Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> реферат безкоштовно: Етапи інтеріоризації та культура знака.Л. С. Виготський (1896 — 1934)

Етапи інтеріоризації та культура знака.Л. С. Виготський (1896 — 1934) / сторінка 6

Назва:
Етапи інтеріоризації та культура знака.Л. С. Виготський (1896 — 1934)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,87 KB
Завантажень:
252
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Політцера "Концепція детермінізму гуманізується".
Винайдення та використання знаків як допоміжних засобів для вирішення якої-небудь психологічної задачі, що стоїть перед людиною (запам'ятати, порівняти, повідомити, вибрати і т. ін.) з психологічного боку становить певну аналогію з винаходом і використанням знарядь. Істотною ознакою обох зближуваних понять Виготський вважає їхню інструментальну функцію. Щодо знака це означає виконувану ним функцію стимула-засобу стосовно якої-небудь психологічної операції, те, що він є знаряддям діяльності людини. При цьому Виготський не ототожнює знак і знаряддя, інакше "знаряддя" виступатиме метафорою, їхнє справжнє відношення можна показати так:
При цьому діяльність інтелекту не вичерпується використанням знарядь і знаків.
Відмінність між знаряддям і знаком Виготський бачить у тому, що зна-ряддя спрямовано назовні, а знак — усередину людини. І знаряддя, і знак Виготський позначає терміном "вища психічна функція", або "вища по-ведінка". Аналізуючи вищі психічні функції, Виготський застосовує експе-риментально-генетичний метод, застережуючи при цьому, що він відкидає "атомістичний", ''цеглинний" підхід до пояснення психічного. Він прагне "експериментальне уявити будь-яку вищу форму поведінки не як річ, а як процес, взяти її в динаміці, щоб іти не від речі до її частини, а від про-цесу до його окремих моментів". Прагнучи вивести психологію з кризи, Ви-готський рекомендує переходити від опису до пояснення. Крім того, він намагається подолати прірву між біологічним і соціальним, вказуючи при цьому, що біологічне потребує пояснення, а соціальне — описовості. Ці крайньо протилежні точки зору Виготський хоче синтезувати.
На основі аналізу динаміки явищ Виготський простежує виникнення ви-щих психічних функцій, з тим щоб "розплавити психічні скам'янілості". Він пише, що ніде атомістичний характер психології елементів, її логіка твер-дих тіл, її намагання розглядати психічні процеси як мозаїку незмінних ре-чей, її явлення про те, що вище — це просто складне, — ніде все це не вия-вилося з такою ясністю, з таким наочним схематизмом, як у найбільш роз-робленому розділі старої психології — в експериментальному аналізі склад-ної реакції. Правда, подекуди Виготський вдається до “діалектичного схема-тизму" в поясненні психологічних явищ, але головна мета його полягає в тому, щоб побачити якісні відмінності вищої форми поведінки.
Говорячи про структуру вищих психічних функцій, Виготський на пер-ший план висуває значення цілого, яке не слід зводити до суми частин. Генетично первинні структури Виготський називає примітивними. Це — натуральне, природне психологічне ціле, зумовлене головним чином біологічними особливостями психіки. Генетично вторинні структури Ви-готський називає вищими структурами, які виникають у процесі культурно-го розвитку.
Як сподівається Виготський, вищі структури, протиставлені нижчим, мають подолати злитність стимулу та реакції. Між ними слід поставити проміжну ланку, і тоді вся операція набуде характеру опосередкованого ак-ту. Середній стимул стає знаком. Саме він у вищій структурі виявляється визначальним цілим або фокусом усього процесу. Весь поведінковий акт організовується за допомогою включення в ситуацію певних штучних сти-мулів, які виконують роль знаків. Разом із цим приходить оволодіння влас-ними реакціями.
В цілому Виготський вважає своєю заслугою положення про те, що ово-лодіння поведінкою являє собою опосередкований процес, який завжди здійснюється через відомі допоміжні стимули. Єдність усіх процесів, що входять до складу вищої форми, Виготський мислить на основі двох мо-ментів: єдності задачі, що стоїть перед людиною, і тих засобів, які визначають всю структуру процесу поведінки. Виготський натякає також на виділення третього ступеня в розвиткові поведінки — інтелектуальної ре-акції, що вже намагався здійснити К.Бюлер своєю теорією трьох стадій (інстинкт, навичка, інтелект). Проте ця теорія не розкрила специфіки людської поведінки, для якої Виготський відводить третю стадію.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Етапи інтеріоризації та культура знака.Л. С. Виготський (1896 — 1934)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок