Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ

ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,30 KB
Завантажень:
331
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ
План
1. Індивідуальні особливості мислення
2. Мислення та інтелект
3. Література
Індивідуальні особливості мислення
Кожна людина мислить неповторно. Алгоритм її мислення індиві-дуальний. Тому говорять про індивідуальні особливості мислення, а саме:*
Самостійність мислення, яку характеризує вміння людини ставити нові завдання й розв'язувати їх, не вдаючись до допомоги інших людей. Самостійність мислення ґрунтується на врахуванні знань і досвіду інших людей. Людина, якій властива ця якість, творчо підходить до пі-знання дійсності, знаходить нові, власні шляхи і способи розв'язання пі-знавальних та інших проблем;*
Критичність мислення, яка виявляється в здатності людини не підпадати під вплив чужих думок, об'єктивно оцінювати позитивні та негативні аспекти явища чи факту, виявляючи цінне та помилкове в них. Людина з критичним розумом вимогливо оцінює свої думки, ретельно пе-ревіряє рішення, зважає на всі аргументи, виявляючи тим самим само-критичне ставлення до своїх дій. Критичність мислення великою мірою залежить від життєвого досвіду людини, багатства та глибини її знань;*
Гнучкість мислення, що виявляється в умінні людини швидко змінювати свої дії при зміні ситуації діяльності, звільняючись від залеж-ності закріплених у попередньому досвіді способів і прийомів розв'язку аналогічних завдань. Гнучкість мислення виявляється в готовності шви-дко переключатися з одного способу розв'язку завдань на інший, зміню-вати тактику і стратегію їх розв'язку, знаходити нові нестандартні способи дій за змінених умов;*
Глибина мислення, яка виявляється в умінні проникати в сут-ність складних питань, розкривати причини явищ, приховані за нашару-ванням неістотних проявів, бачити проблему там, де її не помічають інші, передбачати можливі наслідки подій і процесів. Саме ця риса властива особистостям з глибоким розумом, які в простих, добре відомих фактах уміють помічати протиріччя й на цій підставі розкривати закономірності природи та суспільного життя;*
Широта мислення, що виявляється в здатності охопити ши-роке коло питань, у творчому мисленні в різних галузях знання та прак-тики. Широта мислення є показником ерудованості особистості, її інтеле-ктуальної різнобічності;*
Послідовність мислення, яка виявляється в умінні дотримува-тися логічної наступності при висловлюванні суджень, їх обгрунтуванні. Послідовним можна назвати мислення людини, яка точно дотримується теми міркування, не відхиляється від неї, не перестрибує з однієї думки на іншу, не підміняє предмет міркування. Для послідовного мислення харак-терне дотримання певних принципів розгляду питання, зрозумілість плану, відсутність протиріч і логічних помилок в аргументації думки, до-казовість та об'єктивність у зроблених висновках;*
Швидкість мислення - це здатність оперативно розібратися в складній ситуації, швидко обдумати правильне рішення і прийняти його. Швидкість мислення залежить від знань, міри сформованості мисленнє-вих навичок, досвіду у відповідній діяльності та рухливості нервових про-цесів.
Усі властивості мислення людини формуються і розвиваються в діяльності. Змістовна й відповідним чином організована діяльність сприяє всебічному розвиткові цінних властивостей мислення особистості.
Мислення та інтелект
Мислення та інтелект - близькі терміни. Ми кажемо "розу-мна людина", позначаючи цим індивідуальні особливості інтелекту. Ми можемо також сказати, що розум дитини з віком розвивається. Таким чи-ном означуємо проблематику розвитку інтелекту.
Терміну "мислення" ми можемо назвати як відповідник у нашій по-всякденній мові слово "обмірковування" або (менш нормативно, але, мо-жливо, точніше) "думання". Слово "розум" виражає властивість, здат-ність. Обмірковування - це процес. Розв'язуючи завдання, ми думаємо, а не "обмірковуємо" - тут сфера психології мислення, а не інтелекту. Отже, обидва терміни виражають різні аспекти того самого явища. Інтелектуа-льна людина - це та, яка здатна до здійснення процесів мислення. Інте-лект - здатність до мислення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок