдроздiлами. Але основою єдностi усiх напрямiв, фундаментом зусиль повиннi бути iдеї нацiонального характеру гуманiтарної полiтики, формування нацiональної свiдомостi, захист цiнностей, закрiплених у Конституцiї України, консолiдацiя суспiльства до злагоди i працi. Головною синтезуючою iдеєю гуманiтарної полiтики має бути її людинотворчий характер.
У дусi Конституцiї України, iнших державних актiв, головними напрямками гуманiтарної полiтики, що вiдтворюють її структуру, є: визначення та постiйний контроль над рiвнем або iндексом показника гуманiтарого розвитку України, прийнятого ООН, який складається з трьох основних компонентiв - тривалостi життя людини, рiвня освiти i рiвня доходу; всебiчне створення умов для дотримання прав людини; створення цiлiсної системи соцiального захисту населення та пiдвищення загального добробуту суспiльства; впровадження ефективної системи охорони здоров’я; сприяння зайнятостi населення; збереження позитивних здобуткiв освiтньої системи України, її розвиток, використання позитивного досвiду зарубiжних країн; гуманiтаризацiя освiти i виховання в молодi державницької психологiї як майбутнього потенцiалу Української держави; всебiчне сприяння пiдвищенню нацiонально-духовного рiвня особистостi; забезпечення умов розвитку культури та мистецтва; охорона навколишнього середовища, збереження та оновлення пам’яток iсторiї; утворення широкої iнформацiйної мережi, забезпечення доступу населення до мiжнародних освiтньо-культурних програм; спiвпраця з iншими країнами через гуманiтарнi програми та гуманiтарну допомогу; участь України в програмах ООН з гуманiтарного розвитку; проведення миротворчої дiяльностi; впровадження гуманiтарної полiтики у сферi державної служби; створення спецiальних гуманiтарних служб та фондiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Гуманітарна політика держави - засіб досягнення злагоди в громадянському суспільстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок