Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психіка і вища нервова діяльність 

Психіка і вища нервова діяльність 

Назва:
Психіка і вища нервова діяльність 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,91 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Психіка і вища нервова діяльність 


Впродовж останніх двох сторіч розвиток психології був тісно пов'язаний з досягненнями філософської думки та успіхами при-родничих наук.
Матеріалістична інтерпретація природи та сутності психічних явищ була зумовлена появою філософії діалектичного ма-теріалізму й розвитком вчення про природу психіки — (І.М.Сєченов, І.П.Павлов).
Відображувальна діяльність людини засадово зумовлена реф-лекторною діяльністю мозку. Фундатором вчення про рефлек-торну природу психіки є видатний російський фізіолог І.М.Сєченов (1829 — 1905). У своїх працях він вказував, що джерелом психічних актів як відображення діяльності є зовнішні подраз-ники, що діють на організм. Ця діяльність виникає в процесі взаємодії індивіда з оточенням, що здійснюється завдяки реф-лекторній діяльності мозку.
У своїй праці "Рефлекси го-ловного мозку", опублікованій у 1863 році, І.М.Сєченов писав, що "всі акти свідомого і несвідомого життя за способом походження є рефлекси", що без зовнішнього чуттєвого подразнення немож-лива психічна діяльність.
Вчення І.М.Сєченова про рефлекторну природу психіки далі розвинув І.П.Павлов (1849 — 1936) у своєму вченні про вищу не-рвову діяльність. Теорія рефлекторної діяльності спирається на три головні принципи наукового дослідження:
1) принцип детермінізму, тобто поштовху, причини для будь-якої дії, її ефекту;
2) принцип аналізу та синтезу, тобто розкладання цілого на час-тини і потім складання нового цілого з елементів;
3) принцип структурності і пристосування динаміки до струк-тури.
взаємодіють, систематизуються й закінчуються динамічним стере-отипом.
Засадовим стосовно вчення про вищу нервову діяльність є розуміння єдності організму та середо-вища. В організмі "все із зовнішнього світу". Зв'язок організму з його середовищем здійснює нервова система. Вона, як зазначає І.П.Павлов, є система відносин, зв'язків. Поведінка організму визначається тими умовами, тим середовищем, в яко-му живе й діє жива істота.
Дослідженнями доведено, що великі півкулі го-ловного мозку відіграють провідну роль у діяльності всього ор-ганізму. Кора великих півкуль головного мозку, забезпечуючи потреби організму, разом з найближчими до кори підкорковими нервовими центрами здійснює складну аналітико-синтетичну діяльність. У ній утворюються найскладніші тимчасові нервові зв'язки, за допомогою яких здійснюється регуляція відносин між організмом та зовнішнім середовищем, а також регуляція в діяль-ності самого організму.
Цю діяльність великих півкуль головно-го мозку І.П. Павлов і називає вищою нервовою діяльністю і підкреслює, що поведінка живого організму являє собою певну систему реакцій або рефлексів на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища.
Рефлекс — відповідь організму на подразнення, яка здійснюється за допомогою нервової системи. Рефлекторна діяльність — головна форма діяльності нервової системи. Розрізняють два різновиди рефлексів: безумовні, з якими тва-рина народжується, та умовні, які виробляються у неї після наро-дження, в - процесі життя.
Безумовні рефлекси виробилися, закріпилися в процесі три-валого періоду біологічного розвитку живих істот. Вони потрібні тварині з перших днів її життя для забезпечення її існування. Безумовні рефлекси забезпечують організмові пошук поживи, уникнення шкідливих впливів тощо.
Безумовні рефлекси спричинені безумовними подразнення-ми, тобто такими подразненнями, які, діючи на відповідні рецеп-тори — смаковий, дотиковий та інші, викликають відповідні ре-акції організму. Безумовні рефлекси не зникають і весь час діють при нормальному стані організму. Складна система безумовних рефлексів являє собою ту діяльність, яку називають інстинктив-ною.
Безумовні рефлекси не можуть задовольнити потреб вищих організмів, що живуть за складних умов. Безумовні рефлекси могли б забезпечити потреби організму лише при абсолютній постійності зовнішнього середовища. Але оскільки зовнішнє середовище весь час змінюється, то пристосу-вання до нього за допомогою одних лише безумовних рефлексів неможливе.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Психіка і вища нервова діяльність 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок