Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Ідея рефлекторного кільця і функціональні механізми поведінки.М.О.Бернштейн (1896—1966)Біхевіоризм — безвихідне спрямування психології.

Ідея рефлекторного кільця і функціональні механізми поведінки.М.О.Бернштейн (1896—1966)Біхевіоризм — безвихідне спрямування психології.

Назва:
Ідея рефлекторного кільця і функціональні механізми поведінки.М.О.Бернштейн (1896—1966)Біхевіоризм — безвихідне спрямування психології.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,38 KB
Завантажень:
365
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
РЕФЕРАТ
На тему
Ідея рефлекторного кільця і функціональні механізми поведінки.
М.О.Бернштейн (1896—1966)
Біхевіоризм — безвихідне спрямування психології.


Ідейні та "програмні" напрацювання М.О.Бернштейна здійснювалися на перетині двох дисциплін — фізіології та психології, що, з одного боку, демонструвало можливість продуктивної співпраці фахівців цих галузей у вирішенні як спільних проблем, так і власне психологічних та власне фізіологічних. З іншого боку, можливість міжгалузевих досліджень розширювала перспективи подальшого руху кожної з галузей, задіяних як суміжні.
Бернштейн відомий своїми біомеханічними та нейрофізіологічними програмами (і навіть науковими школами, що виникли на цих засадах), а також ідеєю створення окремої наукової галузі — "фізіології активності", яка мала прийти на зміну фізіології, що вивчала організм у стані спокою та рівноваги. Постання такої галузі Бернштейн мислив лише на базі міждисциплінарного синтезу — біології (особливо фізіології), математики, кібернетики тощо.
"Фізіологія активності" передбачає розгляд поведінки людини саме як активної, а тому шукає фізіологічні механізми найбільш складних видів свідомої, цілеспрямованої поведінки, що здатна до саморегуляції. Активним фактором поведінки є ціль, розуміння цілі. А відтак слід аналізувати понят-тя цілеспрямованості, "моделювання майбутнього", "ймовірнісного прогно-зування" тощо. Робиться припущення, що вихідною фізіологічною ланкою поведінки доцільно вважати не "рефлекторну дугу", а "рефлекторне кільце" (згідно з Дж. Дьюї що насправді дає змогу уявити повний цикл аналітико-синтетичної активності людини у процесі виконання цілеспрямованих дій та рухів, реалізації поведінки загалом.
Фізіологічні та біомеханічні уявлення про конструювання, активне фор-мування рухів, їх "побудову" відповідно до поставленого завдання визначи-ли конкретно-наукову розробку обох дослідницьких програм Бернштейна. Важливу роль у цьому відіграла метафора "побудови рухів", яка отримала надалі відповідну концептуалізацію і стала моделлю руху в ней-рофізіологічній програмі вченого.
Біомеханічна програма виступила "материнською" відносно ней-рофізіологічної. Уявлення про закономірну та узгоджену роботу пери-ферійного рухового апарату, а також про складну картину динаміки м'язових, реактивних та зовнішніх сил привели до необхідності знайти співвідношення між діяльністю нервових центрів, що керують рухом, і про-цесами на периферії рухів. Для вирішення цього завдання були використані біомеханічні методи та моделі.
Створена Бернштейном наукова школа фізіології рухів досягла значних успіхів у створенні функціональних моделей рухового управління та вив-ченні конкретних фізіологічних механізмів рухів відповідно до певних мо-делюючих уявлень.
Вплив Бернштейна на розвиток психології визнається досить значним, хоча не було групи вчених, які б цілісно розробляли його дослідницькі про-грами. Найбільш очевидне пояснення цьому — міждисциплінарність досліджень та розробок, які "прямо" не могли бути застосовані в психології, а відповідна їх "адаптація" вимагала значних зусиль. Проте “наукова ідеологія” вченого, а також окремі його програмні положення проникли в психологію і суттєво сприяли її поступові.
Ще у 20-ті роки К.М.Корнілов та його співробітники здійснили спробу застосувати для вивчення форм рухових реакцій метод циклографії, викори-станий і адаптований Бернштейном у дослідженнях з біомеханіки.
Найбільший розквіт досліджень Бернштейна відбувається у 40-ві роки. коли формулюються основні положення нейрофізіологічної програми. В цей час О.Н.Лепнтьєв, О.В.Запорожецъ та інші вчені також звертаються до безпосереднього вивчення зовнішніх, фізичних рухів людини. Для інтерпретації даних, отриманих при дослідженні відтворення рухів, викори-стовувалася концепція побудови рухів. Поняття рухової задачі, сенсорних корекцій, рівневої організації та інші суттєво розширили існуюче в психо-логії уявлення про рух. Вивчати рух стало не тільки необхідно, але й мож-ливо, оскільки постали прийнятні для психологів способи концептуалізації рухів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Ідея рефлекторного кільця і функціональні механізми поведінки.М.О.Бернштейн (1896—1966)Біхевіоризм — безвихідне спрямування психології.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок