Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психологія насильницької та необережної злочинності

Психологія насильницької та необережної злочинності

Назва:
Психологія насильницької та необережної злочинності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,85 KB
Завантажень:
145
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Психологія насильницької та необережної злочинності


Загальновідомо, що основою поведінки людини є, насам-перед, її потреби, що визначають механізм формування і тип відповідних мотивів. Значна частка потреб має біологічну природу (наприклад, у харчуванні, продовженні роду, самоз-береженні та ін.), але методи і засоби їх задоволення у люди-ни соціалізовані, опосередковані соціальною орієнтацією. Більшість потреб — суто людські: у спілкуванні, самостверд-женні, визнанні й повазі та ін., а їх задоволення можливе тільки в соціальному середовищі.
Важливо відзначити, що власне антисуспільних, злочин-них потреб не існує. Це ті ж загальнолюдські потреби, але де-формовані за своєю спрямованістю та інтенсивністю. Так, проведені дослідження свідчать, що у осіб, які вчинили тяжкі насильницькі злочини, потреби деформувались таким чином:—
потреба у спілкуванні — в потребу насильства над оточу-ючими;—
потреба у самоствердженні — у прагнення владувати, за-стосовувати силу, принижувати іншу людину;—
потреба у визнанні — в егоцентризм;—
потреба у повазі — в демонстрацію своєї переваги будь-яким чином.
Це свідчить про наявність у носіїв зазначених потреб та-ких особливостей особистості, як брутальність, примітивізм, невихованість, жорстокість тощо. Поза ситуацією вчинення злочину вони можуть сприйматися досить звичайно, буден-но, хоча й не вважаються привабливими. Більше того, їх кон-статація зовсім не означає, що конкретний злочин було вчи-нено виключно для їх задоволення або ж що вони характерні для кожного злочинця. Але беззаперечно, що у середовищі, де така потреба сформувалась, культивувалося зневажливе чи во-роже ставлення до інших людей, до суспільства в цілому.
Отже, вибір того чи іншого варіанту злочинної поведінки залежить переважно від специфіки взаємовідносин із оточу-ючими та самого соціального середовища. Не існує вродже-ної агресивності, навіть якщо злочинець учинив маломотивовану чи зовсім немотивовану, на перший погляд, агресивну дію. Це підтверджується численними експериментальними дослідженнями. Одне з них проведено американськими вче-ними у Стенфордській тюрмі і мало на меті визначити, як поводитимуться люди, раніше законослухняні, коли вони пе-реберуть на себе роль злочинця чи працівника тюрми (нагля-дача, вихователя). Кандидати відбиралися із числа добро-вольців серед студентів юридичних навчальних закладів. Усі вони були фізично та психічно здорові, а їхня участь в екс-перименті — повністю анонімна і для справжніх в'язнів, і для тюремної адміністрації.
Дослідження свідчать також, що між характером мотиву і правомірністю вчинку прямого зв'язку і строгої відповідності не існує, хоч у більшості випадків позитивна мотивація поро-джує правомірну поведінку, а негативна — засуджувану, але не обов'язково злочинну. Між мотивом і вчинком є ще одна лан-ка — прийняття рішення під контролем свідомості. Вона може деформувати соціальне позитивну мотивацію або блокувати негативну, визначити відповідні цілі і засоби задово-лення мотивів, прогнозувати перспективи розвитку подій і можливі результати (наслідки).
Кожен злочин безпосередньо пов'язаний із прийняттям суб'єктом певного рішення: діяти чи утримуватися від дій (бездіяльність) у ситуації, що склалася. Прийняття рішення являє собою усвідомлення проблемної ситуації, своїх власних потреб та інтересів, можливостей їх задоволення, постановку відповідної мети, вибір найбільш прийнятного (привабливо-го) варіанту поведінки.
Таким чином, вибір того чи іншого варіанту рішення є ре-зультатом складної взаємодії зовнішньої ситуації із особливо-стями особистості, в першу чергу — ціннісними орієнтація-ми. Функціональний зміст останніх полягає в усвідомлених потребах, інтересах, поглядах. Як показують результати до-сліджень, визначення варіантів рішення базується на основ-них, зовнішньо не пов'язаних з правом, цінностях — ціннісні орієнтації законослухняних громадян відрізняються від орі-єнтацій злочинців переважанням духовності, загально-гуманістичних установок, моральних критеріїв поведінки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Психологія насильницької та необережної злочинності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок