Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Концепція розвитку і навчання Л.С.Виготського та Д.Б.Ельконіна

Концепція розвитку і навчання Л.С.Виготського та Д.Б.Ельконіна

Назва:
Концепція розвитку і навчання Л.С.Виготського та Д.Б.Ельконіна
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,80 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Даний реферат виконаний командою сайту
- найбільшого сайту з українськими рефератами та курсовими роботами!
Реферат
на тему:
Концепція розвитку і навчання Л.С.Виготського та Д.Б.Ельконіна


У психологи існують різні погляди на зв'язок між пси-хічним розвитком і вихованням, навчанням.
Видатний вітчизняний психолог Л.С.Виготський (1896-1934) відомий як творець культурно-історичної теорії розвитку психіки людини. На думку Л. С. Виготського, таке навчання йде позаду процесу розвитку і мало що дає психічному становленню дитини.
У вітчизняній психології була розроблена інша система наукових поглядів, за якою психічний розвиток з самого по-чатку опосередкований, організований і спрямований вихован-ням і навчанням.
Починаючи з 20-х років нашого століття значний внесок у розробку цієї теорії зробили такі вчені, як П.П.Блонський, Л.С.Виготський, П. Я.Гальперін, В.В.Давидов, О.В.Запорожець, Г.С.Костюк, О.М.Ле-онтьев, О.Р.Лурія, О.І.Мещеряков, Н.О.Менчинська, П.Р.Чамата, Д.Б.Ельконін та ін.
Так, Л. С. Виготський стверджував, що педагогіка по-винна орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день дитячого розвитку. Тільки тоді вона зможе в процесі на-вчання здійснювати психічний розвиток. Він запропонував спеціальне поняття — «зона найближчого розвитку», в яко-му відображено внутрішній зв'язок між навчанням та пси-хічним розвитком індивіда. Смисл цього поняття полягає в тому, що на кожному етапі свого розвитку дитина може розв'язувати певне коло проблем лише під керівництвом дорослих або спільно з більш розвинутими дітьми. Потім ці завдання і дії вона буде виконувати самостійно, але здат-ність до цього виникає внаслідок спільних дій у процесі навчання, актуальний зміст, форми і методи якого зібрані саме у «зоні найближчого розвитку».
Л. С. Виготський висунув також положення про те, що для психічного розвитку дитини характерний перехід від штерпсихічних до інтрапсихічних процесів. Спочатку ди-тина включена безпосередньо у соціальну діяльність, роз-поділену між членами певного колективу. Вона має зов-нішню, розгорнуту форму й реалізується різноманітними матеріальними і знаковими засобами. Засвоєння засобів спільної діяльності формує в дитини на цьому етапі інтер-психічні процеси. Потім засоби соціальної діяльності, що засвоєні у зовнішній формі, перетворюються на внутрішні, розумові, або інтрапсихічні, процеси. Психічний розвиток людини здійснюється внаслідок переходу від зовнішніх, розгорнутих, колективних форм діяльності до внутрішніх, згорнутих, індивідуальних форм її виконання. Цей перехід називається інтеріоризацією.
О. М. Леонтьев конкретизував ряд положень Л. С. Виготського. Зокрема він довів, що індивід у психічному роз-витку привласнює досягнення попередніх поколінь і у своїй власній діяльності відтворює історично сформовані людські здібності. Суттєвою характеристикою привласнення здібнос-тей є те, що юно здійснюється дитиною тільки у спільній діяльності з дорослими, у спілкуванні з ними та під їхнім керівництвом, а також у спільній діяльності з іншими дітьми.
Виходячи із зазначених теоретичних положень виховання / навчання можна вважати формою психічного розвитку лю-дини. В межах цієї форми розвитку здійснюються процеси привласнення, відтворювання людиною суспільно та істо-рично заданих здібностей. Виховання і навчання співвідно-сяться з психічним розвитком як форма і зміст, тобто вони не тотожні одне одному, але створюють єдність. Виховання і навчання організовують, спрямовують психічний розвиток людини.
За словами Д.Б. Ельконіна, весь дошкільний вік обертається, як навколо свого центру, навколо дорослої людини, її функцій, її задач. Дорослий тут виступає в узагальненій формі як носій суспільних функцій у системі суспільних відносин (дорослий - тато, лікар, шофер і т.п.).
Основне протиріччя віку (задача розвитку). Протиріччя цієї соціальної ситуації розвитку Д.Б. Ельконін бачить у тому, що дитина є членом суспільства, поза суспільством вона жити не може, основна її потреба - жити разом з оточуючими людьми, але це здійснити в сучасних історичних умовах неможливо: життя дитини проходить в умовах опосередкованого, а не прямого зв'язку зі світом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Концепція розвитку і навчання Л.С.Виготського та Д.Б.Ельконіна

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок