Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби

Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби

Назва:
Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,31 KB
Завантажень:
278
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби


Щоб сформувати у себе психологічну готовність до служби в Збройних Силах України, недостатньо зрозумі-ти її,суть і особливості, необхідно також оволодіти спосо-бами і методиками її визначення, завдяки чому ви змо-жете об'єктивно оцінити свою готовність до військової служби, виявити її недоліки та продумати програму са-мовдосконалення. Водночас потрібно пам'ятати, що нія-кі психологічні методики вивчення особистості не є абсо-лютними, універсальними, тобто такими, що дають вичерпну відповідь про рівень готовності до військової дія-льності.
В основу складених нами анкет і тестів покладено як відомі в психології методики, так і нові, недавно розроб-лені. Вони допоможуть виявити свої психологічні особли-вості, визначити рівень підготовленості до служби, кри-тично проаналізувати наявні проблеми, розробити програ-му самовдосконалення.
Вивчаючи та аналізуючи свою готовність до військової служби, слід дотримуватися таких умов:
проконсультуватись у психолога навчального закла-ду і викладача допризовної підготовки щодо процедури і послідовності користування методиками;
психодіагностику своєї готовності проводити без втру-чання сторонніх (ровесників, старших), за винятком викла-дача допризовної підготовки і психолога;
з результатами психодіагностики своєї готовності знайомити ляше тих, кому довіряєте;
складаючи програму підвищення своєї готовності до служби в армії, консультуватися з .викладачем допризовної підготовки, психологом, іншими зацікавленими особами.
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ
Уважно прочитайте відповіді-судження, наведені в анкеті (додаток 5), і виберіть з них не більше семи. Запи-шіть їх порядкові номери на окремому аркуші.
Ключ до підрахунку результатів:
за номери 1, 8, 15, 22, 29 нараховується по +7 балів (за кожний);
за номери 2, 9, 16, 23, ЗО нараховується по +4 бали;
за номери 3, 10, 17, 24, 31 нараховується по —6 балів;
за номери 4, 11, 18, 25, 32 нараховується по +6 балів;
за номери 5, 12, 19, 26, 33 нараховується по +5 балів;
за номери 6, 13, 20, 27, 34 нараховується по +3 бали;
за номери 7, 14, 21, 28, 35 нараховується по -7 балів.
Знайдіть алгебраїчну суму балів з вибраних вами відповідей. Наприклад, ви вибрали шість із семи відпо-відей під номерами 9, 11, 5, 7, 20, 8. Знайдемо алгебраїч-ну суму відповідних їм балів: (+4) + (+6) + (+5) + (-7) + + (+3) + (+7) = 18 балів.
Тлумачення результатів самооцінки соціально-психологічної готовності до військової служби:
31 і більше балів — дуже високий рівень;
+20 — +30 балів — високий рівень;
+6 — +19 балів — достатній рівень;
+3 — +5 балів — низький рівень;
+2 — -ЗО балів — мотивація і соціально-психологіч-на готовність до служби негативні.
Для нашого прикладу (18 балів) рівень соціально-психологічної готовності до служби в армії достатній.
ОЦІНКА РІВНЯ АКТИВНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ
Уважно прочитайте висловлювання (додаток 6) і оці-ніть у балах (від 0 до 4) рівень своєї активності в підго-товці до служби в армії. На кожне висловлювання знай-діть по горизонталі відповідь, що вам найбільше підхо-дить, і бал, яким вона оцінюється. Підрахуйте загальну суму балів за всі 25 відповідей і відніміть цю суму від числа 100. Ви дістанете у відсотках резервні можливості самовдосконалення, підготовки до служби в Збройних Силах України. Наприклад, ви набрали 65 балів. Тоді: 100 - 65 = 35%. Це свідчить про те, що ви лише на 65 від-сотків використовуєте свої можливості в підготовці до служ-би в армії, а 35 відсотків — ваш резерв.
Об"єктивно оцінюючи рівень своєї активності у під-готовці до військової служби і докладаючи зусиль для її підвищення, через 3—6 місяців ви побачите динаміку свого розвитку.
З'ЯСУВАННЯ ХАРАКТЕРУ СТАВЛЕННЯ ДО ВАС ІНШИХ ЛЮДЕЙ
Для оцінки характеру ставлення до вас інших лю-дей, рівня свого авторитету можна використати тест (до-даток 7).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок