Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психологічні способи впливу в процесі спілкування

Психологічні способи впливу в процесі спілкування

Назва:
Психологічні способи впливу в процесі спілкування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,16 KB
Завантажень:
211
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Психологічні способи впливу в процесі спілкування


1. Поняття про способи впливу
Вивчення різних аспектів процесу спілкування пока-зує, що зміст кожного з них включає в себе певні спосо-би впливу індивідів один на одного.
Але оскільки спілкування не існує поза діяльністю, а процес діяльності організовується у групах, головною детермінантою взаємовпливу людей є спільна групова діяльність. Тільки з метою аналізу можливе ізольоване, поза контекстом діяльності, вивчення способів впливу. В дійсності ж і вплив за допомогою знаків, і механізми ідентифікації, рефлексії реалізуються в ході діяльності, і визначаються у змістовному плані її характеристиками.
Якщо мета впливу — зміна поведінки і діяльності партнера по спілкуванню, то напрямок цієї зміни визна-чається цілями спільної діяльності. Але спілкування різ-номанітне за формами, воно виникає і у випадкових стихійних групах, які не пов'язані спільною діяльністю, а об'єднані якимсь короткочасним випадком чи подією. У таких спільностях регуляція поведінки індивідів здійс-нюється за допомогою специфічних механізмів впливу, які діють і в організованих, об'єднаних спільною діяльністю групах, але у стихійних вони виходять на перший план.
Традиційним для соціальної психології є виокремлен-ня таких способів впливу: зараження, навіювання, наслі-дування. Часто в цьому ж шерегу розглядаються й такі специфічні явища, як мода і чутки. Вивчення деяких із них історично було пов'язане з першими соціально-пси-хологічними теоріями і тому здійснювалося в контексті психології таких великих спільностей, як маса, натовп тощо. У зв'язку з переходом соціальної психології до ак-тивного розгортання експериментальних досліджень, пе-ренесенням наголосу на малу групу інтерес до згаданих способів впливу було втрачено. Більш того, серед деяких соціальних психологів існує думка, що ця проблематика взагалі «старомодна» і не заслуговує на увагу.
Насправді питання полягає не в тому, що проблема втратила свою актуальність, а в тому, що новий етап розвитку науки передбачає нові методи дослідження цих проблем. Що ж стосується самого факту існування таких специфічних спільностей людей, як натовп, публіка або аудиторія масового видовища, то навряд чи його можна заперечувати, як і наявність за цих умов специфічних форм спілкування і впливу.
Навпаки, ускладнення форм суспільного життя, розви-ток масових форм проведення дозвілля, засобів масової ко-мунікації змушують з особливою увагою ставитися до ви-вчення і цього класу явищ. Головна ознака подібного спіл-кування полягає в тому, що тут виникає стихійна передача інформації, і ситуація спілкування характеризується тим, що особистість діє практично без відчуття особистого контролю над ситуацією. Тому і способи впливу набувають певної специфіки порівняно з тими, які складаються за умов спілкування у групах, пов'язаних спільною діяльністю.
5.2. Зараження
Соціально-психологічне зараження є одним із най-давніших способів інтеграції групової діяльності. Його витоки йдуть із глибин людської історії, а вияви — най-різноманітніші. Інколи навіть цілі народи можуть під-даватися масовим психозам, які виявляються у різних спалахах душевних станів: від спортивного азарту або релігійного екстазу до політичне забарвленого психозу.
Зараження — це неусвіцомлювана, мимовільна схиль-ність індивіда до певних психічних станів. Воно здійс-нюється не через пасивне споглядання і більш-менш усвідомлене прийняття зовні очевидних зразків поведін-ки (як у наслідуванні), а через передачу психічного настрою, який має великий емоційний заряд, через загострення почуттів і пристрастей.
Ефект заразливості зовнішнього впливу визначається не тільки силою його емоційного заряду, а й самим фак-том безпосереднього психічного контакту між тими, хто спілкується. Механізм зараження переважно зводиться
108
до ефекту багаторазового взаємного підсилення емоцій-ного впливу партнерів по спілкуванню. При цьому сила зростання пристрастей, які створюють психічне тло за-раження, прямо пропорційна величині аудиторії й мірі емоційної напруги індуктора чи комунікатора, тобто лю-дини, яка впливає на аудиторію.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Психологічні способи впливу в процесі спілкування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок