Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психологічний аналіз деструктивних взаємин у сім’ї

Психологічний аналіз деструктивних взаємин у сім’ї

Назва:
Психологічний аналіз деструктивних взаємин у сім’ї
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,47 KB
Завантажень:
137
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Важливим завданням, що стоять перед дослідниками сім’ї є вивчення дже-рел напруженості в сімейних стосунках, сімейних конфліктів, психологічних ас-пектів тих хронічних непогоджень, сварок, які призводять до дезорганізації сі-мейного життя і, в кінцевому результаті, до розлучення.

В.О.Сисенко виділяє фактори, які лежать в основі сімейних конфліктів і пов’язані з деякими незадоволеними потребами партнерів:

- потреба в збереженні і підтримці почуття власної гідності. Образи і кривди виникають тоді, коли проявляється зневага до людини, неповажливе, грубе став-лення до неї. В сімейному житті ця потреба може бути задоволена, так як ми лю-бимо тоді і того, хто сам нас любить і цінить;

- потреба в довірливо-дружніх стосунках і спілкуванні всієї сім’ї. Людина потребує вільного, спонтанного вираження своїх почуттів, емоцій, переживань, своїх думок і роздумів. Для сучасної людини немає нічого важчого, ніж відсут-ність можливості поділитись. Їй необхідне інтимне, емоційно-позитивне, довір-ливе спілкування;

- потреба в сексуальному задоволенні. Якщо в шлюбі не задовольняється се-ксуальна потреба одного з партнерів, то можливі різні негативні наслідки: зрада, статева холодність жінки, думки про розлучення. Таким чином, стабільність сі-мейних взаємин ставиться під загрозу.

Люба людина в житті стикається з ситуацією, коли задоволення її бажань і потреб утруднено чи блоковано. Стан дефіциту визначається як депривація. Де-привація в сім’ї – це такий стан одного з членів, коли інші члени сім’ї не в змозі (або не хочуть) задовольняти його потреби, що, в свою чергу, викликає стан пси-хологічної напруги і часто може приводити до дуже негативних наслідків як для самого члена сім’ї, так і для його оточення.

Теоретичний аналіз проблеми дослідження, недостатня її розробленість і ак-туальність спонукали нас до проведення дослідження, метою якого було вивчен-ня особливостей формування орієнтацій на розлучення і деструктивний розвиток сім’ї.

Дослідження проводилось на молодих подружніх парах. Вибіркову сукуп-ність становили 100 чол. (50 подружніх пар).

Для дослідження показників сумісності подружжя, адаптованості партнерів, якості шлюбу були використані: Тест-опитувальник “Задоволеність шлюбом” (Століна, Романова, Бутенко), “Установки в сімейній парі”, “Розподіл ролей в сім’ї”, “Спілкування в сім’ї”.

Для дослідження дестабілізуючих факторів в сімейних відносинах, аналізу емоційного стану партнерів використовувалась методика “Аналіз сімейної триво-ги”.

В складному комплексі причин, які викликають дезорганізацію сімейних стосунків і розпад сім’ї, значне місце займає сімейна напруженість, яка, в свою чергу, веде до незадоволеності різними аспектами шлюбу. Для того, щоб виявити “піки” подружньої напруженості потрібно зупинитись на соціально-демографічних характеристиках опитуваних.

Соціально-демографічна характеристика респондентів вивчалась за допомо-гою “Психограми подружньої пари”, яка включала в себе запитання таких напря-мків:

- питання соціально-демографічного характеру;

- питання про матеріальне та фінансово-економічне становище сім’ї;

- питання про характер взаємовідносин з оточуючими (батьками, родичами, друзями, знайомими).

Розподіл респондентів за віком і статтю представлено в таблиці № 1.

Таблиця № 1.

РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА ВІКОМ ТА СТАТТЮ (%).

Вікові групи Стать

Чоловіки Жінки Всього

20-25 років 15 26 41

26-30 років 12 17 29

31 і більше 24 6 30

За рівнем освіти: 36% респондентів мали вищу освіту, 34% - середню-спеціальну, 30% мали середню освіту. Дані представлені в таблиці № 2.

Таблиця № 2.

РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ (%).

Стать Рівень освіти

Вища Сер./спец. Середня

Чоловіки 17 22 11

Жінки 19 12 19

Всього 36 34 30

За соціальною належністю: 39% респондентів становили робітники, службо-вці - 4%, інтелігенція - 36%, студенти - 7%, безробітні - 4%. Дані окремо за стат-тю представлені в таблиці № 3.

Таблиця № 3.

РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА СОЦІАЛЬНОЮ НАЛЕЖНІСТЮ (%).

Стать Соціальна належність

Робітники Службовці Інтелігенція Студенти Безробітні

Чоловіки 27 4 17 2 -

Жінки 12 10 19 5 4

Всього 39 14 36 7 4

За кількістю дітей: бездітні становили 48 %, мали по одній дитині 46 %, двох і більше мали 6 %. Дані приведені в таблиці № 4.

Таблиця № 4.

РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ ДІТЕЙ (%).

Кількість дітей %

Бездітні 48

Одна 46

Двоє і більше 6

В залежності від характеристики житлових умов опитувані розділились та-ким чином:

Таблиця № 5.

РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

ТА ЖИТЛОВИМИ УМОВАМИ (%).

Житлові умови Місце проживання Всього

Місто Село

Окрема квартира 10 6 16

Кімната в гуртожитку 14 2 16

Проживають з батьками чоловіка 14 6 20

Проживають з батьками дружини 22 8 30

Проживають з іншими родичами 6 2 8

Наймають житло 10 - 10

Всього 76 24 100

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Психологічний аналіз деструктивних взаємин у сім’ї

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок