Головна Головна -> Реферати українською -> Психологія -> Психологічна структура особистості. Основні теорії психології особистості Психологічні особливості та структура злочинних груп

Психологічна структура особистості. Основні теорії психології особистості Психологічні особливості та структура злочинних груп

Назва:
Психологічна структура особистості. Основні теорії психології особистості Психологічні особливості та структура злочинних груп
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,19 KB
Завантажень:
328
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Психологічна структура особистості. Основні теорії психології особистості Психологічні особливості та структура злочинних груп


1. Психологічна структура особистості. Основні теорії психології особистості
Особистість слід розглядати як складну систему, в якій диференціюються та інтегруються психічні властивості, що розвиваються в індивіді під впливом соціальних фак-торів в умовах здійснення ним діяльності та спілкування з іншими людьми. Тому особистість можна вважати «систе-мою систем», на що вказував Г. С. Костюк.
Особистість — це індивід із соціальна зумовленою системою вищих психічних якостей, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин. Ця система виявляється і формується в процесі свідомої продуктивної діяльності і спілкування. Особистість опосередковує та визначає рівень взаємозв'язків індивіда з суспільним та природнім сере-довищем. У філософсько-психологічному аспекті особистість — це об'єкт і суб'єкт історичного процесу і власного життя.
В ході свого становлення як особистості індивід посту-пово стає суб'єктом цілеспрямованого пізнання та перетво-рення об'єктивної дійсності й самого себе. Спочатку він сприймає — переважно як об'єкт — різно-бічні впливи з боку дорослих і створеного людством ще до його народження суспільного, культурного середовища. Цей вплив спеціально організований суспільством у формі ігро-вої, навчальної і трудової діяльності в умовах сім'ї, дошкіль-них та шкільних установ, професійної та вищої освіти і виробництва. Одночасно створюються внутрішні психічні Новоутворення, які з дитячого віку формують власну свідому активність людини, спрямовуючи її на пізнання й пе-ретворення об'єктивної дійсності та себе. Особистість виступає як суб'єкт діяльності та спілкування.
Розвиток особистості відбувається у конкретних суспіль-них умовах. Особистість завжди конкретно-історична, вона — продукт епохи, життя своєї країни, своєї сім'ї. Вона — очевидець та учасник суспільного руху, творець власної і загальної історії, об'єкт і суб'єкі сучасності.
У процесі розвитку особистості людина оволодіває засо-бами людської діяльності та спілкування, мовою, в неї фор-муються вищі психічні функції, свідомість, воля, самосві-домість, вона стає суб'єктом активного цілеспрямованого пізнання й перетворення навколишнього соціального та при-родного середовища. В неї з'являється здатність до само-вдосконалення, самотворення власної особистості в процесі самопізнання, самовиховання та самонавчання. Вона всту-пає у «суб'єкт-суб'єктні» стосунки з іншими людьми.
Слід адекватно співвідносити поняття людини й осо-бистості. Людина як соціальна та біологічна істота є носієм особистості. Поняття людини значно ширше за поняття осо-бистості, бо включає у себе велике коло соціальних і біо-логічних ознак — антропологічних, етнографічних, куль-турних та ін.
Особистість характеризується якісними та кількісними проявами психічних особливостей, які утворюють її індиві-дуальність. Індивідуальність — це поєднання психологічних особ-ливостей людини, що утворюють її своєрідність, відмінність від інших людей. Індивідуальність проявляється у здібностях людини, в домінуючих потребах, інтересах, схильностях, у ри-сах характеру, в почутті власної гідності, у світобаченні, системі знань, умінь, навичок, у рівні розвитку інтелекту-альних, творчих процесів, в індивідуальному стилі діяль-ності та поведінки, в типі темпераменту, в характеристиках емоційної та вольової сфер тощо. Індивідуальність формує важливу характеристику особистості людини, яка забезпечує властивий тільки їй стиль взаємозв'язків з навколишньою дійсністю.
Поняття особистості тлумачиться неоднозначне — за-лежно від того, який підхід реалізується дослідником. Мож-на виділити якнайменше чотири аналітичних підходи - соціально-психологічний, індивідуально-психологічний, діяльнісний та генетичний, реалізовані такими психологами, як Б. Г. Ананьєв, В. В. Давидов, А. Г. Ковальов, О. М. Леонтьєв, Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Психологічна структура особистості. Основні теорії психології особистості Психологічні особливості та структура злочинних груп

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок