Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Дати поняття гармонійного розвитку особистості і обґрунтувати шляхи його формування

Дати поняття гармонійного розвитку особистості і обґрунтувати шляхи його формування

Назва:
Дати поняття гармонійного розвитку особистості і обґрунтувати шляхи його формування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,39 KB
Завантажень:
404
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему:
Дати поняття гармонійного розвитку особистості і обґрунтувати шляхи
його формування


Процес розвитку і формування особистості
Людина народжується як індивід, як суб'єкт суспіль-ства, з притаманними їй природними задатками, форму-ється як особистість у системі суспільних відносин завдя-ки цілеспрямованому вихованню.
Особистість — людина, соціальний індивід, що поєднує в собі ри-си загальнолюдського, суспільне значущого та Індивідуально непо-вторного.
Індивідуальність — це цілісна характеристика окремої людини, її оригінальність, самобутність її психічного скла-ду. Не кожен індивід є індивідуальністю. Для цього тре-ба стати особистістю.
Розвиток людини — процес становлення та формування п особи-стості під впливом зовнішніх і внутрішнє, керованих і некерованих чинників, серед яких провідну роль відіграють цілеспрямова-не виховання та навчання.
Розвиток людини не можна зводити до засвоєння, про-стого накопичення нею знань, умінь та навичок з різних галузей науки і практичної діяльності. Його не слід роз-глядати лише з кількісного боку. Розвиток полягає пере-дусім в якісних змінах психічної діяльності, в переходах від її нижчих щаблів до вищих, у виникненні нових рис пам'яті, сприймання, уявлення, мислення, волі, характеру тощо, у формуванні нових якостей особистості.
Формування особистості — становлення людини як соціальної іс-тоти внаслідок впливу середовища і виховання на внутрішні сили розвитку.
Поняття «розвиток особистості» та «формування особи-стості» дуже близькі, їх нерідко вживають як синоніми. Ви-діляють три види розвитку і формування особистості: сти-хійне, цілеспрямоване, саморозвиток і самоформування.
Людська особистість розвивається в анатомо-фізіологічному, психічному, соціальному напрямах. Анатомо-фізіологічні зміни — збільшення і розвиток кісткової та м'язової систем, внутрішніх органів, нервової системи. Психічні зміни — передусім розумовий розвиток, форму-вання психічних рис особистості. Набуття соціальних яко-стей, необхідних для життя в суспільстві — соціальний розвиток особистості.
Розвиток особистості залежить від спадковості, середо-вища та виховання. Його джерелом і внутрішнім змістом є такі внутрішні і зовнішні суперечності: процеси збу-дження і гальмування; в емоційній сфері — задоволення і незадоволення, радість і горе; між спадковими даними і потребами виховання (дитина-інвалід завдяки вихованню досягає певного рівня розвитку); між рівнем розвитку осо-бистості й ідеалом: оскільки ідеал завжди досконаліший за конкретного вихованця, він спонукає до самовдоскона-лення особистості; між потребами особистості та мораль-ним обов'язком: щоб потреба не вийшла за межі суспіль-них норм, вона «стримується» моральним обов'язком лю-дини, сприяючи формуванню здорових матеріальних і ду-ховних потреб особистості; між прагненням особистості та п можливостями: коли особистість прагне досягти певних результатів у навчанні, а рівень її пізнавальних можливо-стей ще не достатній, для вирішення суперечності їй по-трібно посилено працювати над собою.
У навчально-виховній діяльності педагогам слід врахо-вувати, що розвиток особистості школяра має наслідуваль-ний характер (на основі цієї закономірності розробляються теоретичні засади використання методу прикладу у вихо-ванні), а людська особистість розвивається в діяльності (природні задатки людини реалізуються тільки в процесі її життєдіяльності, всебічному її розвитку сприяє залучен-ня до різних видів діяльності), під впливом середовища (умови життя, насамперед близьке оточення, засоби ма-сової Інформації, вулиця, шкільний колектив справляють відчутний вплив на розвиток особистості школяра). Цей розвиток відбувається як результат впливу на всі сторони людської психіки (на уроці, на виховному занятті повин-ні бути задіяні й мислення, і увага, і пам'ять, і уява, й емоційно-почуттєва сфера). Нові риси особистості потребу-ють нового ставлення до неї (врахування у вихованні не тільки вікових особливостей учнів, а й того, що дитина щодня збагачується знаннями, життєвим досвідом, сьогод-ні є іншою, ніж була вчора).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Дати поняття гармонійного розвитку особистості і обґрунтувати шляхи його формування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок