Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> инники антисуспільної поведінки “біологічні і соціальні”

инники антисуспільної поведінки “біологічні і соціальні”

Назва:
инники антисуспільної поведінки “біологічні і соціальні”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,26 KB
Завантажень:
317
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
на тему:
Чинники антисуспільної поведінки
“біологічні і соціальні”


ПЛАН
Вступ
1. Соціальний і біологічний чинники антисуспільної поведінки
2. Особливості біологічних особливостей діяльності людини
3. Соціальні етапи формування антисуспільної поведінки
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Особистість правопорушника — свідомий суб'єкт, наділений сукупністю біологічно зумовлених і соці-альне детермінованих властивостей та якостей, пове-дінка якого визначається антисуспільною спрямова-ністю, що виникає під впливом дії певних суспільно-політичних, економічних та соціокультурних умов.
Центральним питанням даної проблеми є співвідношення наслідуваних (біологічних) та набутих особливостей у детер-мінації злочинної поведінки, і в зв'язку з цим — можливості та межі корекції особистості правопорушника. Вирішення цих проблем багато в чому базується на двох історичних на-прямах учення про природу правопорушень — про роль со-ціального та біологічного чинників. Представники одного з них абсолютизують значення вроджених якостей (3. Фрейд, Ч. Ламброзо, У. Шелдон, О. Лазурський, Е. Фром), інші — виз-начають детермінацію злочинної поведінки виключно за ра-хунок соціального (Д. Уотсон, Г. Лебон, Й. Дюркгейм, Г. Тард, В. Бехтерев). Відомі також спроби механічного поєднання дії біологічних і соціальних причин злочинності.
1. Соціальний і біологічний чинники
антисуспільної поведінки
Принципова позиція сучасної юридичної психології поля-гає у визнанні соціального і біологічного в людській природі, які не протистоять, тим більше — не виключають один одно-го в поясненні поведінки людини, а перебувають у взаємо-зв'язку та взаємозалежності. Але при встановленні причин конкретної соціальне значимої дії, у тому числі і правопору-шення, визначальним є соціальне. Воно активно впливає на індивідуальні особливості людини, детермінуючи зміст, сут-ність поведінки. Біологічне — лише її динамічна, функціо-нальна сторона, тобто біологічні чинники є умовою дії соці-альних причин.
Незважаючи на зрозумілість та логічність останнього по-ложення, проблема особистості злочинця залишається диску-сійною вже понад сто років. До цього часу є спроби поясни-ти її з позицій вроджених властивостей особистості. Чим можна пояснити таку живучість біологізаторства?
Перш за все — недостатньою вивченістю мотиваційної сторони вчинків людини, глибинних процесів формування її особистості, а також нерозмежованістю понять «злочин» та «поведінка людини, зумовлена розладом психіки, хворобли-вим станом» при аналогічних формах їх виявлення.
Правосуб'єктність як здатність осудної людини нести кри-мінальну відповідальність (тобто стати злочинцем) у побуто-вому розумінні, як правило, не сприймається. Тим часом фор-малізація суб'єкта злочину за строго визначеними ознаками (віком, осудністю, іншими) має глибокий сенс. Неосудна лю-дина, яка вчинила суспільне небезпечну дію, підлягає приму-совому лікуванню (якщо у цьому є необхідність), осудна — покаранню. Вік визначає саму можливість кримінальної від-повідальності, оскільки йдеться про здатність людини усвідо-млювати соціальну значимість своїх вчинків, а відповідно — їх суспільну небезпеку та забороненість законом.
Здатність людини до вибірковості поведінки не є її біоло-гічною сутністю, вона є сферою свідомості індивідуальності, її моральних та правових засад. Ця здатність (як і кожна ін-ша) може варіювати у досить широких межах. В одних ви-падках звуження її зумовлене нерозвиненістю (несформованістю) соціальних якостей особистості, в інших — їх де-формацією та формуванням антисуспільної спрямованості, причому в граничних проявах вона набуває форми готов-ності діяти злочинно, що притаманне рецидивістам. Одна й та ж життєва ситуація сприймається й оцінюється кожною людиною по-різному. Було б великою помилкою не вбачати тут індивідуальних відмінностей. Особистість злочинця не виникає сама по собі. Вона формується середовищем у ши-рокому розумінні цього слова, тобто комплексом мікро- та макровпливів, що потрапляють на певну біологічну основу, але остання не визначає ні змісту особистості, ні її поведін-ки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: инники антисуспільної поведінки “біологічні і соціальні”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок