Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> реферат українською: Головні напрями в сучасній психології

Головні напрями в сучасній психології / сторінка 5

Назва:
Головні напрями в сучасній психології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,97 KB
Завантажень:
72
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Аналітична діяльність здійснюється за допомогою спеціаль-них механізмів - аналізатори. Вони започатковані й розвинулися в процесі біологічного розвитку тварин унаслідок їх пристосування до умов життя, до різноманітних видів енергії зовнішнього світу, що впливали на організм, — світлової, звуко-вої, хімічної, механічної, температурної тощо.
Великі півкулі являють собою грандіозний аналізатор як зовнішнього, так і внутрішнього світу організму. Аналізатори здійснюють свою аналітичну діяльність у зв'язку з гальмівними процесами в корі великих півкуль. Одні подраз-нення чи комплекси подразнень серед тих, що потрапляють до кори великих півкуль, виокремлюються, тобто викликають там збудження, на них тварина реагує, відповідає. Інші ж подразнен-ня гальмуються, й на них тварина не відповідає.
Процес аналізу має своє підґрунтя, з одного боку, в аналіза-торній здатності наших рецепторів, периферійних закінчень, а з іншого — в процесі гальмування, що розвивається в корі вели-ких півкуль головного мозку і відокремлює те, що не відповідає дійсності, від того, що відповідає дійсності. Процес гальмування сприяє вдосконаленню коригування аналітичної діяльності вели-ких півкуль головного мозку.
Водночас з аналізом великі півкулі головного мозку здійсню-ють і синтетичну діяльність, сутність якої полягає в замиканні нервових зв'язків.
Синтетична діяльність великих півкуль буває дуже складною. Утворюються цілі ланцюги й системи тимчасових зв'язків. Ті процеси, що їх у психології називають асоціаціями, є не що інше, як утворення тимчасових зв'язків, тобто акти синтезу. Мислення, вказував І.П.Павлов, являє собою не що інше, як асоціацію — спочатку елементарну, а потім ланцюги асоціацій, кожна ж пер-ша асоціація — це є момент народження думки.
Щоб успішно орієнтуватися в оточенні, тварина неодмінно повинна аналізувати й синтезувати його. Пізнавальні процеси, мис-лення — це і є складна аналітико-синтетична діяльність кори. Спе-цифічно людське мислення виникає на грунті складнішої аналітико-синтетичної діяльності кори великих півкуль на основі мови.
Діяльність великих півкуль головного мозку — це сигнальна діяльність. Великі півкулі головного мозку завжди діють у відповідь на різноманітні подразники, які сигналізують про те, що має для життя організму важливе значення. Наприклад, світло або звук можуть сигналізувати живій істоті про наявність їжі, про небезпеку тощо.
Сигнали, що їх викликають предмети та їхні властивості або явища природи, являють собою пер-шу сигнальну систему. Вона властива і тваринам, і людині.
Перша сигнальна система — це фізіологічне підґрунтя відчуттів, сприй-мань, уявлень. Дійсність для тварин сигналізується майже вик-лючно подразненнями, які безпосередньо надходять у спеціальні клітини зорових, слухових та інших рецепторів організму, та їх відбитками у великих півкулях.
Вища нервова діяльність людини як суспільної істоти якісно відмінна від вищої нервової діяльності тварин. У процесі праці, в суспільному житті люди виробили звукову мову як засіб зв'яз-ку, засіб спілкування між собою.
Мовна функція внесла новий принцип у діяльність великих півкуль. Слово у житті людини стало своєрідним сигналом. Воно є другою, спеціально людською сиг-нальною системою дійсності. Кожне слово як назва предмета, властивості чи дії замінює собою відповідний перший сигнал, тобто сигналізує перші сигнали.
Якщо наші відчуття та сприймання предметів і явищ навко-лишнього світу є для нас першими сигналами дійсності, кон-кретними сигналами, зазначає І.П.Павлов, то мова, насамперед кінестезичні подразнення, що йдуть до кори від мовних органів, — це другі сигнали, сигнали сигналів.
Слово, завдяки попередньому життю дорослої людини, пов'язане з усіма зовнішніми та внутрішніми подразненнями, що надходять у великі півкулі. Воно їх сигналізує, замінює й через це може викликати всі ті дії, реакції, які викликають конкретні подразнення.
Друга сигнальна система виникає на основі першої сигналь-ної системи й без неї існувати не може.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Головні напрями в сучасній психології

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок