Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Поняття про творчість, натхнення, проблеми, тренінг.

Поняття про творчість, натхнення, проблеми, тренінг.

Назва:
Поняття про творчість, натхнення, проблеми, тренінг.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,73 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат з психології
Поняття про творчість, натхнення, проблеми, тренінг.


Творчість як розв'язування творчих задач
Життя доводить, що в складних умовах, в умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей і задумів, нових підходів, нових рішень). Творчість не виростає на порожньому місці, творчість — властивість, як правило, професіоналів своєї справи, які ефективно працюють у від-повідній галузі. Творчість базується на розвинених мисленні та уяві, інтелекті і є його особистісним дериватом (про це вже йшлося вище).
Водночас готовність до творчості, творчого вирішення проблеми, креативність є загалом одним із механізмів пси-хологічного захисту людини в складних умовах — як у тру-довій діяльності, так і в кризових життєвих ситуаціях, таких як безробіття, соціальні та екологічні кризи, сімейні проб-леми тощо.
Творча самореалізація в широкому смислі становить ос-новну якість, невід'ємну характеристику психічно здорової людини. Так, за А. Маслоу, психічно здорова людина — це щаслива людина, яка живе в гармонії з собою, не відчуває внутрішнього розладу, захищається, однак першою не напа-дає, любить навколишній світ, людей і творчо працює, реа-лізуючи свої здібності й обдарованість.
Винахідництво, раціоналізаторство, взагалі різноманітні процеси в сучасному виробництві, в яких виявляється твор-чий професійний потенціал, забезпечують найбільш суттєві прогресивні зміни у виробництві й соціумі. Важливим для суспільства є не тільки генерація нових ідей і технічних рішень, а й уміння сприймати й розуміти нове, поважати свіжі, навіть незрозумілі ідеї, впроваджувати їх, не проти-діяти новому.
Під творчістю розуміється передусім процес створення нового, корисного продукту. За обсягом принципової но-визни результату розрізняють чотири рівні творчості. Перший, найвищий рівень характеризує процес творчості, який приводить до принципово нового результату, нового для всього людства, а може, нового й у космічному масштабі. Це твори геніальних письменників, художників, композиторів, винаходи та відкриття, які перетворюють життя людини й людства в найрізноманітніших напрямах (від атомної бомби до пеніциліну). Зрозуміло, що творчість такого рівня (абсо-лютна, об'єктивна новизна продукту творчості) властива досить вузькому колу творців-геніїв, є прерогативою еліти людства.
Другий рівень творчості стосується продукту, який є но-вим для досить великого кола людей, скажімо для певної країни світу. Деякі винаходи з'являються одночасно або з певним інтервалом у різних країнах, однак відповідний рі-вень творчості, безумовно, досить високий.
Третій рівень характеризує новизну творчого продукту для значно меншого, обмеженого кола людей. Найочевид-нішим прикладом творчості цього рівня є раціоналізатор-ська пропозиція, що реалізується, як правило, в межах яко-гось підрозділу підприємства, в найкращому випадку — га-лузі.
І, нарешті, четвертий рівень торкається творчості, новиз-на продукту якої є суб'єктивною, відносною, значущою тільки для самої людини, що творить. Однак такий обме-жений обсяг цього рівня творчості не заважає йому бути чи не найважливішим, початковим етапом в оволодінні вищи-ми рівнями творчості, формуванні вмінь і навичок загальної крєативності.
Критерій новизни й оригінальності не є єдиним для ви-шачення творчості. Оскільки творчість — це вид людської діяльності, то деякі спеціалісти наголошують на можливості виявляти мету творчості (творчої задачі), а також об'єктивні (соціальні, матеріальні) та суб'єктивні (особистісні якості — знання, уміння, позитивна мотивація, творчі якості) переду-мови для творчості. Нарешті, багато дискусій викликає кри-терій соціальної й особистісної значущості та прогресив-ності творчості. Чи можна вважати творчою діяльністю та-лановито продумані та здійснені злочини або нові ідеї й винаходи, спрямовані проти спокою і добробуту людства?
На введенні критерію гуманності та прогресивності для визначення творчості наполягають ті, хто вважає, що коли цієї риси немає, то треба говорити про антитворчість, вар-варство.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Поняття про творчість, натхнення, проблеми, тренінг.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок