Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Розвиток психологічної думки на кінці 18 – початок 19 ст.

Розвиток психологічної думки на кінці 18 – початок 19 ст.

Назва:
Розвиток психологічної думки на кінці 18 – початок 19 ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,37 KB
Завантажень:
354
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
Розвиток психологічної думки на кінці 18 – початок 19 ст.


У XVIII ст. визріває вчення про психіку як функцію мозку. Цьому сприяли досягнення Галлера і Прохажи у дослідженні нервової системи. У першій половиш XIX ст. Бет і Мажанді вивчали розбіжності між чуттєвими і ру-ховими нервами. Було встановлено, що під час подразнення кінця чуттєвого нерва імпульс передається через нервовий центр, де переробляється на руховий нерв та іде до м'язів. Ці дані підтвердили гіпотезу про рефлекс. Виникло поняття про рефлекторну дугу, за допомогою якого в той час пояс-нювалися найпростіші форми рухових реакцій.
Видатний учений І. М. Сеченов (1829—1905) у праці «Рефлекси головного мозку» стверджував, що «всі акти сві-домого та несвідомого життя за способом походження є рефлекси». Акт свідомості, на його думку, тотожний за своїм походженням рефлексу. Будь-яке психічне явище включає як рефлекс до свого складу дію зовнішнього подразника та рухову відповідь на нього. Образи, уявлення, думки є, за І. М. Сєченовим, окремими моментами цілісних психічних процесів взаємодії організму з середовищем. Мозкову ланку рефлексу неправомірно відокремлювати від його природно-го початку (дії на органи чуття) і кінця (рух у відповідь). Породжене у цілісному рефлекторному акті психічне явище виступає як фактор, що випереджає дію, рух. Психічні про-цеси виконують функцію сигналу або регулятора, за допомогою якого дія відбувається відповідно до умов, що змі-нюються, і досягається певний результат.
Психіка виступає як властивість, функція відповідних відділів мозку, де збирається і перероблюється інформація про світ. У рефлекторний акт включаються знання, уявлен-ня людини. Психічні явища — це відповіді мозку на зов-нішні та внутрішні подразники.
Спираючись на вчення про рефлекси, І. М. Сеченов розробив програму створення об'єктивної психології, яка має базуватися на об'єктивному методі спостереження за еволюцією індивідуальної поведінки. Однак його рефлек-торна модель психіки не була експериментальне доведена.
Рефлекторна лінія розуміння психіки була продовжена вже у XX ст. /. П. Павловым (1849 — 1936), який експери-ментальне обґрунтував й розробив учення про дві сигнальні системи. На його думку, тварини керуються у своїй пове-дінці зоровими, слуховими, нюховими образами, що слугу-ють для них сигналами певних безумовних подразників. Уся психічна діяльність тварин, формування в них умовних реф-лексів здійснюються на рівні першої сигнальної системи («перші сигнали»).
У людини поряд із першою сигнальною системою функціонує друга, яка базується на слові. «Другі сигнали» — це звуки усної мови, письмова мова, а також знакові системи різного рівня узагальнення та призначення, що помітно розширюють і якісно змінюють фонд умовних рефлексів людини порівняно з умовними рефлексами тварин. За до-помогою слова можуть бути заміщені «перші сигнали». Слово як «сигнал сигналів» надає людині принципово нові можливості у розвитку й функціонуванні психіки, яка стає регулятором такої поведінки й діяльності, якої немає у тварин. Рефлекторне вчення І. М. Сеченова і І. П. Павлова мало великий вплив на подальший розвиток психологічних поглядів, сприяло виникненню нових наукових течій.
Середину і другу половину XIX ст. можна вважати пе-ріодом становлення психології як самостійної науки. Під впливом дарвінізму, вчення про рефлекс, психофізіології органів чуття, психофізики, досліджень часу реакції та асо-ціанізму постають програми побудови психології як дослід-ної науки.
Найбільший успіх мала програма, яку запропонував В. Вундт (1832 — 1920). Він заснував у 1879 р. першу в світі експериментальну лабораторію в Лейпцізі. Навколо неї складається велика інтернаціональна наукова школа, утворю-ються нові психологічні лабораторії, кафедри, журнали, товариства, а з 1899 р. проводяться міжнародні психологічні конгреси.
За В. Вундтом, психологія має своїм предметом безпо-середній досвід суб'єкта, який може вивчатися лише шля-хом самоспостереження, інтроспекції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Розвиток психологічної думки на кінці 18 – початок 19 ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок