Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку

Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку

Назва:
Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,20 KB
Завантажень:
294
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Сучасний погляд
на педагогічну та психологічну науку


Становлення і розвиток педагогічної та психологічної науки, структури і взає-модії її різноманітних галузей, що на сьогодні перевищують сотню, уже неможливо подати в лінійному або двомірному плані. Як слушно зауважує ряд вчених з області педагогіки та психології, мова може йти лише про «дерево» педагогічної та психологічної наук.
Коріння цього дерева — філософські проблеми педагогіки, та психології з таки-ми розгалуженнями, як теорія виховання, дидактики, психологічною теорією відображення, рефлекторна теорія психіки, вчення про принципи психології, її методологія.
Спробуємо відтворити сучасний погляд на педагогічну та психологічну науки.
Основу сучасної системи психологічної науки становлять історія психо-логії та загальна психологія.
Загальна психологія. Загальна психологія — галузь психологічної науки, яка вивчає психіку людини, її загальні закономірності, роз-робляє систему психологічних знань, виявляє її логічний осередок, з'ясовує методологічні основи психологічної дисципліни, відповідно тлумачить психологічні феномени.
Виявити та описати загальні принципи, категорії, поняття і ме-тоди психологічної науки, що становлять предмет загальної психо-логії, можливо, лише узагальнюючи конкретні дослідження, що про-водяться в таких напрямах психологічної науки, як порівняльна психологія, індивідуальна психологія та ін. Саме загальна психологія розкриває загальні закономірності психіки людини, досліджуючи її, по-перше, в процесі розвитку психіки спочатку у тварин, потім і в історичному розвитку в людини; по-друге, в процесі взаємодії людини з енергоінформаційним психічним полем; по-третє, у проявах різного виду діяльності, в яких людина не лише виявляє себе, а й формує; по-чЬтверте, у діяльності вчинкового характеру.
Підґрунтям загальної психології, як показують сучасні дослід-ження, має стати постулат, за яким феномен людини необхідно вивчати як соціоприродну, космопланетарну цілісність в єдності її соціальних і природних властивостей. Якщо нове мислення ставить у центр концепцію взаємопов'язаного, взаємодіючого світу, тобто керується тим, що світ єдиний, то тим самим стверджується, що цей світ — світ цілісної людини.
Загальна психологія становить фундамент розвитку всіх галузей психологічної науки. Абстрагуючись від конкретних досліджень, во-на вивчає психіку людини в її загальних закономірностях, формулює теоретичні принципи і методи психології, її основні поняття та категоріальний апарат. Основні поняття загальної психології харак-теризують: психічні процеси (пізнавальні — відчуття і сприймання, пам'ять, уявлення та мислення; вольові — мотиви, прагнення, ба-жання, прийняття рішень; емоційні — емоції та почуття); психічні стани, що є проявом психічних процесів — пізнавальних (сумнів), вольових (впевненість), емоційних (настрій, афекти); психічні влас-тивості — якості розуму (здібності), стійкі особливості вольової сфе-ри (характер), стійкі якості почуттів (темперамент).
Одним із класичних складових загальної психології є психо-фізика, специфіка якої полягає в тому, що різноманітність спос-тережуваних форм поведінки і психічних станів пояснюється тут передусім відмінностями фізичних ситуацій, що викликають їх. При цьому виділяються дві загальні проблеми: виміри порогу відчуттів і побудова психофізичних шкал (Г. Фехнер, Р. Шепард).
Основними напрямами досліджень у системі загальної психології є: загальні принципи, категорії, поняття; зв'язок загальної психології з галузями психологічної науки, зокрема на грунті понять — «про-цеси», «стани», «властивості».
Звичайно, поділ на вказані групи основних понять загальної психології є умовним, бо ж поняття «психічний процес» підкреслює процесуальний характер психологічного явища, що вивчається; по-няття «психічний стан» відображає статичний момент, відносну по-стійність явища; поняття «психічна властивість» характеризує сталі душевні якості індивіда, що утворюються в процесі його тривалої відображувальної діяльності, виховання та самовиховання.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок