Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРАВА

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРАВА

Назва:
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРАВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,64 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРАВА»


1. Предмет, система та завдання юридичної психології
Юридична психологія — самостійна галузь знання на межі психології та юриспруденції. Вона вивчає психологічні явища, механізми та закономірності, пов'язані з правом, його виникненням, застосуванням і впливом у цілісній системі «людина — суспільство — право». В центрі її уваги знаходять-ся психологічні аспекти особистості, поведінки та діяльності у сфері права, оскільки саме право — результат людської ді-яльності, звернений, передусім, до особистості. Особис-тість — безпосередній учасник реально існуючих суспільних відносин (економічних, виробничих, службових тощо); вона стає стороною правових відносин у всій їх різноманітності (цивільних, кримінальних, сімейних та ін.) у зв'язку чи з при-воду фактів, що набувають конкретного юридичного значен-ня стосовно даного випадку.
Юридична психологія, як будь-яка прикладна наука, має на меті конкретизацію та поглиблення знань щодо певного виду діяльності, у даному випадку — юридичної. Юридична наука і практика, користуючись психологічними знаннями, не перестають бути юридичною галуззю. У кримінальному праві, наприклад, на базі загальної психології сформульовані такі поняття, як суб'єкт злочину, суб'єктивна сторона, мотив і мета вчинення злочину та ін.; на основі соціальної психоло-гії розробляється проблема співучасті та групової злочинної діяльності. Але у будь-якій юридичній діяльності і, відповідно, її психологічному забезпеченні, на перший план виступають формальні вимоги закону, обов'язковість та необхідність його дотримання, правові поняття і категорії, а не психологічні за-кономірності психіки і поведінки безвідносно до їх соціаль-ного змісту. Юридична психологія, у свою чергу, вивчає пси-хічні явища, процеси, закономірності, що виникають у полі правоохоронної та правозастосовної діяльності на базі чин-ного законодавства, специфіку психологічного змісту права, його інститутів та категорій. Психологічна предметність юри-дичної психології невіддільна від предметності юриспруден-ції, вони інтегративне пов'язані між собою, визначаючи різні аспекти одних і тих же явищ особистості, поведінки і діяль-ності.
Інтеграція між юриспруденцією та психологією відбува-ється на трьох рівнях: застосування психологічного знання у юридичній діяльності у чистому вигляді; використання транс-формованих психологічних знань; синтез психологічних та юридичних знань.
Перший рівень — це безпосереднє використання психо-логічних знань як методу експертно-психологічних оцінок. При цьому психолог виступає в ролі експерта, спеціаліста або консультанта в кримінальному, цивільному, адміністративно-му процесі або на стадії виконання покарання чи інших за-ходів правового впливу.
Другий рівень — це розгалуження, уточнення, удоскона-лення юридичних понять та інститутів за рахунок залучення психологічних категорій, а також застосування юристами психологічних методів у наукових дослідженнях або правоза-стосовчій, правоохоронній, профілактичній та іншій юридич-ній практиці, використання даних психології в оперативно-розшуковій і процесуальній діяльності, розслідуванні злочинів, виправленні і перевихованні правопорушників, професійному відборі і підборі тощо. При цьому уточнюються такі поняття, як «правова свідомість», «провина», «осудність», «дієздатність», й «правопорушник» тощо.
Третій рівень взаємодії психології і юриспруденції має ^) більш виражений, ніж два попередні, двосторонній характер. Потреба юриспруденції у психологічному знанні спричини-ла виникнення юридичної психології, яка є наукою водночас і психологічною, і юридичною. Виникнення такої науки сти-мулює розвиток і вдосконалення як психологічного, так і юридичного знання.
Історично склалося так, що острах психологізації при вив-ченні соціальних явищ, у тому числі правових, призвів до ігнорування досягнень психології та догматичного застосу-вання юристами певних психологічних реалій. Образно ка-жучи, утворилась своєрідна порожнина, що заповнювалась довільними трактуваннями одних і тих же явищ терміноло-гічними неточностями і протиріччями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРАВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок