Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психотерапія

Психотерапія

Назва:
Психотерапія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,41 KB
Завантажень:
486
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Психотерапія — це наука про вплив слова на психі-ку, а через неї на весь організм людини з метою збере-ження і відновлення здоров'я. Інструментом впливу є мова лікаря. З давніх часів зберігся вислів, що медицина стоїть на трьох китах: ніж, трава і слово. Таким чином, за фактором словесного впливу з лікувальною метою визначалася така сама сила, як і за тими засобами, що в своєму еволюційному розвиткові дали основні галузі медицини — хірургічне втручання і лікарську терапію.
Застосування психотерапії вимагає від лікаря глибо-кого знання типу вищої нервової діяльності хворого, його індивідуальних особливостей характеру, темпераменту.
Психотерапію звичайно поділяють на загальну і спе-ціальну.
Загальна психотерапія — це комплекс психічних фак-торів, що діють на хворого будь-якого профілю і мають на меті зміцнення його сил у боротьбі з хворобою, ство-рення довкола нього охоронно-відновного режиму, який виключав би психічну травматизацію і ятрогенію.
Психотерапія є допоміжним засобом, як загальна ат-мосфера, на фоні якої здійснюється хірургічне, медика-ментозне, фізіотерапевтичне лікування. Цілком очевид-но, що така загальна психотерапія потрібна в лікувально-му закладі будь-якого профілю.
Спеціальну психотерапію застосовують у клініці та-ких захворювань, при яких психічні методи лікування виступають на передній план і становлять те основне, чим лікар допомагає своєму хворому. При цьому вико-ристовують спеціальні методики психотерапії, такі, як раціональна психотерапія, навіювання в стані неспання, або гіпноз, гіпносугестивна (від лат. suggestio — навіюю) психотерапія, самонавіювання, аутогенне тренування, наркопсихотерапія та ін.
Методики спеціальної психотерапії ділять на дві ос-новні групи.
До першої групи належать методики, що ґрунтуються на принципах роз'яснення, переконання, логічного дока-зу, виховання. Рушійним важелем їх є звертання до ро-зуму хворого. Термін «раціональна психотерапія» (від лат. ratio—розум) запропонував швейцарський психоте-рапевт Поль Дюбуа. Сюди слід віднести всі види активі-зуючої, стимулюючої, компенсаторної психотерапії, бо психотерапевтичне переконування не може обмежуватися заспокоєнням хворого, воно має бути спрямоване і на активізацію, на перебудову поведінки хворого. Звісно, раціональна психотерапія при вмілому застосуванні буде мати успіх лише за умови, що особистість лікаря в інте-лектуальному відношенні вища за особистість хворого. Важливо також, щоб лікар взагалі імпонував хворому і вмів завоювати його симпатію і довіру з перших сеансів раціональної психотерапії.
Раціональну терапію у своїй практичній діяльності застосовує кожний медичний працівник. Психотерапев-тична дія цього методу спрямовується головним чином на зміну хворим оцінки свого хворобливого стану, бо раціо-нальна психотерапія побудована на знанні законів логіки. Ефекту досягають систематичними співбесідами ме-дичного працівника з хворим, роз'яснюванням його хворобливих симптомів, розширенням кругозору хво-рого
При проведенні раціональної психотерапії слід врахо-вувати, до якого типу — художнього чи мислительного — належить хворий Вона більш ефективна для хворих мис-лительного типу, здатних до абстрактного мислення.
Другу групу становлять методи, що ґрунтуються на механізмі навіювання — сугестії. Навіювання проводять хворому в стані неспання або в гіпнотичному стані
Щоб викликати гіпноз, застосовують різні подразники, що діють на зоровий, слуховий або шкірний аналізатор, але найбільш сильним подразником є слово, яке завдяки минулому життєвому досвіду дорослої людини пов'язане з усіма зовнішніми і внутрішніми подразниками, які над-ходять до півкуль великого мозку.
Ефективність гіпнотерапії залежить від ступеня наві-юваності пацієнта і глибини розвитку гіпнотичного сну, що, в свою чергу, визначається типом вищої нервової діяльності того, кого гіпнотизують Велике значення ма-ють віра хворого в даний метод і авторитет лікаря, який проводить гіпноз
Показаннями до гіпнозу можуть бути сильний біль при невралгії трійчастого нерва, при новоутвореннях, який не можна зняти анальгетиками, головний біль іншої етіо-логії, фантомний біль.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Психотерапія

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок