Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Виховання пам'яті

Виховання пам'яті

Назва:
Виховання пам'яті
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,18 KB
Завантажень:
203
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат з психології
Виховання пам'яті
Розвиток пам'яті залежить від того, як забезпечу-ється управління цим процесом. Педагоги мають створю-вати умови, що прискорюють навчання, дають можливість краще засвоїти і зберегти в пам'яті знання. Особистість тільки тоді матиме вагомі успіхи, коли буде достатню наполегливо докладати зусиль до запам'ятовування необхідного якнай-більше, загалом і в деталях. Пам'ять погіршується від не-повного її використання.
Розвиток пам'яті насамперед залежить від зацікавленого включення особистості в продуктивну діяльність, зокрема навчальну, спрямовану на самостійне пізнання світу або досягнення нових результатів діяльності. Чим вагоміші мо-тиви супроводжують діяльність суб'єкта, тим успішніші ре-зультати запам'ятовування. При цьому запам'ятовування є результативним незалежно від того, чи ставилася мета запа-м'ятати.
Виховання пам'яті нерозривно пов'язане з вихованням самої особистості. Для розвитку пам'яті в учнівської молоді треба виховувати передусім позитивні мотиви навчання і праці, любов до знань і трудової діяльності, зацікавленість у результатах діяльності та почуття відповідальності за вико-нання своїх обов'язків. Тільки повноцінна діяльність осо-бистості сприяє розвиткові доброї пам'яті. Інтерес, зацікав-леність, активне ставлення до діяльності сприяють мимо-вільному запам'ятовуванню.
Слабка пам'ять не існує сама по собі. Це є не що інше, як слабка увага і розпорошена спостережливість, спрямова-на одночасно на кілька предметів. Тому треба систематично розвивати вольову увагу й навички концентрації думки спе-ціальними вправами. Крім того, сила уяви залежить від сту-пеня вольової й вторинної уваги — репродукування в под-робицях за допомогою уяви на тлі загального уявлення про предмет.
Для запам'ятовування важливим є перше враження, його якість і глибина. Воно посилюється комплексним сприй-манням об'єкта різними органами чуття. Вся інформація має сприйматись як щось змістово ціле й значуще, логічно пов'язане. Краще, якщо вона є предметом активної діяль-ності, зацікавлених роздумів, розумової переробки: виділен-ня головного, істотних зв'язків, структурування, аргумен-тації тощо. Легко й надійно запам'ятовується новий ма-теріал, пов'язаний з попереднім досвідом, коли він його чимось доповнює і збагачує, розширює можливості діяль-ності особи. Ефект запам'ятовування значно посилюється, якщо інформація є для суб'єкта необхідною, пов'язана з метою його діяльності, становить певний інтерес. Напри-клад, готуючись до польоту і вивчаючи заданий маршрут, штурман не тільки визначає й обчислює основні етапи і контрольні пункти шляху, а й без спеціальних зусиль добре запам'ятовує найважливіші орієнтири, супровідні ознаки, які допоможуть надійно ідентифікувати його з місцевістю, по-казниками приладів тощо. Така мобілізація пам'яті пояс-нюється тим, що в польоті всі дані можуть виявитися дуже потрібними й важливими і без них не можна якісно вико-нати завдання. Незнання цих даних може призвести навіть до аварії.
Удосконалення пам'яті вимагає постійних тренувань. Ре-гулярна й напружена робота пам'яті стає звичкою, створює умови для формування продуктивної пам'яті. Тренування не повинно бути ізольованим актом, штучним повторенням одного й того самого. Тренуючи пам'ять, кожного разу по-трібно виявляти наполегливість, шлю та впевненість, пос-тійно домагатись поліпшення результатів запам'ятовування. Не треба надмірно лякати себе невдачами, вдосконаленню нам'яті дуже шкодять перенапруження, негативні емоції, пасивність і лінощі. Завдання крок за кроком повинні збіль-шуватись, а їх виконання свідчитиме про зростання трену-вального ефекту.
Важливою умовою ефективного запам'ятовування є до-тримання певних правил. Запам'ятовувати треба в доброму настрої й на «свіжу голову», коли ще не настала втома. Під час запам'ятовування не треба чергувати матеріал, близький за формою і змістом. Слід обробляти інформацію для запа-м'ятовування, порівнюючи різні дані, спираючись на асо-ціації (смислові й структурні), виділяючи опорні сигнали («вузлики на пам'ять»).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Виховання пам'яті

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок