Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Свідоме й несвідоме в психіці людини

Свідоме й несвідоме в психіці людини

Назва:
Свідоме й несвідоме в психіці людини
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,29 KB
Завантажень:
604
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Свідомість людини як вищий рівень відображення. Структура свідомості
Свiдомiсть людини є найвищим рівнем психіки, розвиток якої пройшов низку етапів: інстинкти, навички, інтелектуальна поведінка. Психіка виникла протягом еволюції iз появою вiдчуттiв як елементарної форми психічного відображення, i таким чином підвищила здатність організму людини виживати у боротьбі за самозбереження.
Свiдомiсть є інтегруючим рівнем психіки, результатом суспільно-історичних умов формування людини у трудовий діяльності при постійному спiлкуваннi (за допомогою мови) з іншими людьми.
Свідомість — це функція головного мозку людини, що полягає у вiдображеннi об’єктивних властивостей предметiв i явищ навколишнього середовища, процесiв, що вiдбуваються у ньому, своїх дiй, у передбаченнi та прогнозуваннi їх наслiдкiв, а також у регулюваннi взаємозв’язкiв людини iз природою i соцiальною дiйснiстю.
Свiдомiсть забезпечує цiлеспрямовуючу функцiю дiяльностi людини. Тобто, до функцiї свiдомостi належить формування мети дiяльностi: складаються та оцiнюються мотиви, приймаються вольовi рiшення, враховується хiд виконання дiй та вносяться необхiднi корективи.
Основними психологічними характеристиками свідомості як вищого рівня психічного відображення є такі:
Свідомість містить знання про зовнішній і внутрішній світ людини.
Знання як ядро свідомості забарвлене складною тканиною емоційних переживань, намірів й інтересів. Людина завжди якось ставиться до того, що відображає.
Розмежування суб'єкта й об'єкта, відділення «Я» від «Не-Я», самосвідомість.
Свідомість людини має активний характер.
Свідомість людини пов'язана з мовою як системою знаків.
Свідомість — це вища, властива тільки людині і пов'язана з мовою функція мозку, яка полягає в узагальненому, оцінному та цілеспрямованому відображенні й творчому перетворенні дійсності, у попередній уявній побудові дій і передбаченні їх результатів, у розумному регулюванні та самоконтролюванні поведінки людини.
Структура свідомості
Людська свiдомiсть мiстить в собi сукупнiсть знань про оточуючий нас свiт. До структури свiдомостi, таким чином, входять найважливiшi пiзнавальнi процеси: вiдчуття, сприйняття, пам’ять, уява i мислення.
Дві складові частини свідомості (пiзнання суб’єкта i об’єкта):
самосвiдомiсть - усвiдомлення свого «Я» - аутопсихiчне орiєнтування;
усвiдомлення навколишнього свiту («не-Я») — аллопсихiчне орiєнтування у мiсцi, часi, просторi, оточуючих особах, предметах i явищах.
У структурі свідомості виділяють 4 основні характеристики:
Здатність акумулювати знання про навколишній світ за допомогою основних психічних процесів: відчуття, сприймання, памяті, мислення, уяви;
Здатність поділяти світ на «Я» і «не Я», а також пізнавати Я. людина — єдина жива істота, яка здатна до самопізнання;
Формування цілей діяльності. При цьому оцінюються різні мотиви, приймаються рішення, контролюється та коригується виконання дій.
Включення до складу свідомості ставлень, які виявляються в почуттях, що є індикаторами міжособистісних стосунків.
Властивості свідомості
Об’єм - певна кiлькiсть зв’язкiв чи переживань, що виникають пiд впливом рiзних подразникiв i знаходяться у свiдомостi у нинiшнiй час, тобто це широта обсягу свiдомiстю навколишньої ситуацiї та власних переживань.
Змiст — значення асоцiацiй, що виникають пiд впливом рiзних подразникiв i певний час знаходяться у свiдомостi (змiст думок, переживань та iн.).
Неперервнiсть — поєднання переживань минулого, теперiшнього i майбутнього.
Яснiсть - наявнiсть чiткого i послiдовного сприйняття навколишнього i правильної орiєнтацiї у ньому (усвiдомлення навколишнього середовища, мiсця, часу та iн.), наявнiсть самосвiдомостi зi збереженням пам’ятi на минуле i теперiшнє, активної уваги та мислення (тобто можливiсть утворювати зв’язки мiж наявними подразниками та минулим досвiдом), адекватностi емоцiй i поведiнки, збереження здатностi усвiдомлювати свої дiї i керувати ними.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Свідоме й несвідоме в психіці людини

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок