Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Рольові конфлікти в діяльності вчителя

Рольові конфлікти в діяльності вчителя

Назва:
Рольові конфлікти в діяльності вчителя
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,96 KB
Завантажень:
174
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Науковий реферат
на тему:
“Рольові конфлікти в діяльності вчителя”


Рольові конфлікти в діяльності вчителя
Поведінка кожної людини залежить не тільки від ситуативних обста-вин та внутрішніх мотивів, вона зумовлюється досить жорсткими вимо-гами, які усвідомлено чи неусвідомлено висувають до неї інші. Серед них є вимоги, які мають високу стійкість, постійно актуалізуються. Дотримання їх означає виконання так званої соціальної ролі, тобто соці-альна роль — це певний сценарій поведінки, що визначається сподіван-нями людей, які взаємодіють.
Роль — це своєрідна формалізація стосунків, взаємодія в межах обме-женого репертуару взаємних виявів. Адже поведінка, ступінь і спосіб саморозкриття людини навіть в обмежених умовах конкретної ситуації можуть значно варіюватись, тим самим створюючи для партнера неаби-які труднощі. Тому найчастіше учасники взаємодії чекають від партне-рів вияву не всієї гами їх індивідуальних якостей (що надзвичайно ускладнило б таку взаємодію), а лише тих, які в конкретній ситуації найдоречніші або які вже мали вияв раніше (у певної особи або за схожих обставин). Наше ставлення до різних людей у ситуаціях спілку-вання сусідів, колег, знайомих, випадкових супутників — також вели-кою мірою визначається відповідністю їхньої поведінки нашим сподіванням (тобто тим ролям, які ми дозволяємо їм грати і на які, у свою чергу, відповідаємо своєю рольовою поведінкою). Якщо ж ті, з ким ми спілкуємося, «відступають» від своєї ролі, це завдає нам прикрощів, адже ми повинні відповісти собі на запитання: «Чого це він (вона) так різко змінився?». Це викликає у нас тривогу, бо ми не знаємо, як поводитися далі, або потребує від нас додаткових затрат часу, емоцій, реальних зусиль.
Специфіка педагогічної діяльності полягає в тому, що у процесі її ре-алізації здійснюється комплексний вплив педагога на учня таким чином, щоб забезпечити ефективне навчання, виховання і розвиток нової осо-бистості, створити оптимальне соціальне середовище як проміжну мо-дель стосунків зі світом в цілому, допомогти дитині спрогнозувати свій подальший життєвий шлях. Через діяльність педагога йде відтворення і передача досвіду минулих поколінь новому поколінню.
Нині намітилася тенденція до зміни функціональної структури впливу педагога на вихованців. Якщо впродовж усієї історії людства в ній помітно переважав інформаційний аспект, то з розвитком засобів масо-вої комунікації педагог втрачає свою провідну позицію як джерела но-вої інформації. Принаймні в школі починає помітно переважати інший зміст педагогічної ролі — бути провідником у світі знань, «навчати життя» в сучасному складному світі. Можна прогнозувати, що з по-явою нових поколінь підручників, нових комп'ютерних технологій зміст ролі викладача, характер спілкування з ним змінюватиметься: розши-рюватимуться можливості передачі учневі функцій самоконтролю, само-організації, самооцінки, від педагога учень отримуватиме допомогу в жит-тєвому і професійному самовизначенні, в пошуку власного стилю життя і діяльності, в подоланні бар'єрів пізнання й особистісних проблем.
Діяльність викладача, зміст спілкування, який реалізується в межах рольової професійної позиції, завжди цілеспрямовані. При цьому сам педагог начебто водночас перебуває у кількох «площинах»: він безпо-середньо спілкується з партнером, спостерігає за собою і своїми діями з позицій їх «професійної відповідності» (рефлексивний контекст діяль-ності), утримує під контролем свідомості попередньо визначену мету й оцінює подальшу доцільність її досягнення або необхідність зміни (ра-ціональний контекст діяльності). Це відбувається у процесі міжособистісного спілкування, в діаді «вчитель —учень» або у взаємодії вчителя з усіма учнями класу (цілим класним «ансамблем»), тобто будь-яке ви-словлювання («рольова репліка») майже ніколи не буває монологом, а є водночас і діалогом, і полілогом. Характер спілкування при цьому є певним засобом розв'язання суто навчальних або виховних завдань, ініціатором, організатором і головною управлінською ланкою якого є сам учитель.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Рольові конфлікти в діяльності вчителя

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок