Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психологія впливу: суб`єктна парадигма

Психологія впливу: суб`єктна парадигма

Назва:
Психологія впливу: суб`єктна парадигма
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,50 KB
Завантажень:
48
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат натему:
Психологія впливу: суб`єктна парадигма


У житті кожної спільноти на зміну більш статичним періодам приходять більш динамічні, основною рисою яких є значне зростання кількості впливів на душу населення і суттєве розширення їх якісного складу. Саме такий період переживає сьогодні Україна, в соціальному організмі якої відбуваються процеси самопородження і тиражування нових форм впливу, а також нових суб`єктів (різного роду державних і недержавних організацій, громадських і політичних об`єднань, формальних і неформальних груп, приватних підприємств, “лідерів думки”, “лідерів дії” тощо), кожний з яких намагається ствердитися, насамперед, як суб`єкт впливу.
Специфіка нинішньої ситуації полягає ще й у тому, що на зміну системі “вертикально-горизонтальних” впли-вів приходить система впливів “горизонтально-вертикальних” – менш організована, менш прог-нозо-вана, проте більш масштабна, динамічна і якісно різноманітна. “Бум впливу” виявляє себе у загостренні інтересу до проблем спілкування, комунікації, у появі великої кількості рецептурної літератури, в якій розкриваються секрети спілкування, впливовості, а також пропонуються нові технології формування громадської думки, які дійсно дозволяють досягати успіху, нерідко навіть усупереч тим об`єктивним даним, які дає соціологія, і тим реальним потребам, які переживають “об`єкти” цього впливу.
Перше, що бентежить, але й надихає на науково-теоретичні роздуми, – це багатоликість феномену, який ми позначаємо словом “вплив”. Так, вплив може бути сильним і слабким, гли-боким і поверховим, прямим і непрямим, безпосереднім і опосередкованим, пос-тій-ним і змінним, очікуваним і неочікуваним, усвідомлюваним і неусвідомлюваним, вмотивованим і нев-мо-тивованим, навмисним і ненавмисним, індивідуальним і фрон-тальним, спорадичним і систематичним, імпліцитним і експліцитним, ефектним і неви-разним, конст-руктивним і дест-руктивним, життєдайним і згубним тощо. Застосовуючи інший критеріальний ракурс, можна диференціювати впливи за авторством (мої, твої, наші, ваші), за сферою (внутрішні, зовнішні), за вектором дії (відцентрові, доцентрові), за критерієм свободи (ви-вільнюючі, обмежуючі), за змістом (природні, соціальні), за характером (оригінальні, традиційні), за значущістю (суттєві, несуттєві), за часом (своєчасні, несвоєчасні), за рівнем (високого, низького) тощо.
В науці відомі спроби упорядкування різних впливів за різними критеріями. Так, Ф.Х.Еемерен та Р.Гроотендорст пропонують типо-ло-гію мовленєвих впливів. Це, зокрема: асертиви – стверд-жувальні впливи, якими комунікатор гарантує вірність викладеного тексту; ди-рективи – впливи (прохання, запитання, наказ, рекомендація тощо), якими їх суб`єкт намагається примусити об`єкт зробити щось, або утримати його від дії; комісиви – впливи, якими їх автор зобов`язується здійснити те, про що говорить, або утриматися від чогось (це обіцянка, схвалення, згода тощо); експресиви – впливи (поздоровлення, співчуття, вираження радості, розчарування, гніву тощо), за допомогою яких комунікатор демонструє свої почуття стосовно певної події, існування якої визнається безумовним; декларативи – впливи, що констатують певний стан справ, певну подію, вказують на спосіб констатації і сприяють розумінню інших впливів (дефініції, доповнення, пояснення, тлумачення тощо). Свій погляд на способи взаємодії індивіда з реальністю пропонує спеціаліст в галузі клінічної та медичної психології В.Д.Менделевич, звертаючи увагу, зокрема, на такі з них, як: "протидія реальності", "втеча від реальності", "хворобливе протистояння реальності" та інші (1).
Більш узагальнену типологію впливу запропонував Г.О.Ковальов, за яким слід розрізняти: 1) впливи факторів природного ото-чення (біотичних й абіотичних) на психіку і особистість людини; 2) со-ціальні впливи, обумовлені приналежністю людини до суспільної системи і включеністю її в контакти і взаємозв’язки з іншими людьми; 3) культурологічні впливи, які визначаються наявністю історично відпрацьованих засобів матеріального і духовного виробництва; 4) аутовпливи, пов’язані з можливостями психічної саморегуляції людини як відносно автономної системи, що виступає у двох планах: засобу мобілізації і розвитку власних фізичних, психічних і творчих можливостей суб’єкта й індивідуальної системи внутрішньої регуляції, яка опосередковує зов-нішні впливи (2).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Психологія впливу: суб`єктна парадигма

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок