Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Види емоційних станів

Види емоційних станів

Назва:
Види емоційних станів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,48 KB
Завантажень:
32
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Види емоційних станів


ПЛАН


1.В чому різниця між текстом і анкетою.
Анкета — тиражований документ, який містить певну сукуп-ність запитань, сформульованих і пов'язаних між собою за встановленими правилами.
Оскільки анкету респондент заповнює самостійно, особливо важливе значення мають структура запи-тань, мова і стиль їх формулювання, рекомендації що-до заповнення анкети, а також її графічне оформлен-ня. Починається вона вступною частиною, в якій зазначають, хто, з якою метою проводить опитування, вміщують інструкцію щодо заповнення анкети, зосе-реджують увагу на способі її повернення після запов-нення, її текст повинен створити у респондента наст-рій співробітництва. Вступну частину найчастіше роз-міщують на титульному аркуші.
Наступним структурним елементом анкети є кон-тактні запитання, їх мета — зацікавити респондента, полегшити йому входження у проблему. Тому вони по-винні бути простими за формулюванням, передбачати достатньо легкі відповіді на них.
Сутнісну інформацію містять основні запитання, зміст яких повністю визначається цілями і завдання-ми дослідження. Найкраще, якщо кожному окремому завданню відповідає певний блок запитань, а перехід до нового супроводжується поясненнями. Наприклад: «На цьому закінчуємо розмову про Вашу роботу. Те-пер декілька запитань про Ваші можливості щодо про-ведення вільного часу».
Після основних вміщують запитання для з'ясуван-ня соціально-демографічних характеристик респон-дентів. Наприкінці дають декілька запитань, які по-винні зняти психологічне напруження в опитуваних.
За структурою запитання анкети класифікують на відкриті, напівзакриті, закриті (цю групу запитань, у свою чергу, поділяють на альтернативні й не альтернативні). У закритих запитаннях респонденту дають повний перелік варіантів відповідей, пропонуючи об-рати один або декілька з них. їх поділяють на альте-рнативні (коли необхідно вибрати тільки один варіант відповіді) і не альтернативні («питання-меню», які допускають вибір кількох варіантів відповідей). Від-криті запитання не пропонують жодних варіантів відповідей, і респондент може висловлюватися на вла-сний розсуд. Напівзакриті запитання в переліку за-пропонованих відповідей мають позиції «інше» або «що ще?».
За формою виділяють прямі та непрямі запитання. Прямі запитання дають змогу одержати інформацію безпосередньо від респондента («Чи задоволені Ви своєю роботою?»). Коли ж від респондента необхідно одержати критичну думку про нього, інших людей, негативні явища життя, використовують непрямі за-питання, пропонуючи на його розгляд уявну ситуацію, яка не вимагає самооцінки конкретно його якостей та обставин його діяльності.
Основні запитання спрямовані на збір інформації ' про зміст досліджуваного явища; неосновні — на з'я-сування основного запитання (запитання-фільтри), пе-ревірку щирості, правдивості відповідей респондента . (контрольні запитання), встановлення контакту з рес-пондентом (контактні). За змістом їх поділяють на: за-питання про факти поведінки, спрямовані на вияв-лення вчинків, дій та результатів діяльності людей; запитання про факти свідомості (виявляють думки, мотиви, оцінки, очікування, плани респондентів на майбутнє); запитання про особистість респондента (соціально-демографічний блок запитань, що виявля-ють вік, стать, національність, освіту, професію, сі-мейний стан та інші статусні характеристики респон-дентів).
Підвищенню достовірності служить і забезпечення можливості для респондента ухилитися від відповіді або дати невизначену відповідь. З цією метою в анке-ті передбачають такі варіанти відповідей, як «мені важко відповісти», «як коли», «буває по-різному» то-що. Важливо також, щоб запитання не мали у своїх формулюваннях явних або неявних підказок. При формулюванні оціночних запитань і варіантів відпові-дей обов'язково стежать за збалансованістю позитив-них і негативних суджень.
Суттєве значення має і зовнішній вигляд анкети: якість паперу, чіткість шрифту. Текст запитання і ва-ріанти відповідей доцільно друкувати різними шриф-тами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Види емоційних станів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок