Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Конфліктні відносини, способи переборювання і запобігання конфлікту

Конфліктні відносини, способи переборювання і запобігання конфлікту

Назва:
Конфліктні відносини, способи переборювання і запобігання конфлікту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,08 KB
Завантажень:
401
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Конфліктні відносини, способи переборювання і запобігання конфлікту


КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ
В емпіричних дослідженнях соціально-психологіч-ного клімату використовуються різні показники. З допомо-гою найбільш загальних, інтегративних показників, що ха-рактеризують клімат організації, групи, можна визначити рівень конфліктності та її специфічні риси. Поняття «конф-лікт» розуміється у дуже широкому плані і вживається в різних значеннях. Тому насамперед треба окреслити коло понять, важливих для соціально-психологічного аналізу конф-лікту. Л. Петровська розглядає чотири основні категоріальні групи таких понять: структура конфлікту, його динаміка, функції та типологія (класифікація).
Структура конфлікту
У структурі конфлікту можна виділити такі основні поняття: учасники конфлікту, умови перебігу конфлікту, об-рази конфліктної ситуації, можливі дії учасників конфлікту, наслідки конфліктних дій. Учасниками конфлікту можуть бути окремі індивіди, соціальні групи, організації, держави й т. д. З точки зору соціальної психології, що досліджує особистісні, міжособистісні та міжгрупові конфлікти, найтиповішими сторонами конфлікту є окремі аспекти (риси) особистості, самі особистості та соціальні групи. За такої класифікації учасників можливі конфлікти типу: риса осо-бистості — риса особистості, особистість — особистість, особистість — група, група — група. В соціально-психологічному плані учасники, конфлікту характеризуються пе-редусім мотивами, цілями, цінностями, установками тощо.
Конфлікт суттєво залежить від зовнішнього контексту, в якому він виникає і розвивається. Важливою складовою є соціально-психологічне середовище, що представлене різ-ними соціальними групами з їх специфічною структурою, динамікою, нормами, цінностями та ін.
Вплив учасників конфлікту та умов його перебігу ніколи не здійснюється безпосередньо. Опосередковуючою ланкою є образи конфліктної ситуації, які утворюються в кожного учасника конфлікту. Ці внутрішні картини ситуації включа-ють уявлення учасників про самих себе (свої мотиви, цілі, цінності тощо), уявлення про протилежну сторону конф-лікту та уявлення про ситуацію, в якій склалися і вирішую-ться конфліктні стосунки. Саме суб'єктивні образи, а не реальність є безпосереднюю детермінантою конфліктної по-ведінки. Ці образи зумовлюють можливі дії, що визначають різні боки конфлікту. Оскільки ці дії взаємообумовлені, во-ни стають «взаємодіями» (протидіями), визначають стра-тегію поведінки, яка виражається не стільки словами, скіль-ки діями.
Наслідки конфліктних дій уплетені в контекст конф-лікту. Вони включені в конфлікт на ідеальному рівні: учас-ники конфлікту мають певний образ можливих результатів і відповідно до цього вибирають свою поведінку. Але й самі реальні наслідки конфліктних дій є складовим елементом процесу конфліктної взаємодії. Усвідомлення цих резуль-татів, корекція своїх уявлень про конфліктну ситуацію — важливий бік конфліктної взаємодії.
Динаміка конфлікту
Кожний реальний конфлікт має процесуальний ха-рактер. Розгляд динаміки конфлікту вимагає поділу його на стадії. Це виникнення об'єктивної конфліктної ситуації, усві-домлення її, здійснення конфліктної поведінки, розв'язання конфлікту.
У більшості випадків конфлікт зумовлений об'єктивною ситуацією. Але певний час вона може не усвідомлюватися. Тому цю стадію названо стадією потенційного конфлікту. Об'єктивація конфлікту здійснюється лише після усвідом-лення об'єктивної ситуації як конфлікту. Саме усвідомлення породжує конфліктну поведінку. Та нерідко реальний конфлікт виникає, коли об'єктивних умов конфлікту нема. Можливі такі варіанти співвідношення між образом конф-ліктної ситуації та реальністю:
1. Об'єктивно конфліктна ситуація існує, її учасники вважають, що їхні цілі, інтереси конфліктні, і правильно розуміють сутність себе, інших, ситуацію в цілому. Це адек-ватно усвідомлений конфлікт.
2. Об'єктивно конфліктна ситуація існує, сприймається як конфліктна, але усвідомлюється з певними відміннос-тями від реального контексту.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Конфліктні відносини, способи переборювання і запобігання конфлікту

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок